Opinnäytetyö: Suomessa käytettävät katemateriaalit soveltuvat paloturvallisuuden kannalta hyvin aurinkosähköjärjestelmille

Keväällä 2021 valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä selvitettiin, millainen on hyvä katemateriaali ja kattorakenne paloturvallisuuden kannalta, kun pientaloon ollaan asentamassa aurinkosähköjärjestelmää. Tutkimuksen perusteella kaikki Suomessa käytettävät katemateriaalit ja kattomuodot soveltuvat aurinkosähköjärjestelmille.

27.4.2021 | Teksti: Mari Kujala ja Mirva Torvinen | Kuva: Mari Kujala

Talo palaa ilmiliekeissä / The house is in flames

SAMK järjesti yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa paloharjoituksen keväällä 2021. Harjoituksessa testattiin aurinkosähköjärjestelmien ja eri katemateriaalien käyttäytymistä palotilanteessa.

Opinnäytetyössä selvitettiin katemateriaalin ja kattomuotojen lisäksi, miten kattojen kunto tarkastettiin ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta, saiko pientalon omistajat kattojen hoito-ohjeita ja millaista paloturvallisuusneuvontaa pientalojen omistajat saivat aurinkosähköjärjestelmien toimittajilta.

Tutkimuksessa selvisi, että kattojen kunto tarkistettiin silmämääräisesti, mikä aiheutti aurinkosähköjärjestelmien asentajille asennustilanteessa välillä yllätyksiä. Yllätyksiä olivat mm. kattorakenteiden heikko kunto tai maalipinnan heikko laatu. Yleensä pientalon omistajat eivät saaneet kattojen hoito-ohjeita vaan ohjeet keskittyivät enemmän aurinkopaneeleiden huollettavuuteen. Paloturvallisuusneuvontaa pientalon omistajat eivät saaneet ollenkaan. Aurinkosähköjärjestelmien toimittajat kertoivat turvakytkimen paikan, mutta tutkimuksessa selvisi, että pientalon omistajat eivät saaneet tarkempaa paloturvallisuusneuvontaa.

Pientalojen aurinkopaneelit asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti

Suomessa ei ole paloturvallisuusvaatimuksia pientaloihin, kun niihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Pientalojen järjestelmien asennuksissa noudatetaan siis aurinkopaneelien valmistajan ohjeita. Paloturvallisuusvaatimukset keskittyvät laajoihin aurinkopaneelikenttiin. Syttymisriskit kuitenkin ovat samat pientalojen aurinkopaneeleissa kuin laajoissa aurinkopaneelikentissä. Syttymisriskit ovat aurinkopaneelien ja liittimien kuumat pisteet. Näiden syttymisriskien lisäksi, aurinkopaneelit vaikuttavat katteen palokäyttäytymiseen. Aurinkopaneelien pinta heijastaa katteen pinnalle lämpösäteilyä, joka lisää palon leviämistä katteella.

Suositusohje pientalon omistajille

Opinnäytetyö laadittiin vuoden 2020 aikana ja haastatteluihin osallistui pientalon omistajia, aurinkosähköjärjestelmien toimittajia ja rakennusvalvontoja eri maakunnista. Opinnäytetyössä selvitettiin haastatteluiden lisäksi pientalojen aurinkosähköjärjestelmien lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja pohdittiin eri katemateriaalien soveltuvuutta aurinkosähköjärjestelmille. Aiempaa tutkimustietoa ei löytynyt siitä, millainen olisi hyvä katemateriaali ja kattorakenne pientaloihin, kun niihin ollaan asentamassa aurinkosähköjärjestelmää. Pientalojen omistajilta puuttui koostettua tietoa siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon aurinkosähköjärjestelmää asennettaessa. Opinnäytetyön tulosten perusteella tähän tarpeeseen vastattiin ja laadittiin suositusohje pientalon omistajille. Opinnäytetyön perusteella hyvä katemateriaali asennettaessa aurinkosähköjärjestelmää on ehjä ja kattorakenne on sellainen, että katon teknistä käyttöikää on vielä paljon jäljellä.

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää suunnitellessa paloturvallisuusneuvontaa pientalon omistajille. Tutkimuksen perusteella myös kattojen tarkastusta ja kattojen huolto-ohjeita pitäisi kehittää. Tämä hyödyttäisi kaikkia aurinkosähköjärjestelmien toimittajia. Opinnäytetyön aihe liittyi SAMK:ssa käynnissä olevaan Palosuojelurahaston rahoittamaan Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa -hankkeeseen.

Opinnäytetyön liitteenä on suositusohje siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun pientaloon asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

27.4.2021 | Teksti: Mari Kujala ja Mirva Torvinen | Kuva: Mari Kujala

Lisää aiheesta

Aurinkoseurain edestäpäin kuvattuna SAMKin katolla
| SAMK

SAMKissa tekeillä uutta oppimateriaalia
─ Aurinkosähköjärjestelmät turvallisiksi palotilanteissa

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina. Pelastuslaitos on kaivannut materiaalia aiheesta jo pitkään. SAMKissa on valmistumassa oppimateriaalia aurinkosähköjärjestelmistä ja niiden turvallisuudesta palotilanteissa.
Aidoilla suojattu rakennustyömaa
| SAMK

SAMK testasi uutta ympäristöministeriön rakennuksen hiilijalanjäljen laskentamallia

Oletko koskaan miettinyt, että rakennusmateriaalin tai rakennuksen lämmitysjärjestelmän valinnalla on merkitystä myös ympäristön kannalta? Nämä molemmat vaikuttavat siihen, kun tutkitaan rakennuksen elinkaaren tai energiankulutuksen hiilijalanjälkeä.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html