Pelataan ja opitaan matematiikkaa!

Matematiikan opetus toisella asteella on vielä tällä hetkellä hyvin konservatiivista. Opetuksessa hyödynnetään kyllä digitaalisia välineitä sekä pelillistämistä, mutta teknologian käyttö voisi olla paljon monipuolisempaakin. Kansainvälisessä, Erasmus+ -rahoitteisessa GAMMA-hankkeessa (GAMe-based learning in MAthematics) innovoidaan ja suunnitellaan pelipohjaisia GBL-menetelmään (game-based learning) perustuvia matematiikkapelejä yhteistyössä Porin Lyseon lukion matematiikan opettajien ja oppilaiden kanssa.

1.6.2021 | Teksti: Janika Tommiska, Mirka Leino ja Petra O'Rourke

Kuvassa kuvakaappaus pelistä.
SAMKin ja Porin Lyseon lukion suunnittelemassa pelissä opitaan ja harjoitellaan geometriaa. Pelaaja voi valita, eteneekö hän pelissä vaikeita vai helpompia tehtäviä tehden. Näin omaa osaamista voi kasvattaa pikkuhiljaa.

Nykymaailmassa on kasvava tarve STEM-taidoille (science, technology, engineering, mathematics; luonnontieteet, tekniikka, insinöörityön alat ja matematiikka). GAMMA-hankkeessa pureudutaan juuri näihin ja Euroopan komission asettamiin vuoden 2018 digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman painopisteisiin. Samalla innovoidaan uusia luovia ja moderneja menetelmiä opettaa nuorille matematiikkaa.

Ihanteellisin tapa motivoida opiskelijoita valitsemaan korkeakouluopinnoissa STEM-aineita on luoda oppimisympäristö, jossa yhdistyvät visuaaliset, auditiiviset ja kinesteettiset ominaisuudet sekä sanallinen ja sanaton tieto. Yksi hyvä tapa lisätä näitä, on käyttää opetukseen tarkoitettuja pelejä sitouttamaan ja rakentamaan ymmärrystä matematiikasta.

– Matematiikan opiskelua muokataan mielekkäämmäksi tuomalla tehtävät nykynuorille luontaiseen oppimisympäristöön, jossa he osaavat jo toimia ja edetä, muistuttaa projektissa mukana oleva tutkija-opettaja Janika Tommiska.

 

Tämä on selvästi uusi ulottuvuus meidän alueelliseen, SAMKin ja Porin kaupungin yhdessä edistämään kehittämistyöhön.

 

Motivaatiota eri tasoisille oppilaille

Mirka Leino ja Janika Tommiska nojaavat pöytään.

Mirka Leino ja Janika Tommiska ovat mukana myös Gamma-hankkeessa.

Tommiskan lisäksi projektissa SAMKista mukana ovat yliopettaja Mirka Leino sekä pelin koodaajana toimiva tutkija Antti Koivisto. Pelin idea tuli heiltä ja yhteistyössä Porin Lyseon lukion matematiikan opettajien kanssa on kehitetty pelielementtejä. Lukion opettajilla on vastuu pelin eri tasoisten tehtävien tuottamisesta. Pelin ensimmäisen version valmistuttua syksyllä lukion opiskelijat toimivat pelin testaajina, joiden kokemusten perusteella peliä kehitetään eteenpäin.

Yhteistyössä suunniteltu geometriaan suuntautuva mobiilipeli on rakennettu niin, että se huomioi osaamisen eri tasot: Opiskelijat saavat mahdollisuuden ratkaista matemaattisia ongelmia omaan tahtiinsa, ja yrittää ratkaista niitä aina vaan uudelleen niin halutessaan. Näiden ”positiivisten epäonnistumisten” myötä opiskelija voi motivoitua yrittämään aina vain vaikeampia tehtäviä. Tutkimusten (Kut et al., 2014) mukaan onkin todettu, että pelipohjainen oppiminen säilyttää opitut taidot ja tiedot pidempään kuin muilla opetusmenetelmillä.

 

Matematiikan opetuksen murros

– Game Based Learningin kautta oppimisen laadusta ei ole vielä riittävästi tutkimustuloksia, mutta se on selvästi useille opiskelijoille motivoivampi ja innostavampi tapa opiskella verrattuna perinteiseen. Tavoitteena on saada pelin avulla mukaan ne opiskelijat, jotka eivät tunneilla jaksa tai pysty ottamaan vastaan opettajan ohjeistusta, huomauttaa Mirka Leino.

Tommiska ja Leino uskovat GBL-oppimisen tulevaisuudessa lisääntyvän matematiikassa: pragmaattisuuden ja selkeytensä vuoksi se on helposti siirrettävissä pelimaailmaan. He kuitenkin huomauttavat, että lukioikäisille on huomattavasti vähemmän oppimispelejä saatavilla kuin nuoremmille oppilaille.

Projekti antaa uuden yhteistyöelementin myös alueelliseen yhteistyöhön.

– Tämä on selvästi uusi ulottuvuus meidän alueelliseen, SAMKin ja Porin kaupungin yhdessä edistämään kehittämistyöhön STEM-aineiden osalta.

 

Kansainvälisessä, Erasmus+ -rahoitteisessa Gamma-hankkeessa (GAMe-based learning in MAthematics) kahden hankevuoden aikana luodaan opetusmateriaali, opetusskenaarioita ja niihin liittyviä matemaattisia pelejä, jotka sisältävät matematiikan opetussuunnitelman mukaisia aiheita 14-18 –vuotiaille opiskelijoille. Hanketta koordinoi kroatialainen korkeakoulu ja SAMKin ja Porin Lyseon lukion lisäksi mukana on korkeakoulut Kreikasta ja Alankomaista sekä toisen asteen oppilaitokset Kroatiasta ja Kreikasta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa opettajien ja opiskelijoiden tietoutta erilaisista digitaalisista matematiikkapeleistä ja niiden yhteydestä parantaa matemaattisia taitoja. Hankkeessa kehitetään myös oppimateriaaleja kaikille digitaaliseen tekniikkaan perustuvasta GBL:stä kiinnostuneille matematiikan opettajille, koska heillä on johtava rooli opiskelijoiden ohjauksessa.

Erasmus+ logo.

 

Lisätiedot:

Janika Tommiska, tutkija-opettaja
p. 044 710 6332
janika.tommiska@samk.fi

 

Mirka Leino, yliopettaja, automaation tutkimusryhmän vetäjä
p. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi

 

Lisää aiheesta

Marko Hakanpää esittelemässä koululaisille Lego First League -kilpailun pelialustaa.
| Teknologia

Päiväni insinöörinä – näe ja koe insinöörin työ, innostu teknologiasta

Millaista on nykypäivän insinöörin työ? Tähän kysymykseen Satakunnan ammattikorkeakoulu on halunnut antaa vastauksia kutsumalla vierailulle Porin alueen kuudesluokkalaiset.
Mirka Leino ja Janika Tommiska
| Teknologia

RoboAI-viikko: Opettaja, anna teknologian inspiroida ja innostaa!

– Epävarmuus teknologioita kohtaan ei ole huono asia. Tärkeintä on näyttää esimerkkiä, että vaikka ei osaa, uskaltaa kokeilla. Tulevaisuudessa nämä uudet teknologiat ovat suurella todennäköisyydellä joko työvälineinä tai käyttökohteina, joten uskallus kokeilla on tärkeää. Meille aikanaan iskostettu ”älä koske, menee rikki” -kulttuuri on onneksi jo väistynyt, sanoo Teknologia opetuksessa -verkkokoulutustapahtuman järjestäjä, tuntiopettaja Janika Tommiska.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/