Palvelukeskus Soteekin toimintasuunnitelma syksylle 2020

Tämä ohjeistus on päivitetty 17.8.2020.

17.8.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Palvelukeskus Soteekki
Toimintasuunnitelma syksylle 2020, Covid-19

Palvelukeskus Soteekki valmistautuu syksyn osalta tiukentamaan ohjeistusta harjoittelunsa aloittavien opiskelijoiden, henkilökunnan sekä asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi (Samkin ohjeet). Seuraamme tarkasti tilanteen muuttumista niin, että pystymme nopeasti reagoimaan, jos tilanne sitä vaatii. Soteekin henkilökunta valvoo ja lisäohjeistaa opiskelijoita turvalliseen työskentelyyn.

 1. Yleiset ohjeet:

Soteekissa harjoittelunsa aloittaa 24.8.2020 noin 40 opiskelijaa. Opiskelijoiden perehdytys toteutetaan kampuksella perehdytyspäivinä 24.8. ja 25.8.2020.

 • Opiskelijoita on etukäteen informoitu, että perehdytyspäiviin ei tulla sairaana (HILL-mahdollisuus sairaille).
 • Olemme varanneet käyttöömme isot tilat (maanantaina C213 ja tiistaina C211), jotta riittävät turvavälit pystytään toteuttamaan.
 • Perehdytysten aluksi kerrataan seuraavat asiat:
  • turvallisuusohjeistus koronapandemian aikana
  • oikea yskimistekniikka
  • oikea käsienpesutekniikka
  • oikea käsidesin käyttöohjeistus

Opiskelijaryhmä jaetaan kahteen ryhmään, joissa molemmissa tulee olla mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita kaikista koulutusohjelmista (hoitotyö, sosiaaliala, fysioterapia). Ryhmät työskentelevät aamu- ja iltavuoroissa. Vuorot toteutetaan 8-14 ja 14-20 välisenä aikana tai muulla sovitulla aikavälillä riippuen palveluista.

 • Aamu- ja iltavuoroihin määritellään omat opiskelijaesimiehet (2+2).
 • Soteekin toimistolla oloa rajoitetaan 10 henkilöön kerrallaan, huomioiden turvavälit.
 • Selvitetään mahdollisen lisätilan varaaminen opiskelijoiden käyttöön palvelujen suunnittelu-, raportointi- ja kirjaamistyössä.

Molemmista ryhmistä valitaan 2 hygieniavastaavaa, joiden tehtävänä on huolehtia tilojen, laitteiden ja välineiden puhdistuksesta.

 • Tavoitteena on, että läppärit, näppäimistöt, pöytätasot, ovenkahvat, kaapistojen vetimet yms. puhdistetaan Apowipe-liinoilla useasti päivässä (2-3 tunnin välein).
 • Pienvälineet, liikuntavälineet ja kuntosalilaitteet puhdistetaan aina ennen ja jälkeen käytön.
 • Tarkistetaan että käsidesiä, puhdistusliinoja ja muita tarvittavia hygieniavälineitä on Soteekin käytössä jatkuvasti.
 • Lisäksi tehtävänä muistuttaa opiskelijoita huolehtimaan turvaväleistä, yskimistekniikasta, käsihygieniasta yms.

Opiskelijoille painotetaan viikkopalavereissa ja yhteisviesteissä (WhatsApp- ryhmäviestit) jokaisen omaa vastuuta toimia tiukennettujen hygieniaohjeiden mukaisesti.

Soteekin toimiston ovelle asetetaan käsien desinfiointipiste ja ohjeet (aina toimistolle tullessa käsien pesu ja desinfiointi).

Opiskelijoita ohjataan käyttämään Soteekin ”pikkuvaraston” wc-tilaa.

Soteekin henkilökunta ja opiskelijaesimiehet käyttävät tarvittaessa harkinnan mukaan suojavisiireitä opiskelijakontakteissa.

Seuraamme tarkasti maskisuosituksia ja ohjaamme opiskelijoita käyttämään maskeja myös kampuksella, jos tilanne näin vaatii (Samkin ohjeistus).

Opiskelijoita ohjeistetaan minimoimaan kännykän käyttö työaikana ja ohjeistetaan pyyhkimään myös kännykkä päivittäin desinfioivalla nesteellä/apowipellä.

 

 1. Ohjeet asiakaspalvelussa:
 • Asiakkaat ohjeistetaan tulemaan palveluihin vain terveinä.
 • Opiskelijat ohjeistetaan käyttämään maskeja jasuojakäsineitäaina asiakastilanteissa (asiakasturvallisuus huomioiden).
 • Ohjataan opiskelijoille oikea suojainten pukemis- ja riisumistekniikka.
 • Opiskelijat ohjeistetaan huolehtimaan, että palveluissa käytettävät laitteet ja välineet ovat puhdistettu ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
 • Asiakkaat ohjeistetaan käyttämään kampukselle tullessa vain pääovea (Satakunnankatu 23).
 • Asiakkaat ohjeistetaan käyttämään käsidesiä kampukselle saapuessaan sekä esim. yksittäisten laitekontaktien jälkeen (kuntosali).
 • Ryhmäliikunta- tai muissa ryhmäpalveluissa suositaan suunnitelmia, missä asiakas voi käyttää ”yksilöllistä välinettä”. Näin minimoimme kontaminaatioriskiä ryhmäläisten välillä.
 • Palvelusuunnitelmissa tullaan korostamaan turvavälejä yms. sekä asiakkaitten että ohjaajien välillä.

Tavoitteena on, että alan tulevat ammattilaiset ymmärtävät hygienian ja aseptiikan merkityksen asiakastilanteissa.

 

 1. Palvelujen käynnistäminen
 • Kesäkuussa olimme yhteydessä kaikkiin asiakkaisiimme koskien syksyn tilannetta. Kaikki asiakasryhmät halusivat jatkaa palveluita.
 • Viikolla 34 aloitamme asiakasyhteydenotot ja sovimme palveluiden käynnistämisen heti viikolta 36 alkaen.
 • Mikäli pandemia yltyy niin, että palveluja ei voida toteuttaa, opiskelijoiden harjoittelu Soteekissa vaarantuu.
 • Kevään aikana on kehitetty muutamia digipalveluita, joita on mahdollista tarjota asiakkaillemme. Näitä ovat esim. hyvinvointiaiheiset luennot ja kuntosali- yms. harjoitteet digitaalisesti. Nämä palvelut eivät kuitenkaan tule riittämään neljällekymmenelle opiskelijalle.
 • Uusien digipalvelujen kehittämistä jatketaan valitsemalla tulevasta opiskelijaryhmästä ns. digitiimi/digitiimejä, joiden tehtävänä on suunnitella uudenlaisia palveluja Soteekille.

Tähän suunnitelmaan tullee mahdollisesti vielä lisäyksiä ja tarkennuksia SAMKin yleisten ohjeiden ja käytänteiden perusteella.

Kokeilimo-toiminnassa sovelletaan edellisiä ohjeita, koska se on osa Soteekin toimintaa.

 

Pori 17.8.2020

Soteekin palveluohjaajat
Heli Lamminen ja Tero Martimo

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.

SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall.

Miten #merellinenmatkailu käsitetään Euroopan pohjoisilla merialueilla? Lue näkökulmia aiheeseen blogistamme https://www.skills4cmt.eu/blog/ @EDUFI_HigherEd @SatakunnanAMK #matkailunkehittämiskeskus

#Hyvinvointiteknologia #YAMK koulutuksemme uudistuu ja hakuaika lähenee! Suuntautua voi hyvinvointianalytiikkaan tai laite- ja teknologiapuoleen. Analytiikkasuuntaus tuo mukanaan Hyvinvointianalyytikon pätevyyden. @SatakunnanAMK @SataDigiHealth @RoboAI2

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-ammattiryhma-sote-alalle-suomessa-aletaan-kouluttaa-hyvinvointianalyytikoita/

SAMKissa on unelma maakunnallisesta hyvinvointiverkostosta, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyössä vahva verkosto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. @SatakunnanKansa
#hyvinvointi #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008551742.html

Maritime Management is a Master’s degree programme for sea captains and marine engineers. Dmitry Chutchev completed the degree while simultaneously working as a captain on container ships. Read his story.
#maritimemanagement #mastersdegree #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/our-students-will-be-employed-a-captain-and-a-student-dmitry-chutchev-completed-his-masters-degree-while-at-sea/