Opinnäytetyö: Insinööriopiskelija mallinsi sähköverkkoprojektien prosessin

Insinööri (AMK) -opiskelija Iiro Nieminen laati TLT Connection Oy:n tilaamana ohjeistuksen työnjohdolle sähköverkkoprojektien prosesseista.

13.11.2019 | Teksti: Iiro Nieminen | Kuva: Iiro Nieminen

Sähkötolppa kuvituskuvaTyö rajattiin tarkastelemaan sähköverkkoprojekteja rakennusvaiheessa sekä selventämään työnjohdon tehtäviä projektin aikana. Tämän lisäksi työssä huomioitiin, minkälaisia koulutuksia ja kursseja verkonrakennustyömaalla työskenteleviltä vaaditaan. Erityishuomiota kiinnitettiin sähköteknisiin standardeihin, jotka määrittävät toteutuneet asennukset. Opinnäytetyöhön laadittiin tilaajan toiveiden mukainen käsitekartta kuvaamaan verkonrakennusprojektien kulkua.

Käsitekarttamallinnuksella pyrittiin helpottamaan projektikokonaisuuden hahmottamista jakamalla projekti kolmeen osakokonaisuuteen työvaiheineen.

Opinnäytetyön tuloksena saatiin eheä kokonaisuus verkonrakennusprosessista. Työssä käytiin sähköverkon rakennusprojekti vaihe vaiheelta läpi. Lopputuloksena kerätystä materiaalista mallinnettiin toteutusprosessin mukainen käsitekartta selkeyttämään projektien kulkua. Asennusohjeistuksissa käytettiin SFS-standardien mukaisia määräyksiä, ja asennustapoja Nieminen pyrki havainnollistamaan kuvien avulla, joita hän on kerännyt työmaakäyntien yhteydessä.

Helppolukuinen katsaus projektin kulusta

– Opinnäytetyössäni hyödynsin omaa noin kolmevuotista työkokemustani verkonrakennuksen parissa. Aloitin verkonrakennuksessa asennuspuolella ja viimeiset kaksi vuotta olen toiminut työnjohdossa useissa sähkö- ja televerkon projekteissa, Nieminen kertoo.

Opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa yritystä hahmottamaan sähköverkkoprojektien eri vaiheiden prosessit ja auttaa työnjohtoa viemään projektit loppuun jouhevasti.

Työssä käsiteltiin myös, miten projektissa taloudellinen loppuselvitys tulee toteuttaa ja miten projektin loppulaskutuksesta saadaan mahdollisimman yksinkertainen ilman tilaajan ja urakoitsijan välisiä ristiriitoja.

Opinnäytetyöllä pyrittiin luomaan projektista mahdollisimman eheä kokonaiskuva työnjohdollisesta näkökulmasta. Työ tarjoaakin aloittelevalle työnjohtajalle tai projektipäällikölle helppolukuisen katsauksen projektin rakenteesta sekä miten projektin kulku tulisi suunnitella ja hallinnoida.

Katso koko opinnäytetyö Theseuksesta.

Lisätiedot:

Iiro Nieminen
0445271223
iiro.nieminen@tltgroup.fi

Lisää aiheesta

Niko Riihimäki ja Jani Mettälä SAMK Sähköakatemia Pori Energia
| Teknologia

SAMKin Sähköakatemia-opiskelija Niko suunnittelee jakeluverkkoa Pori Energiassa

Sähkötekniikan kolmannen vuoden opiskelija Niko Riihimäki on tammikuusta alkaen tehnyt jakeluverkon suunnittelua Pori Energialla. Se on osa hänen ammattiopintojaan SAMKissa.
Hana KuvaMichalJarmoluk
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.

Uusimmat uutiset

Mies puolilähikuvassa kädet lanteilla
| Liiketoiminta

Liiketalouden opiskelijoiden projektit poikivat myös opettajan kirjoittaman urheiluopuksen

SAMK tekee yhteistyöprojekteja yritysten lisäksi monen urheiluseuran kanssa projektiosaamisen, markkinoinnin ja myynnin opintojaksoilla. Liiketalouden lehtorit Yki Myntti ja Tero Tuomi ohjaavat näitä ”real life" -keissejä. Urheilukeisseistä syntyi myös urheilukirja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA