Opinnäytetyö: Insinööriopiskelija mallinsi sähköverkkoprojektien prosessin

Insinööri (AMK) -opiskelija Iiro Nieminen laati TLT Connection Oy:n tilaamana ohjeistuksen työnjohdolle sähköverkkoprojektien prosesseista.

13.11.2019 | Teksti: Iiro Nieminen | Kuva: Iiro Nieminen

Sähkötolppa kuvituskuvaTyö rajattiin tarkastelemaan sähköverkkoprojekteja rakennusvaiheessa sekä selventämään työnjohdon tehtäviä projektin aikana. Tämän lisäksi työssä huomioitiin, minkälaisia koulutuksia ja kursseja verkonrakennustyömaalla työskenteleviltä vaaditaan. Erityishuomiota kiinnitettiin sähköteknisiin standardeihin, jotka määrittävät toteutuneet asennukset. Opinnäytetyöhön laadittiin tilaajan toiveiden mukainen käsitekartta kuvaamaan verkonrakennusprojektien kulkua.

Käsitekarttamallinnuksella pyrittiin helpottamaan projektikokonaisuuden hahmottamista jakamalla projekti kolmeen osakokonaisuuteen työvaiheineen.

Opinnäytetyön tuloksena saatiin eheä kokonaisuus verkonrakennusprosessista. Työssä käytiin sähköverkon rakennusprojekti vaihe vaiheelta läpi. Lopputuloksena kerätystä materiaalista mallinnettiin toteutusprosessin mukainen käsitekartta selkeyttämään projektien kulkua. Asennusohjeistuksissa käytettiin SFS-standardien mukaisia määräyksiä, ja asennustapoja Nieminen pyrki havainnollistamaan kuvien avulla, joita hän on kerännyt työmaakäyntien yhteydessä.

Helppolukuinen katsaus projektin kulusta

– Opinnäytetyössäni hyödynsin omaa noin kolmevuotista työkokemustani verkonrakennuksen parissa. Aloitin verkonrakennuksessa asennuspuolella ja viimeiset kaksi vuotta olen toiminut työnjohdossa useissa sähkö- ja televerkon projekteissa, Nieminen kertoo.

Opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa yritystä hahmottamaan sähköverkkoprojektien eri vaiheiden prosessit ja auttaa työnjohtoa viemään projektit loppuun jouhevasti.

Työssä käsiteltiin myös, miten projektissa taloudellinen loppuselvitys tulee toteuttaa ja miten projektin loppulaskutuksesta saadaan mahdollisimman yksinkertainen ilman tilaajan ja urakoitsijan välisiä ristiriitoja.

Opinnäytetyöllä pyrittiin luomaan projektista mahdollisimman eheä kokonaiskuva työnjohdollisesta näkökulmasta. Työ tarjoaakin aloittelevalle työnjohtajalle tai projektipäällikölle helppolukuisen katsauksen projektin rakenteesta sekä miten projektin kulku tulisi suunnitella ja hallinnoida.

Katso koko opinnäytetyö Theseuksesta.

Lisätiedot:

Iiro Nieminen
0445271223
iiro.nieminen@tltgroup.fi

Lisää aiheesta

Niko Riihimäki ja Jani Mettälä SAMK Sähköakatemia Pori Energia
| Teknologia

SAMKin Sähköakatemia-opiskelija Niko suunnittelee jakeluverkkoa Pori Energiassa

Sähkötekniikan kolmannen vuoden opiskelija Niko Riihimäki on tammikuusta alkaen tehnyt jakeluverkon suunnittelua Pori Energialla. Se on osa hänen ammattiopintojaan SAMKissa.
Hana KuvaMichalJarmoluk
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
AVOIN AMK on sinun vaihtoehtosi, jos tavoitteenasi on uusi ura, ammattitaidon parantaminen tai myöhemmin suoritettava AMK-tutkinto.

Ilmoittautuminen SAMKin syksyn 2020 opintoihin käynnistyy perjantaina 29.5.2020.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
In future years, SAMK will significantly increase the number of degrees, the number of international students as well as the intake for continuous education.

The companies in the region employ SAMK graduates in expert duties. In addition, the research conducted at SAMK supports the enterprises in the region by e.g. services and product development. Our vision is still that all of our students will be employed.

- The outcome of the strategy process is inspiring. I believe that with this strategy we will serve the region, companies and organizations in the best possible way, says Jari Multisilta, the President and Managing Director of SAMK.

#SAMK2030
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja.

SAMKista valmistuneet sijoittuvat maakunnan yrityksiin asiantuntijatehtäviin. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelija työllistyy.

- Strategiaprosessin lopputulos on innostava. Uskon, että tällä strategialla palvelemme maakuntaa, yrityksiä ja organisaatioita parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta.

Tutustu strategiaan ja sen visualisointiin tarkemmin linkin takaa.

#SAMK2030

- The outcome of the strategy process is inspiring. I believe that with this we will serve the region in the best possible way, says Jari Multisilta, the President and Managing Director of SAMK - @jarim

https://t.co/XI7uIrMfwl

#SAMK2030

- Lopputulos on innostava. Tällä strategialla palvelemme maakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta -
@jarim

Tutustu strategiaan ja sen visualisointiin tarkemmin linkin takaa.

#SAMK2030 #SAMK

https://t.co/X2ftuqi2vj

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU