Opiskelijamme työllistyvät: Tutkinto SAMKissa Dubaista käsin auttoi Adrienn Irmalósia saamaan unelmien työn Barcelonassa

Master of Business Administration on SAMKin tarjoama ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka keskittyy yrityshallintoon ja yrittäjyyteen. Tutkinto-ohjelma on nimeltään Business Management and Entrepreneurship (BME). Opiskelu tapahtuu 90 % verkossa, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kansainvälisille opiskelijoille. Lukuvuoden aikana kontaktiopetusta järjestetään Rauman kampuksella noin 4–5 kertaa.

10.2.2022 | Teksti: Veera Iisakkala | Kuva: Elina Valkama, Adrienn Irmalós

Dubai Creek

Adrienn Irmalós oli työskennellyt 10 vuotta Dubaissa, ennen kuin hän aloitti opiskelut SAMKissa.

Adrienn Irmalós on asunut ja työskennellyt Dubaissa 10 vuotta. Hänen taustaltaan löytyy viestinnän ja markkinoinnin töitä sekä toiminnanjohtamista. Ennen muuttoa Dubaihin, Adrienn oli suorittanut aikaisemman tutkintonsa taloustieteestä Budapest Business Schoolissa. Kiinnostuttuaan yrityshallinnosta, Adrienn halusi suorittaa ylemmän AMK-tutkintonsa pääosin verkossa. Hän tutustui ammattikorkeakouluihin kaikkialta Pohjoismaista, ennen kuin päätyi Satakunnan ammattikorkeakouluun. Adrienn kokee tutkinto-ohjelman olevan kattava, mutta sopivissa määrin haastava.

– Tietoni yrityshallinnosta ovat kasvaneet valtavasti ja olen jopa löytänyt itsestäni piileviä taitoja, mikä on saanut minut pohtimaan tarkemmin, miten haluaisin urani kehittyvän tulevaisuudessa, Adrienn kertoo.

Opintojaksojen suunnittelussa otetaan huomioon työelämän vaatimukset

Adrienn oli ennen tutkinnon aloitusta ollut työelämässä 10 vuotta, ja siirtymä opiskeluun vaati totuttelua. Myös edessä häämöttävä opinnäytetyö tuntui pelottavalta. Hän kertoo kuitenkin, miten opintojaksoilla teetettävien harjoitusten rakenne ja toteutus, sekä selkeä ohjaus auttoivat häntä tässä siirtymässä. Adrienn huomasi, kuinka koulutuksen edetessä hänen tiedonhakutaitonsa ja kielitaitonsa paranivat:

– Opintojaksojen sisältö ja toteutus valmistelivat minua opinnäytetyön kirjoittamiseen. Minusta se on hieno tapa vahvistaa opiskelijoiden varmuutta siihen, että he ovat lopulta valmiita kirjoittamaan kattavan opinnäytetyön.

Opintojaksot tarjoavat opiskelijalle ajantasaista koulutusta ja laajan kirjon työelämään valmistavia tehtäviä. Riitta Blue, SAMKin lehtori logistiikan ja meriteknologian osaamisalueella kommentoi BME-opintojaksojen toteutusta:

– Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkinnot ja siten myös BME linkittyvät yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja SAMKin strategisiin painoaloihin. Toteutusten suunnittelussa otetaan huomioon työelämän vaatimukset. Samalla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen, joka on keskeinen osa tutkintoa.

Opintojaksoilla harjoitellaan sekä itsenäisiä työskentelytapoja että ryhmätyöskentelyä. Lehtori Riitta Blue kertoo, että työn jakautuminen riippuu paljon opintojaksosta ja sen toteutuksesta.

– Monissa työelämän tehtävissä suunnitelmat ja päätökset tehdään tiimeissä ja työryhmissä, joten sen vuoksi myös BME:n toteutuksissa oppimismetodina hyödynnetään tiimityöskentelyä. Toisaalta itsenäistä työskentelyä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tutustutaan oppiaineistoon ja lähteisiin. Opetussuunnitelma perustuu pitkälti siihen, että opiskelija työskentelee ja tutkii aineistoja itsenäisesti ja tuo sen jälkeen opitun tiedon tiimin käsiteltäväksi.

Adrienn kertoo, että BME-tutkinto-ohjelma käyttää opetuksessaan runsaasti ryhmätehtäviä. Hänestä tämä oli työelämän kannalta yksi hyödyllisimmistä osa-alueista.

– Oikeassa työelämässä on erittäin harvinaista työskennellä yksin, Adrienn tiivistää.

Adrienn mainitsee lisäksi, että tutkinto-ohjelmaan sisältyy valikoima opintojaksoja, jotka valmistavat opiskelijaa yrittäjyyteen. Tutkinto palvelee sekä yrityksissä työskenteleviä, että jo valmiita yrittäjiä tai sellaiseksi haluavia.

Ei pelkkää teoriaa

Mikä BME-tutkinto-ohjelmassa on ollut kaikkein mielenkiintoisinta? Adrienn nostaa esille kaksi mieleen painuneinta asiaa. Ensimmäinen näistä on CESIM-yrityssimulaatio. Simulaatio toteutettiin ryhmissä ensimmäisen lukukauden aikana.

– Saimme itse ‘johtaa yritystä’ ja ‘vaikuttaa markkinoihin’ omilla päätöksillämme. Se oli mahtava kokemus ja opintojaksolla oppimani taidot tulevat varmasti auttamaan minua tulevaisuuden liike-elämässä.

Adrienn kertoo seuraavaksi omasta suosikkiopintojaksostaan Business Processes and Activity Based Management.

– Opintojakso oli vaativa, tarvitsin paljon aikaa tehtävien suorittamiseen, mutta opin hyvin paljon hyvin nopeasti. Opintojakso auttoi minua paitsi oppimaan omat vahvuuteni yritysprosesseissa ja -kehityksessä, se myös ohjasi minua opinnäytetyöni aiheen valinnassa.

BME-tutkinto-ohjelma toteutetaan pääasiassa verkossa, mutta siihen sisältyy muutamia kontaktipäiviä. Adrienn kertoo pitäneensä kontaktiopetuksesta, kun sitä järjestettiin vielä ennen koronaviruspandemiaa.

Pandemian aikana opintojaksot oli mahdollista suorittaa täysin etänä. Entä tulevaisuudessa? Voiko BME-tutkinto-ohjelman opintojaksot suorittaa jatkossa kokonaan etänä, vaikka pandemia hellittäisikin?

– Korona siirsi kaiken opetuksen verkkoon. Siirtyminen oli joustavaa, ja palaute on ollut positiivista. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että BME-opinnot voisi jatkossakin suorittaa etänä. Etäopiskelu palvelee hyvin BME:n opiskelijoita, joista suurin osa opiskelee työnsä ohessa, lehtori Riitta Blue vastaa.

Käytännöllinen lähestymistapa on liiketalouden opiskelussa läsnä joka opintojaksolla ja opiskelija käyttää oppimisessa avuksi omia kokemuksiaan työelämästä. Opiskelussa samaan aikaan työskentelystä on siis vain hyötyä. Adrienn kiittelee myös SAMKin opettajia:

Kaikilla opettajilla, joiden kanssa olen ollut tekemisissä, on ollut alaltaan laaja tietopohja ja he ovat olleet avuliaita ja mukautuvia.

Opinnäytetyön aihe perheyrityksestä

Pelätty opinnäytetyökin on tullut ajankohtaiseksi, mutta Adrienn suhtautuu siihen jo itsevarmasti. Mistä aiheesta teet opinnäytetyösi?

– Aihe selkiytyi minulle jo toisen opiskeluvuoteni alussa erään opintojakson myötä, joka inspiroi minua kehittämään perheeni yrityksen toimintaa. Opinnäytetyössäni tutkin ja suosittelen organisaatiolle heille parhaiten sopivia toiminnanohjausjärjestelmiä. Työni tulee auttamaan organisaatiota kartoittamaan ja ymmärtämään tarkasti heidän elinkeinoelämänsä osa-alueita. Perheeni organisaatio ei tällä hetkellä käytä mitään toiminnanohjausjärjestelmää eikä heillä ole täydellistä ja kattavaa yleiskatsausta toiminnallisista prosesseistaan.

BME-tutkinto-ohjelman opinnäytetyöt ovat hyödyksi sekä tekijälle että kohteelle; ne nimittäin toteutetaan pääasiassa toimeksiantoina, kuten Adriennin tapauksessa. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, jolla opiskelija osoittaa, että hänellä on työelämän muutoksissa tarvittavaa asiantuntijaosaamista.

Suosittelisitko SAMKia ja Business Management and Entrepreneurship-tutkinto-ohjelmaa muille liiketalouden ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta kiinnostuneille?

– Ehdottomasti. Omien kokemusteni perusteella SAMK on loistava korkeakoulu; opintojaksot ovat ammattimaisia ja henkilökohtaisella tasolla opiskelu on mukavaa. Lisäksi kokemukseni mukaan jokainen SAMKin henkilökunnan jäsen välittää aidosti opiskelijoista ja ajattelee heidän parastaan.

Mikä on lehtorin näkemys; millaisiin tehtäviin tämä tutkinto tarjoaa valmiudet ja miksi sitä kannattaa lähteä opiskelemaan? Riitta Blue vastaa:

– Business Management and Entrepreneurship on työelämälähtöinen tutkinto, jossa yhdistyy teoreettinen osaaminen ja työelämän käytäntöjen kehittäminen. Opiskelija syventää työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta ja parantaa mahdollisuuksia edetä uralla. Tutkinto tuottaa maisteritason kelpoisuuden, joka antaa mahdollisuuden edetä erilaisiin esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Valmistuneista suurin osa on heti työelämässä.

"SAMK tekee unelmista totta"

Haastattelun jälkeen Adrienn on muuttanut Dubaista Barcelonaan, jossa hän on saanut uuden työpaikan kansainvälisestä tekniikka-alan yrityksestä. Hän kiittää SAMKin opetusta hyvästä haastattelumenestyksestään.

– Haastatteluprosessi tätä työtä varten oli kolmivaiheinen. Viimeinen vaihe analyysin ja esityksen laatiminen tosielämän liiketoimintatilanteesta. Käytin sen laatimiseen oppejani SAMKin opintojaksoilta. Analyysini sai paljon kiitosta ja se esiteltiin koko organisaatiolle. Sain työpaikan ja kyseessä on amerikkalainen yritys, työskentelen täysin etänä. Elän Barcelonassa ja nautin espanjalaisesta kulttuurista. Kiitos uuden tutkintoni, sain unelmieni työn. Tulen aina suosittelemaan SAMKin tutkintoja koulutukseen pyrkiville. SAMK tekee unelmista totta.

 

Kiinnostuitko Business Management and Entrepreneurship –tutkinto-ohjelmasta?
BME-tutkinto-ohjelman opinto-opas ja opintojaksojen sisällöt.
Admissions Criteria: tietoa soveltuvista pohjatutkinnoista

Adrienn Irmalós

Adrienn Irmalós

  • Kotoisin Unkarista
  • Opiskelee SAMKissa ylempää korkeakoulututkintoa "Business Management and Entrepreneurship"
  • Suoritti tutkinnon pääasiassa Dubaista käsin
  • Muutti Barcelonaan ja työskentelee etätyönä amerikkalaiselle teknologiayritykselle

10.2.2022 | Teksti: Veera Iisakkala | Kuva: Elina Valkama, Adrienn Irmalós

Lisää aiheesta

SAMKin Business Management and Entrepreneurship opiskelija Linda Dahlberg.
| Liiketoiminta

Englanninkieliset Master-opinnot mahdollistavat itsensä kehittämisen ja kansainvälisen verkoston luomisen

Työelämän kieli yhä enemmän tänä päivänä on englanti. Tarjoammekin syksyllä hakuun englanninkielisen Master-koulutuksen nimeltä Business Administration and Entrepreneurship. Opinnot alkavat tammikuussa. Katso...
Niina seisoo palvelupisteen äärellä.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Niinan liiketalouden koulutus mahdollisti urakehityksen

Niina Korteniemi valmistui SAMKista tradenomiksi ensimmäisten joukossa 1990-luvun lopulla. Hän on täydentänyt osaamistaan 2000-luvun aikana YAMK-opinnoilla.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html