Palvelukeskus Soteekin toimintasuunnitelma syksylle 2020

Tämä ohjeistus on päivitetty 17.8.2020.

17.8.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Palvelukeskus Soteekki
Toimintasuunnitelma syksylle 2020, Covid-19

Palvelukeskus Soteekki valmistautuu syksyn osalta tiukentamaan ohjeistusta harjoittelunsa aloittavien opiskelijoiden, henkilökunnan sekä asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi (Samkin ohjeet). Seuraamme tarkasti tilanteen muuttumista niin, että pystymme nopeasti reagoimaan, jos tilanne sitä vaatii. Soteekin henkilökunta valvoo ja lisäohjeistaa opiskelijoita turvalliseen työskentelyyn.

 1. Yleiset ohjeet:

Soteekissa harjoittelunsa aloittaa 24.8.2020 noin 40 opiskelijaa. Opiskelijoiden perehdytys toteutetaan kampuksella perehdytyspäivinä 24.8. ja 25.8.2020.

 • Opiskelijoita on etukäteen informoitu, että perehdytyspäiviin ei tulla sairaana (HILL-mahdollisuus sairaille).
 • Olemme varanneet käyttöömme isot tilat (maanantaina C213 ja tiistaina C211), jotta riittävät turvavälit pystytään toteuttamaan.
 • Perehdytysten aluksi kerrataan seuraavat asiat:
  • turvallisuusohjeistus koronapandemian aikana
  • oikea yskimistekniikka
  • oikea käsienpesutekniikka
  • oikea käsidesin käyttöohjeistus

Opiskelijaryhmä jaetaan kahteen ryhmään, joissa molemmissa tulee olla mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita kaikista koulutusohjelmista (hoitotyö, sosiaaliala, fysioterapia). Ryhmät työskentelevät aamu- ja iltavuoroissa. Vuorot toteutetaan 8-14 ja 14-20 välisenä aikana tai muulla sovitulla aikavälillä riippuen palveluista.

 • Aamu- ja iltavuoroihin määritellään omat opiskelijaesimiehet (2+2).
 • Soteekin toimistolla oloa rajoitetaan 10 henkilöön kerrallaan, huomioiden turvavälit.
 • Selvitetään mahdollisen lisätilan varaaminen opiskelijoiden käyttöön palvelujen suunnittelu-, raportointi- ja kirjaamistyössä.

Molemmista ryhmistä valitaan 2 hygieniavastaavaa, joiden tehtävänä on huolehtia tilojen, laitteiden ja välineiden puhdistuksesta.

 • Tavoitteena on, että läppärit, näppäimistöt, pöytätasot, ovenkahvat, kaapistojen vetimet yms. puhdistetaan Apowipe-liinoilla useasti päivässä (2-3 tunnin välein).
 • Pienvälineet, liikuntavälineet ja kuntosalilaitteet puhdistetaan aina ennen ja jälkeen käytön.
 • Tarkistetaan että käsidesiä, puhdistusliinoja ja muita tarvittavia hygieniavälineitä on Soteekin käytössä jatkuvasti.
 • Lisäksi tehtävänä muistuttaa opiskelijoita huolehtimaan turvaväleistä, yskimistekniikasta, käsihygieniasta yms.

Opiskelijoille painotetaan viikkopalavereissa ja yhteisviesteissä (WhatsApp- ryhmäviestit) jokaisen omaa vastuuta toimia tiukennettujen hygieniaohjeiden mukaisesti.

Soteekin toimiston ovelle asetetaan käsien desinfiointipiste ja ohjeet (aina toimistolle tullessa käsien pesu ja desinfiointi).

Opiskelijoita ohjataan käyttämään Soteekin ”pikkuvaraston” wc-tilaa.

Soteekin henkilökunta ja opiskelijaesimiehet käyttävät tarvittaessa harkinnan mukaan suojavisiireitä opiskelijakontakteissa.

Seuraamme tarkasti maskisuosituksia ja ohjaamme opiskelijoita käyttämään maskeja myös kampuksella, jos tilanne näin vaatii (Samkin ohjeistus).

Opiskelijoita ohjeistetaan minimoimaan kännykän käyttö työaikana ja ohjeistetaan pyyhkimään myös kännykkä päivittäin desinfioivalla nesteellä/apowipellä.

 

 1. Ohjeet asiakaspalvelussa:
 • Asiakkaat ohjeistetaan tulemaan palveluihin vain terveinä.
 • Opiskelijat ohjeistetaan käyttämään maskeja jasuojakäsineitäaina asiakastilanteissa (asiakasturvallisuus huomioiden).
 • Ohjataan opiskelijoille oikea suojainten pukemis- ja riisumistekniikka.
 • Opiskelijat ohjeistetaan huolehtimaan, että palveluissa käytettävät laitteet ja välineet ovat puhdistettu ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
 • Asiakkaat ohjeistetaan käyttämään kampukselle tullessa vain pääovea (Satakunnankatu 23).
 • Asiakkaat ohjeistetaan käyttämään käsidesiä kampukselle saapuessaan sekä esim. yksittäisten laitekontaktien jälkeen (kuntosali).
 • Ryhmäliikunta- tai muissa ryhmäpalveluissa suositaan suunnitelmia, missä asiakas voi käyttää ”yksilöllistä välinettä”. Näin minimoimme kontaminaatioriskiä ryhmäläisten välillä.
 • Palvelusuunnitelmissa tullaan korostamaan turvavälejä yms. sekä asiakkaitten että ohjaajien välillä.

Tavoitteena on, että alan tulevat ammattilaiset ymmärtävät hygienian ja aseptiikan merkityksen asiakastilanteissa.

 

 1. Palvelujen käynnistäminen
 • Kesäkuussa olimme yhteydessä kaikkiin asiakkaisiimme koskien syksyn tilannetta. Kaikki asiakasryhmät halusivat jatkaa palveluita.
 • Viikolla 34 aloitamme asiakasyhteydenotot ja sovimme palveluiden käynnistämisen heti viikolta 36 alkaen.
 • Mikäli pandemia yltyy niin, että palveluja ei voida toteuttaa, opiskelijoiden harjoittelu Soteekissa vaarantuu.
 • Kevään aikana on kehitetty muutamia digipalveluita, joita on mahdollista tarjota asiakkaillemme. Näitä ovat esim. hyvinvointiaiheiset luennot ja kuntosali- yms. harjoitteet digitaalisesti. Nämä palvelut eivät kuitenkaan tule riittämään neljällekymmenelle opiskelijalle.
 • Uusien digipalvelujen kehittämistä jatketaan valitsemalla tulevasta opiskelijaryhmästä ns. digitiimi/digitiimejä, joiden tehtävänä on suunnitella uudenlaisia palveluja Soteekille.

Tähän suunnitelmaan tullee mahdollisesti vielä lisäyksiä ja tarkennuksia SAMKin yleisten ohjeiden ja käytänteiden perusteella.

Kokeilimo-toiminnassa sovelletaan edellisiä ohjeita, koska se on osa Soteekin toimintaa.

 

Pori 17.8.2020

Soteekin palveluohjaajat
Heli Lamminen ja Tero Martimo

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen