Opinnäyte: Turvallinen ja kriisinkestävä Satakunta tehdään yhdessä

Satakunnan maakuntavalmisteluun osallistunut Petri Ekberg on selvittänyt opinnäytetyössään alueellisen varautumisen järjestämistä Satakunnassa. Ekberg valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekniikan ylemmästä AMK-koulutusohjelmasta.

25.11.2019 | Teksti: Petri Ekberg | Kuva: Pixabay

Close Up Photography Of Yellow Green Red And Brown Plastic Figures
Alueellinen varautuminen on yhteistyötä.

Suomi on useilla mittareilla tarkasteltuna yksi maailman turvallisimmista maista. Turvallisuusympäristömme on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, mikä asettaa uudenlaisia haasteita yhteiskunnalle. Globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja sen heijastevaikutusten, ohella suomalainen yhteiskunta on muutoksessa esimerkiksi kaupungistumisen ja demografisen kehityksen myötä. Nämä kaikki asettavat uusia haasteita myös turvallisuudelle. Päivittäisen turvallisuustyön ohella tarvitaan lisäksi toimia, joilla varmistetaan yhteiskunnan turvallisuus ja palvelut myös erilaisissa yhteiskunnan häiriötilantessa ja mahdollisissa poikkeusoloissa.

Juha Sipilän hallituksen käynnistämän alueuudistuksen yhteydessä yhtenä tavoitteena oli luoda Suomeen nykyistä toimivampi malli yhteiskunnan varautumiseen liittyvän työn kehittämiseksi. Alueellisella tasolla vastuu varautumisen yhteensovittamisesta olisi siirtynyt aluehallintovirastoilta perustettaville maakunnille ja kansallisesti toimintaa olisi ohjannut sisäministeriö.

Satakunnan maakuntavalmisteluun osallistunut Petri Ekberg on selvittänyt opinnäytetyössään alueellisen varautumisen järjestämistä Satakunnassa. Ekberg valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekniikan ylemmästä AMK-koulutusohjelmasta.

Alueellinen varautuminen on yhteistyötä

Ekbergin opinnäyteessä tarkasteltiin maakuntien perustamista koskevan lain velvoitteita alueelliseen varautumiseen. Varautumista käsittelevissä aiemissa tutkimuksissa keskeiseksi ongelmaksi varautumisjärjestelmässä on havaittu puutteet toiminnan ohjauksessa ja yhteen sovittamisessa. Alueellisen varautumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä onkin tunnistaa yhteistyön tarve ja muodostaa tarvittavat yhteistyörakenteet, joiden avulla työtä voidaan tehdä tavoitteellisesti. Tällä hetkellä noin puolessa maakuntia on jo toiminnassa eri muotoisia turvallisuuden ja varautumisen parissa toimivia yhteistyöverkostoja. Ne ovat syntyneet paikallisista tarpeista ja myös niiden toimintamuodot ovat erilaisia.

Muodostettavan rakenteen myötä turvallisuuden ja varautumisen työhön tulee lisää tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta.

Satakunnan alueelista turvallisuuden ja varautumisen verkostoa ollaan vasta perustamassa Ekbergin kehittämistyön pohjalta. Verkoston toimintaan kutsutaan mukaan kuntien ja turvallisuusviranomaisten lisäksi alueen järjestöjen ja elinkeinoelämän edustus, jolloin toiminta voidaan kytkeä entistä paremmin osaksi koko yhteiskuntaa.

Alueellisen varautumisen kannalta keskeisiä tehtäviä on ylläpitää alueen riskiarviota. Alueellinen riskiarvio on kansallista riskiarviota täydentävä selvitys, jossa tarkastellaan erityisesti oman alueen riskejä ja niiden vaikutuksia. Riskiarvio luo pohjan tarvittaville toimille, kuten valmiussuunnittelulle ja varautumista tukevalle koulutustoiminnalle. Alueelliseen varautumiseen sisältyy myös turvallisuustilannekuvan ylläpitäminen, jonka tavoitteena on ennakoida muutoksia ja toisaalta tuottaa onnettomuus- ja häiriötilanteessa johtamista tukevaa tietoa tapahtuneesta.

Vaikka viranomaisten ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on Satakunnassa perinteisesti ollut hyvää ja rakentavaa, niin alueellisen varautumistyön myötä toimintaan tulee vahvemmin mukaan ennakointi ja varautumisen näkökulma. Keskeistä on myös se, että muodostettavan rakenteen myötä turvallisuuden ja varautumisen työhön tulee lisää tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta. Näin voidaan rakentaa yhdessä rakentaa entistä turvallisempaa ja kriisinkestävää Satakuntaa.

Opinnäytetyö  luettavissa Theseuksessa

Lisätiedot Petri Ekberg
044 701 7400
petri.ekberg@satapelastus.fi

Lisää aiheesta

Sähkötolppa kuvituskuva
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Insinööriopiskelija mallinsi sähköverkkoprojektien prosessin

Insinööri (AMK) -opiskelija Iiro Nieminen laati TLT Connection Oy:n tilaamana ohjeistuksen työnjohdolle sähköverkkoprojektien prosesseista.
Rekan sisätilan puhdistus käynnissä
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Kuljetuskalusto vaatii ammatillista osaamista sekä ammattisiivousvälineitä

Satakunnan ammattikorkeakoulussa logistiikan koulutusohjelman opiskelija Topi Vartia on tehnyt opinnäytetyön kuljetuskaluston puhtaudesta kappaletavarakuljetuksissa. Opinnäytetyössä tutkittiin eri ammattisiivousvälineiden ja -koneiden soveltuvuutta kuljetuskaluston puhdistukseen sekä kuljettajien tietämystä, osaamista ja lisäkoulutuksen tarvetta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
AVOIN AMK on sinun vaihtoehtosi, jos tavoitteenasi on uusi ura, ammattitaidon parantaminen tai myöhemmin suoritettava AMK-tutkinto.

Ilmoittautuminen SAMKin syksyn 2020 opintoihin käynnistyy perjantaina 29.5.2020.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
In future years, SAMK will significantly increase the number of degrees, the number of international students as well as the intake for continuous education.

The companies in the region employ SAMK graduates in expert duties. In addition, the research conducted at SAMK supports the enterprises in the region by e.g. services and product development. Our vision is still that all of our students will be employed.

- The outcome of the strategy process is inspiring. I believe that with this strategy we will serve the region, companies and organizations in the best possible way, says Jari Multisilta, the President and Managing Director of SAMK.

#SAMK2030
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja.

SAMKista valmistuneet sijoittuvat maakunnan yrityksiin asiantuntijatehtäviin. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelija työllistyy.

- Strategiaprosessin lopputulos on innostava. Uskon, että tällä strategialla palvelemme maakuntaa, yrityksiä ja organisaatioita parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta.

Tutustu strategiaan ja sen visualisointiin tarkemmin linkin takaa.

#SAMK2030

- The outcome of the strategy process is inspiring. I believe that with this we will serve the region in the best possible way, says Jari Multisilta, the President and Managing Director of SAMK - @jarim

https://t.co/XI7uIrMfwl

#SAMK2030

- Lopputulos on innostava. Tällä strategialla palvelemme maakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta -
@jarim

Tutustu strategiaan ja sen visualisointiin tarkemmin linkin takaa.

#SAMK2030 #SAMK

https://t.co/X2ftuqi2vj

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU