Opinnäytetyö: Menetelmäpakista tukea työntekijälle ja apua asiakkaalle

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylemmän AMK- koulutusohjelman opiskelija Eeva-Maria Silvan on kehittänyt menetelmäpakin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

11.12.2019 | Teksti: Eeva-Maria Silvan | Kuva: Eeva-Maria Silvan

Menetelmäpakin välineitä vanhan ajan työkalupakissaSatakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin ohjautuvat asiakkaat hyvin erilaisin avun ja tuen tarpein.

Palveluihin ohjautuvilla asiakkailla löytyy avun ja tuen tarvetta eri toimintakyvyn osa-alueilla kuten oppimisessa, kommunikoinnissa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Eri menetelmien ja välineiden käyttö on edellytys, jotta asiakas tulee autetuksi ja hänen pärjäävyyttään hänen omassa arjessaan saadaan parannettua.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on vuosia koulutettu työntekijöitä eri asiakastyössä vaadittavien menetelmien ja välineiden käyttöön. Tieto menetelmistä ja niiden osaajista on ollut pirstaleisesti koottua.

 

Menetelmäpakki TUKEVA kokoaa yhteen sosiaalipalveluissa asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet sekä esittelee niiden osaajat.

Kehittämistyön tavoitteena oli koota asiakastyössä käytössä olevat menetelmät ja välineet, nostaa esille menetelmien ja välineiden osaajat, esittää ja jalkauttaa konsultaatio työmenetelmänä työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi toimintakykyä tukevissa menetelmissä ja välineissä.

Menetelmäpakki kehitettiin yhdessä sosiaalipalveluiden henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa, jotta esille saatiin asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet ja osaajat. Osaajat osallistuivat menetelmäpakin sisällön rakentamiseen tuottamalla hallitsemiensa menetelmien kuvauksia.

Keskiössä asiakkaan avun ja tuen tarpeet

Kehittämistyön tuloksena syntyneen menetelmäpakin perustan luo kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja toimintakyvyn näkeminen osa-alueiden mukaisesti.

Ihmisessä tunnistetaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen puoli ja hänessä nähdään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä, joita hän tarvitsee arjessa selviytymisessä. Menetelmäpakki pyrkii sisällöllään vastaamaan kaikkien sosiaalipalveluissa olevien asiakkaiden avun ja tuen tarpeisiin riippumatta avun ja tuen tarpeen lääketietteellisistä lähtökohdista.

Konsultaatiolla osaamista työntekijöille

Tunnistamalla asiakkaan avun ja tuen tarve voidaan häntä tukea ottamalla käyttöön hänen tarpeisiinsa tukea antava menetelmä.

Menetelmästä työntekijä saa tietoa tutustumalla TUKEVA-menetelmäpakkiin, joka on verkkoympäristöön sovitettu kansio. Menetelmän kuvauksen yhteydestä työntekijä löytää osaajan yhteystiedot, ja häneen yhteyttä ottamalla saa ohjausta menetelmän käyttöönotossa. Osaajan konsultaation myötä työntekijän oma osaaminen vahvistuu, kun hän tutustuu uuteen menetelmään.

Opinnäytetyö luettavissa Theseuksessa: Toimintakyvyn tietopakki Tukeva. Menetelmäpakki Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

Lisätiedot:
Eeva-Maria Silvan
044 707 4075
eeva-maria.silvan@satasairaala.fi

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Miten tehdään turvallinen kotikäynti? − Opinnäytetyönä valmistumassa kattava koulutuspaketti

Sosionomiopiskelija Pertti Naukkarinen on toiminut 25 vuotta palomiehenä. Hän on kohdannut työssään monenlaisia kotikäyntitilanteita.
opinnaytetyo SAMK Metsäranta Eveliina
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Leikin varjolla -opas 1–6-vuotiaan lapsen leikin ohjaamiseen päiväkodissa

Sosionomi (AMK) -opiskelija Eveliina Metsäranta kirjoitti opinnäytetyönään oppaan 1–6-vuotiaiden leikin ohjaamisesta päiväkodissa. Opas on laadittu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käyttöön.

Uusimmat uutiset

| Teknologia

Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

  • Greetings from International Education fairs in Moscow and St. Petersburg this weekend. P.S. Application period for… https://t.co/O9Nf1hdg86
  • RT @RoboAI2 Hei opiskelija! Hae Robotiikka Akatemiaan ja opi työskentelemällä käytännönläheisissä teknologiaprojekteissa. Onko… https://t.co/xR8BBm89ns
  • Welcome to join our skillful group! We are looking for Lecturers in Mechatronics and Artificial Intelligence (AI).… https://t.co/GE8UlsJYfG