Opinnäytetyö: Menetelmäpakista tukea työntekijälle ja apua asiakkaalle

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylemmän AMK- koulutusohjelman opiskelija Eeva-Maria Silvan on kehittänyt menetelmäpakin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

11.12.2019 | Teksti: Eeva-Maria Silvan | Kuva: Eeva-Maria Silvan

Menetelmäpakin välineitä vanhan ajan työkalupakissaSatakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin ohjautuvat asiakkaat hyvin erilaisin avun ja tuen tarpein.

Palveluihin ohjautuvilla asiakkailla löytyy avun ja tuen tarvetta eri toimintakyvyn osa-alueilla kuten oppimisessa, kommunikoinnissa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Eri menetelmien ja välineiden käyttö on edellytys, jotta asiakas tulee autetuksi ja hänen pärjäävyyttään hänen omassa arjessaan saadaan parannettua.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on vuosia koulutettu työntekijöitä eri asiakastyössä vaadittavien menetelmien ja välineiden käyttöön. Tieto menetelmistä ja niiden osaajista on ollut pirstaleisesti koottua.

 

Menetelmäpakki TUKEVA kokoaa yhteen sosiaalipalveluissa asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet sekä esittelee niiden osaajat.

Kehittämistyön tavoitteena oli koota asiakastyössä käytössä olevat menetelmät ja välineet, nostaa esille menetelmien ja välineiden osaajat, esittää ja jalkauttaa konsultaatio työmenetelmänä työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi toimintakykyä tukevissa menetelmissä ja välineissä.

Menetelmäpakki kehitettiin yhdessä sosiaalipalveluiden henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa, jotta esille saatiin asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet ja osaajat. Osaajat osallistuivat menetelmäpakin sisällön rakentamiseen tuottamalla hallitsemiensa menetelmien kuvauksia.

Keskiössä asiakkaan avun ja tuen tarpeet

Kehittämistyön tuloksena syntyneen menetelmäpakin perustan luo kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja toimintakyvyn näkeminen osa-alueiden mukaisesti.

Ihmisessä tunnistetaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen puoli ja hänessä nähdään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä, joita hän tarvitsee arjessa selviytymisessä. Menetelmäpakki pyrkii sisällöllään vastaamaan kaikkien sosiaalipalveluissa olevien asiakkaiden avun ja tuen tarpeisiin riippumatta avun ja tuen tarpeen lääketietteellisistä lähtökohdista.

Konsultaatiolla osaamista työntekijöille

Tunnistamalla asiakkaan avun ja tuen tarve voidaan häntä tukea ottamalla käyttöön hänen tarpeisiinsa tukea antava menetelmä.

Menetelmästä työntekijä saa tietoa tutustumalla TUKEVA-menetelmäpakkiin, joka on verkkoympäristöön sovitettu kansio. Menetelmän kuvauksen yhteydestä työntekijä löytää osaajan yhteystiedot, ja häneen yhteyttä ottamalla saa ohjausta menetelmän käyttöönotossa. Osaajan konsultaation myötä työntekijän oma osaaminen vahvistuu, kun hän tutustuu uuteen menetelmään.

Opinnäytetyö luettavissa Theseuksessa: Toimintakyvyn tietopakki Tukeva. Menetelmäpakki Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

Lisätiedot:
Eeva-Maria Silvan
044 707 4075
eeva-maria.silvan@satasairaala.fi

Lisää aiheesta

Opiskelijat harjoittelevat palavan ihmisen sammuttamista.
| Hyvinvointi ja terveys

Miten tehdään turvallinen kotikäynti? − Opinnäytetyönä valmistumassa kattava koulutuspaketti

Sosionomiopiskelija Pertti Naukkarinen on toiminut 25 vuotta palomiehenä. Hän on kohdannut työssään monenlaisia kotikäyntitilanteita.
Muumitalo pöydällä.
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Leikin varjolla -opas 1–6-vuotiaan lapsen leikin ohjaamiseen päiväkodissa

Sosionomi (AMK) -opiskelija Eveliina Metsäranta kirjoitti opinnäytetyönään oppaan 1–6-vuotiaiden leikin ohjaamisesta päiväkodissa. Opas on laadittu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käyttöön.

Uusimmat uutiset

| TKI

SAMKilla lähes miljoonan euron rahoitus tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimushankkeelle Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals myönnettiin rahoitusta 575 000 euroa. SAMK sijoittaa tutkimukseen myös omaa rahoitusta 325 000 euroa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: bit.ly/2J8l3Ay
... See MoreSee Less

View on Facebook

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: https://bit.ly/2J8l3Ay
#REHAB #SAMK #fysioterapia #physiotherapy #koulutus

SAMKin perinteinen avoimien ovien päivä OpenSAMK järjestetään tänä vuonna koronatilanteesta johtuen etänä. Livelähetystä voi seurata SAMKin YouTube-kanavalla 25.11. klo 13-15 välillä.
https://www.samk.fi/uutiset/samk-jarjestaa-avoimet-ovet-etana-25-11/
#samk #mysamk #opensamk

Feelix - Tulevaisuuden työtaidot -hanke edustaa SAMKia TKI-Kärjet 2020 -kilpailussa videolla "The new F-word".
Äänestä antamalla yläpeukku Youtubessa 2.12.2020 mennessä.
#tkikärjet2020 #feelix #tulevaisuudentyötaidot #tki #amk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmITS2zS2n4sFQdixv_6eRrDMAYYrRBn

SAMK tarjoaa ainoana Suomessa englanninkielisen, kansainvälisiin tarpeisiin vastaavan hyvinvointiteknologian koulutusohjelman.

Welfare Technology (Master) -koulutuksen hakuaika 10.-31.3.2021!

#samk #mysamk #welfaretechnology

https://bit.ly/39fd93k

Universities of applied sciences have approved a joint programme for #sustainabledevelopment and #responsibility. The goal of the programme is a sustainable, responsible and #carbonneutral university of applied sciences by 2030.

https://www.samk.fi/en/uutiset/universities-of-applied-sciences-sustainable-development-skills-for-everyone/