Opiskelijavalinnat muutoksen pyörteissä – Mitä tämä merkitsee SAMKissa?

SAMKissa otetaan keväällä 2020 käyttöön AMK-valintakoe kaikissa muissa AMK-tutkintoon johtavissa suomenkielisessä päiväopiskeluna tarjottavissa koulutuksissa paitsi kuvataiteen koulutuksessa.

5.11.2019 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Mikael Hanhikangas

Opiskelijoita SAMKin Porin kampuksen Agora-kahviossa.

Jatkossa opiskelijavalinnat AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Kuvassa SAMKin opiskelijat Katariina Kurtti (vas.) ja Erika Korpunen ryhmätyön parissa.

Mitä SAMKissa oikeastaan muuttuu, opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala?

– Vuonna 2020 opiskelijavalinnoissa tapahtuu kaksi isoa asiaa. Ensinnäkin todistusvalinnat nousevat paljon aiempaa suurempaan rooliin. Ylioppilaspohjaisen tutkinnon osuus kasvaa nykyisestä, ammatillisten todistusten pohjalta valinta tulee käyttöön aivan uutena valintakriteerinä. Toinen asia on se, että valtakunnallisesti tulee käyttöön yksi yhteinen sähköinen valintakoe, joka tunnetaan nimellä AMK-valintakoe, Janne Santala kertoo.

Valintakoeuudistuksesta on saatu syksyllä esimakua, mutta suurempi muutos tapahtuu, kun on kevään yhteishaun aika. SAMKin osalta uudistus koskee ensi keväästä alkaen kaikkia päivätoteutuksena tarjottavia suomenkielisiä AMK-tutkintoon johtavia toteutuksia lukuun ottamatta kuvataidetta. Kuvataiteilija (AMK) hakukohteessa valinta tapahtuu edelleen valintakurssilla.

Uudistus koskee myös sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutuksia, joissa ei käytetä todistusvalintaa lainkaan eli sähköinen valintakoe on niissä ainoa valintatapa. Muita monimuotototeutuksia uudistus ei koske.

Hakemus kannattaa tehdä ajoissa

Kun hakija täyttää hakemusta, hänen tulee valita haluamansa pääsykoeaika ja -paikka.

– Voisi sanoa, että mitä aiemmin hakemuksen tekee, sitä paremmat mahdollisuudet on päästä suorittamaan koe siellä, missä haluaa. Jos siis vaikka on SAMKin ensisijainen hakija, niin ei ole pakko tehdä koetta SAMKissa. Toisaalta kenellekään ei ole myöskään varmaa valintakoepaikkaa SAMKissa, jos jättää hakemuksen vasta hakuajan loppupuolella. Tavoitteena tietenkin on, että pystymme tarjoamaan koepaikan kaikille niille, jotka haluavat tehdä kokeen ensisijaisesti SAMKissa, Santala selvittää.

Sähköinen valintakoe tehdään ammattikorkeakoulun tiloissa, ammattikorkeakoulun tarjoamassa langattomassa verkossa omalla tietokoneella valvotusti tiettyinä sovittuina valintakoekertoina.

– SAMK tulee järjestämään keväällä 2020 yhteensä 8-10 valintakoekertaa, joista hakija osallistuu yhteen. Valintakokeet järjestetään Porin kampuksella kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kaikki kokeet voi suorittaa yhdellä kertaa

Jos hakija hakee useammalle eri alalle, hänen on aiemmin täytynyt osallistua useisiin kokeisiin. Nyt kokeet voi suorittaa yhdellä istumalla.

Sähköisessä kokeessa on kaikille yhteiset osiot, jotka mittaavat päätöksentekotaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja. Kieli- ja viestintätaidoissa mitataan suomen tai ruotsin ja englannin kielen taitoja. Kaikilla SAMKin aloilla on mukana myös matemaattisten taitojen mittaus. Sosiaali- ja terveysalalla mitataan lisäksi eettisiä taitoja. Tekniikan alalla on matemaattis-luonnontieteellistä osaamista mittaava lisäosio. Kaikilla osioilla on tietty suoritusaika.

Millä mielin SAMKissa suhtaudutaan valintakoeuudistukseen?

– Varovaisen uteliaalla mielellä. Tämä on uutta kaikille. Vaikka AMK-valintakokeet ovat työmäärällisesti iso ponnistus, niin valintakokeisiin käytetään aiempaa vähemmän aikaa. Koepäiviä on vähemmän eikä kokeita tarvitse tarkistaa SAMKissa. Valinta tulee tietyllä tavalla tasalaatuisemmaksi, kun valintatapa on kaikkialla sama. Hakijajoukko säilyy oletettavasti suunnilleen samana, Santala arvioi.

Lisää aiheesta

Opiskelijoita SAMK kampus Porin luokassa.
| Opinnot ja opetus

Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.
Sairaanhoitajaopiskelijoita hoitotyön simulaatiotilassa.
| Opinnot ja opetus

Syksyn yhteishaku alkoi – SAMKissa haussa neljä koulutusta

Ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaku on 4.–18.9.2019. SAMKissa on tarjolla neljä tutkintoon johtavaa koulutusta, joiden opinnot alkavat vuoden 2020 alussa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA