RoboAI-viikko: Tekoälyllä tiedon valtatielle

Tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä Anu Holm ja projektipäällikkö Juho Salli ovat järjestämässä RoboAI-viikon keskiviikosta 11.marraskuuta mielenkiintoista tekoälyn ja terveysteknologian päivää.

1.10.2020 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Anu Holm ja Juho Salli ovat järjestämässä Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtumapäivää RoboAI-viikolla.

– SAMKissa on tekoälyyn liittyvää koulutusta, opetusta ja tutkimustyötä, ja toivomme yhteistyötä eri tahojen kanssa näissä asioissa, muistuttavat Tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä Anu Holm ja projektipäällikkö Juho Salli.

Kohderyhmään kuuluvat kaikki tiedolla johtamisesta kiinnostuneet, erityisesti eri tasoilla toimivat terveydenhuollon ammattilaiset ja kuntapäättäjät, mutta myös tekoälyn käyttäjät, tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

– Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon ja joka paikassa, mutta kukaan ei oikein hahmota mitä se käytännössä tarkoittaa, huomauttaa Holm.

– Päivän aikana selviää, millaisia tietovarantoja löytyy, miksi dataa kerätään ja miten sitä hyödynnetään jo nyt. Datan ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet voivat yllättää, jatkaa Salli.

 

Tiedon hyödyntämistä eri näkökulmista

Iiro Uusitalo

Tietoturvatutkija ja valkohattuhakkeri Iiro Uusitalo on Tekoäly ja terveysteknologiapäivän Keynote-esiintyjä klo 10.15.

Päivä alkaa SAMKin tutkimuksen vararehtori, Cimmo Nurmen johdattelulla aiheeseen eli tekoälyn esittelyllä ja etenee loogisesti terveys- ja henkilötiedon käsittelyyn ja suojaamiseen, josta kertoo päivän keynote-puhuja Iiro Uusitalo. Tiedon hyödyntämisestä lääketieteen ja koko yhteiskunnan hyväksi kertoo Arho Virkki. Juhana Valo taas kertoo STM:n valtakunnallisen Toivo-ohjelman Valtava-hankkeen pohjalta, miten terveystietoa voidaan hyödyntää sote-uudistuksessa palveluiden uudelleenorganisoinnissa. Antti Karlsson ottaa omassa puheenvuorossaan esille tekoälyn hyödyntämisen semanttisessa eli kielellisessä sovelluskohteessa potilastiedon louhinnassa. SAMKin erikoisasiantuntija Jussi Bergman tuo esille, miten ammattikorkeakoulussa tekoälyä hyödynnetään käytännössä. Päivän päättää Tampereen yliopiston professori Tarmo Lippingin puheenvuoro miten julkisista tiedoista, kuten sosiaalisen median alustoilta tai hakukoneista, voidaan poimia epidemiaseurantaa eli pandemian levinneisyyttä kuvaavaa tietoa.

 

Mitä se tiedolla johtaminen sitten on?

Holm mainitsee kolmentasoista datan keräämistä: suorat potilastiedot, palveluiden organisointitiedot ja julkinen somedata. Esimerkiksi kertyviä terveydenhuollon organisointitietoja voidaan hyödyntää sote-uudistuksessa: Kainuun sote-hankkeessa pyrittiin tunnistamaan ikäihmisten riskitekijöitä laitoshoitoon joutumisessa. Ns. tarvemittareita hyödyntämällä palveluiden uudelleenorganisoinnissa, voidaan alueellisesti varautua paremmin tuleviin kustannuksiin ja rahoitusta osataan kohdentaa tasapuolisemmin. Samaten Länsi-Suomessa on ikäihmisiä keskimääräistä enemmän, joten pisteyttämällä tarve korkeammaksi kuin muulla alueella, saadaan rahoitusmalli yhtenäistettyä paremmin.

– Uskon, että päivän monipuolisuus avaa silmät tekoälyn mahdollisuuksille. Osallistujan ei tarvitse hahmottaa tekoälyn sovelluskohdetta saadakseen napattua itselleen kiinnostavia sisältöjä. Uskoisin, että tässä avautuisi uusia businessmahdollisuuksia ja ideoita myös ohjelmisto- ja tekoälyalan pk-yrityksille, Holm vakuuttaa.

 

Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtuma RoboAI-viikolla 11.11. klo 9-15.30.

Ilmoittaudu tapahtumaan!

 

Kiinnostaako yritystäsi osallistua Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtumaan näytteilleasettajana? Voitte toimittaa 10-15s videomainoksen, joka näkyy online-tapahtuman tauoilla osallistujille. Ilmoittaudu (sivustolla elomake.samk.fi) ja toimita materiaali annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja tapahtumasta:

RoboAI:n verkkosivuilta (sivustolla www.roboai.fi)

 

Tapahtuman järjestää Tulevaisuuden Sairaala innovaatioalustana -hanke.

 

Lisätiedot:

Anu Holm
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

Osallistuvien organisaatioiden logot.

1.10.2020 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Lisää aiheesta

Benjamin Dalmas.
| Hyvinvointi ja terveys

Kansainvälisen yhteistyön avulla kohti tehokkaampaa terveysdatan hyödyntämistä

Kulunut kevät on ollut Tulevaisuuden sairaala -projektille tehokas. Suurimmat askeleet on otettu Aurian tietoaltaan ympärille rakennettavan teknologian edistymisessä: toimivan tietoturvallisen etätyöskentelyaseman valmistuminen ulkopuolisen tutkijan hyödynnettäväksi on tulevan palvelumallin kannalta tärkeää.
Juho Salli ja Anu Holm palvelinsalissa.
| Hyvinvointi ja terveys

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.

SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall.

Miten #merellinenmatkailu käsitetään Euroopan pohjoisilla merialueilla? Lue näkökulmia aiheeseen blogistamme https://www.skills4cmt.eu/blog/ @EDUFI_HigherEd @SatakunnanAMK #matkailunkehittämiskeskus

#Hyvinvointiteknologia #YAMK koulutuksemme uudistuu ja hakuaika lähenee! Suuntautua voi hyvinvointianalytiikkaan tai laite- ja teknologiapuoleen. Analytiikkasuuntaus tuo mukanaan Hyvinvointianalyytikon pätevyyden. @SatakunnanAMK @SataDigiHealth @RoboAI2

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-ammattiryhma-sote-alalle-suomessa-aletaan-kouluttaa-hyvinvointianalyytikoita/

SAMKissa on unelma maakunnallisesta hyvinvointiverkostosta, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyössä vahva verkosto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. @SatakunnanKansa
#hyvinvointi #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008551742.html

Maritime Management is a Master’s degree programme for sea captains and marine engineers. Dmitry Chutchev completed the degree while simultaneously working as a captain on container ships. Read his story.
#maritimemanagement #mastersdegree #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/our-students-will-be-employed-a-captain-and-a-student-dmitry-chutchev-completed-his-masters-degree-while-at-sea/