Opinnäytetyö: Ratkaisuja poliittisen järjestötoiminnan osallistamisen kehittämiseen

Toukokuussa 2021 julkaistussa SAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelman opinnäytetyössä selvitettiin Keskustanuorten paikallispiirien johtokunnan jäsenten osallistamisen nykytilaa, haasteita ja kehittämistä. Tarve osallistamisen tutkimiselle nousi kirjoittajan omien kokemusten pohjalta hänen toiminnassaan Helsingin Keskustanuorten puheenjohtajana.

11.6.2021 | Teksti: Jade Myllykangas | Kuva: Pixabay/geralt

Gear 240137 1280

Johtokunnan jäsenten osallistamisessa on havaittu haasteita, joihin tarvitaan ratkaisukeinoja. Valtaosa piirien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja toiminnanjohtajista vastasi opinnäytetyöhön liittyvässä kyselyssä kohdanneensa haasteita johtokunnan jäsenten osallistamisessa. Tulokset antavat hyödyllistä tietoa osallistamisesta ja sen kehittämisestä piireissä ja ne voivat hyödyttää myös muita poliittisia nuorisojärjestöjä.

Motivoituneet johtokunnan jäsenet tärkeitä

Vapaaehtoispohjalta toimivat johtokunnan jäsenet ovat tärkeitä monipuolisen toiminnan takaamiseksi paikallispiireissä. On olennaista, että toimijat ovat motivoituneita ja heidän osallistamiseensa kiinnitetään riittävästi huomiota sekä heitä tuetaan vaikuttajapolulla. Motivaatio voi syntyä eri tekijöistä. Yhtä toimijaa voi kiinnostaa vaikuttaa enemmän asioihin konkreettisesti ja joku toinen voi haluta kasvattaa verkostojaan.

Osallistamisen nykytilassa haasteita

Tulosten perusteella piireissä käytetään melko monipuolisesti erilaisia osallistamisen keinoja. Moni osallistamisen keino kumpuaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden edistämisestä. Piireissä järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia ja kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen sekä innostavaan johtamiseen. Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen nivoutuvat yhteen. Kannanottoja, aloitteita ja tapahtumia suunnitellaan yhdessä ja oma-aloitteiseen tekemiseen kannustetaan. Vastuun antaminen ja kehittymisen tukeminen näyttäytyvät myös siten, että jäsenille tarjotaan erilaisia tehtäviä kuten viestintävastaavana toimiminen.

Havaitut osallistamisen haasteet olivat hyvin erilaisia keskenään. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi johtokunnan jäsenten ajoittainen passiivisuus ja motivaation katoaminen sekä oma-aloitteista vaikuttamista tukevien ohjeiden ja tuki- ja palautekeskustelujen puute. Koronapandemia on tuonut myös haasteita vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kokemiseen etätoiminnassa. Etätapahtumiin voi osallistua helpommin, mutta haasteena on saada niistä riittävän kiinnostavia.

Haasteita voidaan ratkaista johtamisella ja aktiivisella kokeilu- ja palautekulttuurilla

Haasteisiin voidaan puuttua tunnistamalla paremmin johtokunnan jäsenten motivaation lähteitä ja tarjoamalla toimintaa, joka palvelee eri elämäntilanteissa olevia. Haasteisiin voidaan puuttua myös kokeilemalla uusia asioita, aktiivisella palautekulttuurilla sekä johtajuudella, joka tukee jäseniä yksilöinä ja vaikuttajina. Jäseniä voidaan tukea esimerkiksi keskusteluilla, mentoritoiminnalla ja tarjoamalla oppaita kirjallisten tekstien ja tapahtumien suunnittelun helpottamiseksi.

Lisätietoja:
Jade Myllykangas
0451304533

11.6.2021 | Teksti: Jade Myllykangas | Kuva: Pixabay/geralt

Lisää aiheesta

Tulppaaneja/Tulips
| SAMK

SAMKista valmistui toukokuussa yhteensä 170 opiskelijaa

SAMKista valmistui toukokuussa yhteensä 170 opiskelijaa. Valmistuneista 20 suoritti YAMK-tutkinnon.
Kukkia / Flowers
| Opinnot ja opetus

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkitaan neljässä eri sarjassa vuosittain järjestettävässä Osaaja-kilpailussa. Vuoden 2021 opinnäytetyökilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2020 aikana valmistuneet opinnäytetyöt, joiden arvosana on paras eli 5.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK-kampus Raumalla sijaitsevat merenkulun yhteiskäyttösimulaattorit ja samalla Suomen ainoa 360 astetta kattava visuaalisilta. Lue lisää simulaattoreista: https://www.merilogistiikka.fi/tietoa-meista/yhteiskayttosimulaattorit/
@SatakunnanAMK #merilogistiikka #simulaattori #samk #mysamk #merenkulku

Itämeripäivä järjestetään jälleen 26.8. rakkaan kotimeremme kunniaksi. SAMK juhlistaa päivää koko elokuun ajan @merilogistiikka sivuilla. #Itämeripäivä #JohnNurmisenSäätiö #SAMK https://www.samk.fi/uutiset/samk-juhlistaa-itameripaivaa-koko-elokuun/

Oletko vielä ilman opiskelupaikkaa syksylle? 🤔

Ei hätää! SAMKissa on tarjolla vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyllä alkaviin koulutuksiin. Käännä katseesi tulevaisuuteen ja hae 19.-23. heinäkuuta!

#mysamk #katsetulevaisuuteen

https://bit.ly/3idHqCx

Iltalehden juttu @SatakunnanAMK ja @SatakunnanOk yhteistyöstä.

Tekijät @MiraPiitulainen, Anna Kallio, Janina Haapanen ja Petri Haavisto.

https://www.iltalehti.fi/matkajutut/a/85703f24-65fe-4771-9974-99ec073dce58