Skip to content

Opinnäytetyö: Menetelmäpakista tukea työntekijälle ja apua asiakkaalle

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylemmän AMK- koulutusohjelman opiskelija Eeva-Maria Silvan on kehittänyt menetelmäpakin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

11.12.2019 | Teksti: Eeva-Maria Silvan | Kuva: Eeva-Maria Silvan

Menetelmäpakin välineitä vanhan ajan työkalupakissaSatakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin ohjautuvat asiakkaat hyvin erilaisin avun ja tuen tarpein.

Palveluihin ohjautuvilla asiakkailla löytyy avun ja tuen tarvetta eri toimintakyvyn osa-alueilla kuten oppimisessa, kommunikoinnissa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Eri menetelmien ja välineiden käyttö on edellytys, jotta asiakas tulee autetuksi ja hänen pärjäävyyttään hänen omassa arjessaan saadaan parannettua.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on vuosia koulutettu työntekijöitä eri asiakastyössä vaadittavien menetelmien ja välineiden käyttöön. Tieto menetelmistä ja niiden osaajista on ollut pirstaleisesti koottua.

 

Menetelmäpakki TUKEVA kokoaa yhteen sosiaalipalveluissa asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet sekä esittelee niiden osaajat.

Kehittämistyön tavoitteena oli koota asiakastyössä käytössä olevat menetelmät ja välineet, nostaa esille menetelmien ja välineiden osaajat, esittää ja jalkauttaa konsultaatio työmenetelmänä työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi toimintakykyä tukevissa menetelmissä ja välineissä.

Menetelmäpakki kehitettiin yhdessä sosiaalipalveluiden henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa, jotta esille saatiin asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet ja osaajat. Osaajat osallistuivat menetelmäpakin sisällön rakentamiseen tuottamalla hallitsemiensa menetelmien kuvauksia.

Keskiössä asiakkaan avun ja tuen tarpeet

Kehittämistyön tuloksena syntyneen menetelmäpakin perustan luo kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja toimintakyvyn näkeminen osa-alueiden mukaisesti.

Ihmisessä tunnistetaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen puoli ja hänessä nähdään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä, joita hän tarvitsee arjessa selviytymisessä. Menetelmäpakki pyrkii sisällöllään vastaamaan kaikkien sosiaalipalveluissa olevien asiakkaiden avun ja tuen tarpeisiin riippumatta avun ja tuen tarpeen lääketietteellisistä lähtökohdista.

Konsultaatiolla osaamista työntekijöille

Tunnistamalla asiakkaan avun ja tuen tarve voidaan häntä tukea ottamalla käyttöön hänen tarpeisiinsa tukea antava menetelmä.

Menetelmästä työntekijä saa tietoa tutustumalla TUKEVA-menetelmäpakkiin, joka on verkkoympäristöön sovitettu kansio. Menetelmän kuvauksen yhteydestä työntekijä löytää osaajan yhteystiedot, ja häneen yhteyttä ottamalla saa ohjausta menetelmän käyttöönotossa. Osaajan konsultaation myötä työntekijän oma osaaminen vahvistuu, kun hän tutustuu uuteen menetelmään.

Opinnäytetyö luettavissa Theseuksessa: Toimintakyvyn tietopakki Tukeva. Menetelmäpakki Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.

Lisätiedot:
Eeva-Maria Silvan
044 707 4075
eeva-maria.silvan@satasairaala.fi

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Miten tehdään turvallinen kotikäynti? − Opinnäytetyönä valmistumassa kattava koulutuspaketti

Sosionomiopiskelija Pertti Naukkarinen on toiminut 25 vuotta palomiehenä. Hän on kohdannut työssään monenlaisia kotikäyntitilanteita.
opinnaytetyo SAMK Metsäranta Eveliina
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Leikin varjolla -opas 1–6-vuotiaan lapsen leikin ohjaamiseen päiväkodissa

Sosionomi (AMK) -opiskelija Eveliina Metsäranta kirjoitti opinnäytetyönään oppaan 1–6-vuotiaiden leikin ohjaamisesta päiväkodissa. Opas on laadittu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käyttöön.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Emmi Lehtimäki yhdisti onnistuneesti pikkulapsiarjen, työn pankissa ja opiskelun SAMKissa Business Management and Entrepreneurship master-ohjelmassa. Ylempi AMK-tutkinto on antanut itsevarmuutta tekemiseen ja suunnan urahaaveille.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKiin on haussa vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyksi. Haussa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia viidessä eri koulutusohjelmassa, jotka tähtäävät tradenomin, restonomin, merikapteenin ja insinöörin AMK-tutkintoihin. Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2020.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Oletko esiintymiskykyinen, idearikas sometaitaja ja innostunut kirjoittaja? Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän koulutusmarkkinoinnin parissa ajalle 24.8.2020 – 23.1.2021. Haku 31.7.2020 mennessä.

Lisätietoja ja hakulomake: #tyopaikat" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.samk.fi/tietoa-meista/samk-tyonantajana/#tyopaikat

Ensisijainen toimipiste SAMK-kampus Pori. Työ edellyttää liikkumista, joten valittavalla henkilöllä tulee olla ajokortti.

https://t.co/HuLp9idYrt Emmi Lehtimäki yhdisti onnistuneesti pikkulapsiarjen, työn pankissa ja opiskelun SAMKissa Business Management and Entrepreneurship Master-ohjelmassa. Ylempi AMK-tutkinto on antanut itsevarmuutta tekemiseen ja suunnan urahaaveille. #samk #yamk #yhteishaku

SAMKissa on tarjolla vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyksi! Haussa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia viidessä eri koulutusohjelmassa. Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2020. https://t.co/G3F3CmtzJ6

Hanna Vallin teki opinnäytetyön tradenomitutkinnon vaikuttavuudesta Kuninkaisten kampukselta valmistuneiden keskuudessa. Tutkinnon suorittaminen on vaikuttanut työelämässä sijoittumiseen ja laajentanut uramahdollisuuksia. #samk #ylpeästiamk #tradenomi https://t.co/494Gow4h2F

Finanssialalla asiantuntijana työskentelevä Jaana Mustonen haki Business Management and Entrepreneurship Master-ohjelmaan kehittääkseen osaamistaan. Parempi ymmärrys yrittäjän näkökulmasta on ollut arvokasta työtehtävissä. #samk #ylempiAMK
https://t.co/xQGTz27glc