Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto jaettiin kahtia: Port Activity App ja Tasmanian-alusten myynticase voittajiksi

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustus esimerkillisestä kansainvälisyyden toteuttamisesta ja kannustaa seudun toimijoita kansainvälisyyteen​. Tällä kertaa haluttiin nostaa esille seudun kansainvälisyyden monipuolisuutta ja kytkeä SAMKin opiskelijat mukaan valintaprosessiin.

9.12.2021 | Teksti: Rauman kauppakamari | Kuva: Reetta Vähä-Aho

Port Activity Appin kehittäjätiimi seisoo rakennuksen pihassa ja heiluttaa.

Tänä vuonna palkintoraati jakoi palkinnon poikkeuksellisesti kahdelle ehdokkaalle, jotka sattumalta kytkeytyvät molemmat meriklusteriin. Kansainvälistymispalkintoprosessin toteutuksessa olivat mukana Rauman kauppakamarin lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Länsi-Suomen Osuuspankki.

Toinen palkittu taho oli Port Activity App (PAA), joka helpottaa satamatoimintoja tällä hetkellä jo kuudessatoista kotimaisessa satamassa ja on laajenemassa käyttöön myös Ruotsin puolelle. Sovellus kehitettiin SAMKin vetämässä Efficient Flow -projektin kokonaisuudessa. Mukana kehitystyössä olivat kiinteästi Rauman ja Gävlen satamat, Fintraffic VTS Oy ja teknisesti sen toteutti Unikie Oy. Tuomariston perustelut palkitsemiselle olivat seuraavat:

 • Port Activity App on esimerkki onnistuneesta kansainvälisestä innovaatioyhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.
 • Sovelluksen kehittämisen taustalla on todellinen tarve, jota on lähdetty ratkomaan käytännönläheisesti ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Sovellus aidosti säästää rahaa ja aikaa satamatoiminnoissa, mikä näkyy myös parempana toimitusvarmuutena ja palveluina seudun lukuisille vientiyrityksille. Sovelluksen kautta on voidaan myös vähentää hiilidioksidipäästöjä.
 • Sovelluksen laaja levinneisyys kotimaassa jo 16 satamaan ja vientiponnistelut Gävlen satamasta käsin lupaavan hyvää kansainvälisille mahdollisuuksille.
 • Port Activity App on tuonut positiivisella tavalla Rauman seutua ja Satakuntaa maailmankartalle.

– Tiivis yhteistyö toimijoiden välillä oli avain Port Activity Appin sovelluksen kehittämiselle. Satamasovelluksella on potentiaali levitä Satakunnasta kansainväliseksi menestystarinaksi, hankepäällikkö Heikki Koivisto SAMKista iloitsee.

Toinen palkituista tahoista oli Rauma Marine Constructions Oy:n Tasmanian-lauttojen myynticase: yli kymmenen vuotta kestänyt myyntiprosessi, jossa RMC Oy:n myyntijohtaja Håkan Enlundilla oli merkittävä rooli. Tuomariston perustelut palkitsemiselle olivat seuraavat:

 • Tasmanian-lauttojen myynticase on osoitus poikkeuksellisesta myyntihenkisestä sinnikkyydestä ja kyvystä kerätä tarvittavat sidosryhmät yhteisen tavoitteen taakse
 • Myynticase personoituu RMC Oy:n myyntijohtaja Håkan Enlundiin, joka 13 vuoden ajan haki uusia kulmia projektin edistämiseksi kahdella mantereella. Håkan on työskennellyt meriklusterissa koko työuransa ajan ja hänellä on kyky luoda verkostoja, olla utelias ja nähdä hieman kauemmas kuin muut, saaden muutkin uskomaan tulevaan. Häneltä saamme kaikki esimerkkiä siitä, millaisia tuloksia sitoutuneisuus, innostus ja kova työ voivat saada aikaan.
 • Projektin arvo on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, tuoden työtä tuhansien henkilötyövuosien verran Rauman seudulle, Satakuntaan ja koko meriklusteriin.

– Olen erittäin iloinen ja kiitollinen tästä huomionosoituksesta. Laivakauppa ei ole koskaan yhden miehen show. Tasmania-projektissa on vuosien varrella ollut useita tahoja, jotka ovat tukeneet ja edesauttaneet pääsyä nyt sopimukseen asti. Haluan erityisesti mainita kollegat, telakan teknisen ja kaupallisen tiimin, Raumalla toimivan meriteollisuusverkoston ja akateemiset tahot Suomessa. Suurlähetystömme Australiassa antoi kriittisessä vaiheessa merkitsevää tukea, kuten myös yhteistyöpartnerimme Tasmaniassa. Kaikki kommunikointikanavat olivat käytössä. Ne olivat tarpeen, koska loppukirin asiat tapahtuivat keskellä pahinta pandemian aikaa, Enlund kommentoi.

Kansainvälistymispalkintoprosessi uudistui

Vuonna 2021 palkinto jaettiin uudella tavalla – kuka tahansa voi esittää ehdokasta. Palkintoehdokkaana voi olla kansainvälisen yrityksen lisäksi esimerkiksi kansainvälinen tiimi, henkilö, projekti tai teko. Mukana palkintoesitysten laatimisessa olivat Satakunnan ammattikorkeakoulun englanninkielisen International Business -tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kisa päättyi pitchaus-tilaisuuteen 9.12., jossa opiskelijaryhmät esittelivät palkintoehdokkaista tekemänsä koosteet Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan jäsenistä koostuvalle raadille. Raati palkitsi tilaisuudessa kilpailun voittajan. Tilaisuuden toteutuskumppanina ollut Länsi-Suomen Osuuspankki palkitsi lisäksi parhaan esityksen pitäneen opiskelijaryhmän.

Palkintoehdokas voi olla

 • Kansainvälinen yritys, joka on ollut määrätietoinen vientitoiminnan kehittämisessä ja menestynyt kansainvälisessä kaupassa tai on jollakin muulla tavalla kansainvälinen​
 • Kansainvälisyyteen liittyvä projekti, yhteistyömalli tai toimenpide, jolla on kyetty tukemaan seutukunnan yritysten vientiä ja / tai kansainvälistymistä​
 • Henkilö, jolla on ollut merkittävä rooli yksittäisen yrityksen vientiponnisteluissa​
 • Organisaatio, joka on esimerkki rohkeasta kehittymisestä monikulttuuriseksi työyhteisöksi​

Kansainvälistymispalkintokisan raadissa olivat tänä vuonna:

Sini Gahmberg, kansainvälistymisvaliokunnan pj., Satasairaala
Kim Komaro, Posirol Oy
Sonja Kuusisto, Kuusisto Group Oy
Kirsi Hassinen, Platom Oy
Saku Tuominen, Aslemetals Oy

Lisätiedot

Håkan Enlund, Rauma Marine Constructions Oy, puh. 0400365532
Heikki Koivisto, SAMK, puh. 0447103674
Minna Keinänen-Toivola, SAMK puh. 0449716676
Sini Gahmberg, Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 050 346 3774,
Riikka Piispa, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja, puh. 040 708 8555

9.12.2021 | Teksti: Rauman kauppakamari | Kuva: Reetta Vähä-Aho

Lisää aiheesta

SAMK-kampus Rauma Merimäki veden takana
| Merenkulku

Satakuntalainen merenkulun koulutus kansainvälistä huippua – Kansainvälinen konferenssi ensi kertaa Suomeen

SAMK valittiin yhdeksän hakijan joukosta järjestämään Kansainvälisen merenkulkualan korkeakoulujen (IAMU) vuosikonferenssi 2023 (The Annual General Assembly, AGA23). Vuosikonferenssin järjestelyvastuu mahdollistaa satakuntalaisen ja suomalaisen meriosaamisen esittelyn globaalille merenkulun yhteisölle omalla kotikentällä.
Heikki Koivisto ja Riitta Tempakka seisovat merenkulun sinulaattorissa, jossa näkyy Rauman satama.
| Merenkulku

Merenkulun koulutus purjehtii 140-vuotissatamaan – Keskiössä älykäs merenkulku ja logistiikka

Rauman merenkulun koulutus täyttää 140 vuotta. Koulutus on kehittynyt monin tavoin vuosien saatossa. Älykäs merenkulku ja logistiikka on määritelty SAMKin uuteen strategiaan nousevaksi alaksi.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.