Opinnäytetyö: Insinööriopiskelija mallinsi sähköverkkoprojektien prosessin

Insinööri (AMK) -opiskelija Iiro Nieminen laati TLT Connection Oy:n tilaamana ohjeistuksen työnjohdolle sähköverkkoprojektien prosesseista.

13.11.2019 | Teksti: Iiro Nieminen | Kuva: Iiro Nieminen

Sähkötolppa kuvituskuvaTyö rajattiin tarkastelemaan sähköverkkoprojekteja rakennusvaiheessa sekä selventämään työnjohdon tehtäviä projektin aikana. Tämän lisäksi työssä huomioitiin, minkälaisia koulutuksia ja kursseja verkonrakennustyömaalla työskenteleviltä vaaditaan. Erityishuomiota kiinnitettiin sähköteknisiin standardeihin, jotka määrittävät toteutuneet asennukset. Opinnäytetyöhön laadittiin tilaajan toiveiden mukainen käsitekartta kuvaamaan verkonrakennusprojektien kulkua.

Käsitekarttamallinnuksella pyrittiin helpottamaan projektikokonaisuuden hahmottamista jakamalla projekti kolmeen osakokonaisuuteen työvaiheineen.

Opinnäytetyön tuloksena saatiin eheä kokonaisuus verkonrakennusprosessista. Työssä käytiin sähköverkon rakennusprojekti vaihe vaiheelta läpi. Lopputuloksena kerätystä materiaalista mallinnettiin toteutusprosessin mukainen käsitekartta selkeyttämään projektien kulkua. Asennusohjeistuksissa käytettiin SFS-standardien mukaisia määräyksiä, ja asennustapoja Nieminen pyrki havainnollistamaan kuvien avulla, joita hän on kerännyt työmaakäyntien yhteydessä.

Helppolukuinen katsaus projektin kulusta

– Opinnäytetyössäni hyödynsin omaa noin kolmevuotista työkokemustani verkonrakennuksen parissa. Aloitin verkonrakennuksessa asennuspuolella ja viimeiset kaksi vuotta olen toiminut työnjohdossa useissa sähkö- ja televerkon projekteissa, Nieminen kertoo.

Opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa yritystä hahmottamaan sähköverkkoprojektien eri vaiheiden prosessit ja auttaa työnjohtoa viemään projektit loppuun jouhevasti.

Työssä käsiteltiin myös, miten projektissa taloudellinen loppuselvitys tulee toteuttaa ja miten projektin loppulaskutuksesta saadaan mahdollisimman yksinkertainen ilman tilaajan ja urakoitsijan välisiä ristiriitoja.

Opinnäytetyöllä pyrittiin luomaan projektista mahdollisimman eheä kokonaiskuva työnjohdollisesta näkökulmasta. Työ tarjoaakin aloittelevalle työnjohtajalle tai projektipäällikölle helppolukuisen katsauksen projektin rakenteesta sekä miten projektin kulku tulisi suunnitella ja hallinnoida.

Katso koko opinnäytetyö Theseuksesta.

Lisätiedot:

Iiro Nieminen
0445271223
iiro.nieminen@tltgroup.fi

Lisää aiheesta

Niko Riihimäki ja Jani Mettälä SAMK Sähköakatemia Pori Energia
| Teknologia

SAMKin Sähköakatemia-opiskelija Niko suunnittelee jakeluverkkoa Pori Energiassa

Sähkötekniikan kolmannen vuoden opiskelija Niko Riihimäki on tammikuusta alkaen tehnyt jakeluverkon suunnittelua Pori Energialla. Se on osa hänen ammattiopintojaan SAMKissa.
Hana KuvaMichalJarmoluk
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

On SAMK staff day, deserving employees of the year 2021 were awarded in various categories including the success story, the initiative, the project operator, the publisher, the communicator, the teacher, and the SAMK person of the year. #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/deserving-samk-employees-awarded-on-staff-day/

Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

Apurahahaku on käynnissä 30.9. asti.

Lue lisää: http://www.teknologiasaatio.fi/sivu/

#satakunta

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi