RoboAI-viikko 2021: Tiedolla johtaminen on jokaisen asia

– Pyrimme kertomaan terveystietojen toisiokäytöstä ja tiedolla johtamisesta niin, että kuka tahansa ymmärtää mistä puhutaan. Soteuudistuksen myötä hyvinvointialueita velvoitetaan tiedolla johtamiseen, joten kukaan terveydenhuollossa toimiva ei voi jatkossa välttyä terveystietojen hyötykäytöltä, kertoo tapahtumaa järjestävä SAMKin erikoistutkija Anu Holm.

4.11.2021 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Esiintymislavalla seisoo Jussi Bergman.
– Tekoäly on kokonaisvaltainen työkalu. Kaikki lähtee datan kirjaamisesta ja kirjaajien ymmärryksestä ja menee pitkän matkan hallitusti, kunnes päästään itse tekoälyn koodaamiseen. Se on neljä riviä koodia. Meidän toimintamme etuna on suora pääsy data-altaaseen, ja mahdollisuus turvalliseen suurteholaskennan hyödyntämiseen nyt ja tulevaisuudessa, Jussi Bergman kertoo. Kuva on vuoden 2020 RoboAI-viikolta.

RoboAI-viikolla 23.11. järjestettävä Tekoäly ja terveysteknologia -webinaari avartaa niiden terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisten ajatuksia, joita kiinnostaa teknologian hyödyntäminen nyt ja tulevaisuudessa. Kohderyhmänä toimivat myös ne teknologia-alan ihmiset esimerkiksi ohjelmistoalalla, joita kiinnostaa terveysteknologia ja sen mahdollistamat bisnesnäkymät sekä tietysti opettajat ja opiskelijat.

Tapahtuma on täynnä ajankohtaista ja uutta, lähitulevaisuudessa konkretisoituvaa asiaa. Tiedolla johtamisen hyödyntäminen ja sen merkityksen ymmärtäminen ei ole siis enää vain johtoportaan vastuulla, vaan ihan jokaisen asia.

– Tulevaisuudessa terveystietojen laajempi käyttö tulee laaja-alaisesti avustamaan päätöksentekijöitä ja lääkäreitä. Sen avulla voidaan tehostaa toimintaa sekä edistää lääkkeiden kehittämistä ja riskien arviointia. Tekoäly helpottaa myös tunnistamiseen liittyvissä asioissa koko lääketieteen osalta, arvioi tapahtumassa mukana oleva SAMKin erityisasiantuntija Jussi Bergman.

 

Lähikuvassa Anu Holm ja Juho Salli.

– On tärkeää huomata, että laadukasta tutkimustyötä tehtäessä on ensin tunnistettava muuttujat ja poimittava dataa käsin potilastietojärjestelmästä, ennen kuin laajempaa datamassaa voidaan käsitellä tietoaltaasta ja kohdistaa näille muuttujille. Tämä on monille epäselvää, huomauttaa Anu Holm vierellään tutkijakollega Juho Salli.

Data on uusi öljy

Datan tuottaminen tulee olemaan soteuudistuksen myötä erittäin tärkeässä roolissa. Uudistuksen myötä tulevien uusien hyvinvointialueiden rahoitus perustuu niiden tuottamaan dataan. Määritellyt kansalliset mittarit ovat usein tautiperusteisia, mutta laki määrää mittaamaan myös esimerkiksi potilaiden palautetta.

– On tärkeää, että jokainen terveydenhuollossa toimiva ymmärtää oman roolinsa tiedon tuottajana. Miksi on tärkeää kirjata asioita, tehdä se oikein, ja miten omaa toimintaansa voi seurata tiedon avulla. Data on uusi öljy, nyt tämä sanonta on minullekin konkretisoitunut. Datahan on tekoälyn moottori, Holm naurahtaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana ja Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals -hankkeissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kehitetty tietoaltaita ja -kantoja hyödyntävää järjestelmää terveysdatan keräämiseen, jalostamiseen, ja sitä kautta tekoälyn ja data-analytiikan soveltamiseen. Tehty pioneerityö asettaa Satakunnan alueen hyvään asemaan, sillä hyvinvointialueiden tulosmittareiden poiminta järjestetään tulevaisuudessa nimenomaan kansallisten tietoaltaiden kautta. Terveysteknologia ja tiedolla johtaminen on myös yksi alueellisen Testbed-toiminnan palvelumuoto.

– Meidän osaamisemme ja tekemisemme on hyvin ajankohtaista. Olemme sen osaamisen ytimessä, mitä tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisen pitää hallita, muistuttaa Holm.

 

Esiintymislavalla seisovat Santeri Koivisto ja Iiro Uusitalo.

Vuonna 2020 RoboAI-viikon tekoälytapahtumassa esiintyi valkohattuhakkeri Iiro Uusitalo Fraktal Oy:sta aiheenaan Ihmisten ja koneiden turvallisuus.

Lupaprosessilla tutkimustoiminnan alkuun

Työryhmällä on tapahtumassa oma puheenvuoronsa, jossa käydään läpi kolmen viimeisen vuoden työtä. Holm kertoo tiedon keräämisen tarpeesta ja sen vaatimasta lupaprosessista, tutkija-opettaja Juho Salli tietoallastoiminnasta ja yhteistyöstä Auria Tietopalvelujen kanssa, Bergman puolestaan käy läpi datan syöttämisen yksityiskohtia ja tiedon visualisointia.

Tapahtumassa esiintyy myös Elinar Oy:n teknologiajohtaja Ari Juntunen, joka kertoo kielimallien käytöstä terveystiedon käsittelyssä. Hän on suomen kieltä ymmärtävän tekoälyn pitkän linjan hyödyntäjä, ja tuo kansainvälisestikin asiantuntevaa näkökulmaa kielimallien käytöstä lääketieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Kielimalleihin perustuu mm. tekstin kääntämisen ja tiivistämisen työkalut. Niiden avulla myös suomenkielisen tekstin sisältämä laaja tietosisältö saadaan tekoälyn käyttöön. 

Henkilökohtaisen datan kanssa työskennellessä tietoturva-asiat ovat erityisen tärkeässä roolissa, ja ne pitää ottaa huomioon pitkälle tulevaisuuteen. Tunnistamisen jäännösriski pienennetään mahdollisimman pieneksi. Yksi avain voisi olla synteettisen tiedon hyödyntäminen. Biostatistikko Katariina Perkonoja Auria Tietopalveluista tulee kertomaan synteettisen potilastiedon hyödyntämisestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Synteettinen aineisto luo mahdollisuuksia tuotteiden kehittämiseen, kun sen voi avoimesti antaa toisten käyttöön. Mutta miten saada tilastollisesti samankaltaista, käytettävää tietoa?

 

Tulevaisuuden tekijöitä

SAMKin tarjoamassa kansainvälisessä AI-koulutuksessa mukana oleva Bergman on huomannut aiheen kiinnostavan enenevässä määrin myös opiskelijoita sen käytännönläheisyyden vuoksi.

– Moni tekoälyn ja data-analytiikan opiskelija on maininnut kiinnostuksensa terveysteknologiaa kohtaan. Tekoäly ja data-analytiikka nähdään yhtenä lääketieteen työkaluna, jota voi hyödyntää ilman lääkärintutkintoa, hän muistuttaa.

Terveysdataan liittyvistä tutkimuksista on voitu nostaa esimerkkejä myös opetukseen. Tällä hetkellä niitä on meneillään useita, yksi on leikkaussalien käytön optimointiin liittyvä tutkimus. Holm haluaa muistuttaa, että tekoäly on kiinteä osa tutkimusprosessia.

– Tekoälyn hyödyntäminen terveysdatan käsittelyssä on tärkeä osa tämän päivän hyvinvointi- ja terveysteknologiaa. On tärkeää, ettei tekoälyä eriytetä omakseen, sillä terveydenhuollon ammattilaisten tulee oppia ymmärtämään sitä ja käyttämään näitä järjestelmiä, Anu Holm korostaa.

 

Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtuma järjestetään RoboAI-viikolla tiistaina 23.11. klo 8.45 alkaen. Sinua voi kiinnostaa myös maanantain Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtuma!

Anna teknologian inspiroida ja ilmoittaudu!

Tsekkaa koko viikon ohjelma!

 

Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtuman järjestää Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke. Satakunnan ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta terveysdatatutkimukseen viimeisten vuosien aikana yli miljoona euroa.

Lisätietoja Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeesta

 

Lisätiedot:

Anu Holm, erikoistutkija
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

 

Osallistuvien organisaatioiden logot.

4.11.2021 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Lisää aiheesta

Hoitaja ottaa mobiilirobotin kaapista tarvikkeita.
| TKI

Tukea teknologian käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kannustetaan digitalisoimaan palveluitaan ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tavoitteena on työn tehostaminen, asiakkaan parempi palvelu ja osallisuus. Kuulostaa hyvältä, mutta ongelmaksi muodostuvat usein niukat resurssit. Ei ole aikaa selvittää, minkälaisia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla ja mitkä olisivat sopivimpia saati, että olisi aikaa opetella niiden käyttöä.
Mobiilirobotti Satasairaalan käytävällä.
| Teknologia

Mobiilirobotti autonomisena kuljetusrobottina – toimintoja optimoimalla kohti tavoitetta

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi jatkui kesän kynnyksellä Satasairaalassa. Edellinen testaus kuljetusrobotilla tehtiin samassa ympäristössä helmikuussa 2021. Kuljetusrobotin ohjelmiston päivityksen jälkeen huomattiin robotin toimintojen parantuneen ja testaus koettiin tarpeelliseksi uusia.

Uusimmat uutiset

Jenniina poseeraamassa tietokoneen äärellä.
| Opinnot ja opetus

Matkailualan monipuolisuus sai kiinnostumaan opinnoista

Jenniina Matinaho opiskelee toista vuotta matkailualan opintoja Porin kampuksella. Matkailualan opinnoista sai kiinnostumaan alan monipuolisuus sekä sen tarjoamat laajat työllistymismahdollisuudet.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html