Opinnäyte: Turvallinen ja kriisinkestävä Satakunta tehdään yhdessä

Satakunnan maakuntavalmisteluun osallistunut Petri Ekberg on selvittänyt opinnäytetyössään alueellisen varautumisen järjestämistä Satakunnassa. Ekberg valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekniikan ylemmästä AMK-koulutusohjelmasta.

25.11.2019 | Teksti: Petri Ekberg | Kuva: Pixabay

Close Up Photography Of Yellow Green Red And Brown Plastic Figures
Alueellinen varautuminen on yhteistyötä.

Suomi on useilla mittareilla tarkasteltuna yksi maailman turvallisimmista maista. Turvallisuusympäristömme on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, mikä asettaa uudenlaisia haasteita yhteiskunnalle. Globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja sen heijastevaikutusten, ohella suomalainen yhteiskunta on muutoksessa esimerkiksi kaupungistumisen ja demografisen kehityksen myötä. Nämä kaikki asettavat uusia haasteita myös turvallisuudelle. Päivittäisen turvallisuustyön ohella tarvitaan lisäksi toimia, joilla varmistetaan yhteiskunnan turvallisuus ja palvelut myös erilaisissa yhteiskunnan häiriötilantessa ja mahdollisissa poikkeusoloissa.

Juha Sipilän hallituksen käynnistämän alueuudistuksen yhteydessä yhtenä tavoitteena oli luoda Suomeen nykyistä toimivampi malli yhteiskunnan varautumiseen liittyvän työn kehittämiseksi. Alueellisella tasolla vastuu varautumisen yhteensovittamisesta olisi siirtynyt aluehallintovirastoilta perustettaville maakunnille ja kansallisesti toimintaa olisi ohjannut sisäministeriö.

Satakunnan maakuntavalmisteluun osallistunut Petri Ekberg on selvittänyt opinnäytetyössään alueellisen varautumisen järjestämistä Satakunnassa. Ekberg valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekniikan ylemmästä AMK-koulutusohjelmasta.

Alueellinen varautuminen on yhteistyötä

Ekbergin opinnäyteessä tarkasteltiin maakuntien perustamista koskevan lain velvoitteita alueelliseen varautumiseen. Varautumista käsittelevissä aiemissa tutkimuksissa keskeiseksi ongelmaksi varautumisjärjestelmässä on havaittu puutteet toiminnan ohjauksessa ja yhteen sovittamisessa. Alueellisen varautumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä onkin tunnistaa yhteistyön tarve ja muodostaa tarvittavat yhteistyörakenteet, joiden avulla työtä voidaan tehdä tavoitteellisesti. Tällä hetkellä noin puolessa maakuntia on jo toiminnassa eri muotoisia turvallisuuden ja varautumisen parissa toimivia yhteistyöverkostoja. Ne ovat syntyneet paikallisista tarpeista ja myös niiden toimintamuodot ovat erilaisia.

Muodostettavan rakenteen myötä turvallisuuden ja varautumisen työhön tulee lisää tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta.

Satakunnan alueelista turvallisuuden ja varautumisen verkostoa ollaan vasta perustamassa Ekbergin kehittämistyön pohjalta. Verkoston toimintaan kutsutaan mukaan kuntien ja turvallisuusviranomaisten lisäksi alueen järjestöjen ja elinkeinoelämän edustus, jolloin toiminta voidaan kytkeä entistä paremmin osaksi koko yhteiskuntaa.

Alueellisen varautumisen kannalta keskeisiä tehtäviä on ylläpitää alueen riskiarviota. Alueellinen riskiarvio on kansallista riskiarviota täydentävä selvitys, jossa tarkastellaan erityisesti oman alueen riskejä ja niiden vaikutuksia. Riskiarvio luo pohjan tarvittaville toimille, kuten valmiussuunnittelulle ja varautumista tukevalle koulutustoiminnalle. Alueelliseen varautumiseen sisältyy myös turvallisuustilannekuvan ylläpitäminen, jonka tavoitteena on ennakoida muutoksia ja toisaalta tuottaa onnettomuus- ja häiriötilanteessa johtamista tukevaa tietoa tapahtuneesta.

Vaikka viranomaisten ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on Satakunnassa perinteisesti ollut hyvää ja rakentavaa, niin alueellisen varautumistyön myötä toimintaan tulee vahvemmin mukaan ennakointi ja varautumisen näkökulma. Keskeistä on myös se, että muodostettavan rakenteen myötä turvallisuuden ja varautumisen työhön tulee lisää tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta. Näin voidaan rakentaa yhdessä rakentaa entistä turvallisempaa ja kriisinkestävää Satakuntaa.

Opinnäytetyö  luettavissa Theseuksessa

Lisätiedot Petri Ekberg
044 701 7400
petri.ekberg@satapelastus.fi

Lisää aiheesta

Sähkötolppa kuvituskuva
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Insinööriopiskelija mallinsi sähköverkkoprojektien prosessin

Insinööri (AMK) -opiskelija Iiro Nieminen laati TLT Connection Oy:n tilaamana ohjeistuksen työnjohdolle sähköverkkoprojektien prosesseista.
Rekan sisätilan puhdistus käynnissä
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Kuljetuskalusto vaatii ammatillista osaamista sekä ammattisiivousvälineitä

Satakunnan ammattikorkeakoulussa logistiikan koulutusohjelman opiskelija Topi Vartia on tehnyt opinnäytetyön kuljetuskaluston puhtaudesta kappaletavarakuljetuksissa. Opinnäytetyössä tutkittiin eri ammattisiivousvälineiden ja -koneiden soveltuvuutta kuljetuskaluston puhdistukseen sekä kuljettajien tietämystä, osaamista ja lisäkoulutuksen tarvetta.

Uusimmat uutiset

| TKI

SAMKilla lähes miljoonan euron rahoitus tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimushankkeelle Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals myönnettiin rahoitusta 575 000 euroa. SAMK sijoittaa tutkimukseen myös omaa rahoitusta 325 000 euroa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: bit.ly/2J8l3Ay
... See MoreSee Less

View on Facebook

Physiotherapy Week – suomalaista fysioterapiakoulutuksen osaamista Eurooppaan. SAMKissa on menossa REHAB-projektin järjestämä kansainvälinen intensiiviviikko.
Ilmoittaudu mukaan luennoille: https://bit.ly/2J8l3Ay
#REHAB #SAMK #fysioterapia #physiotherapy #koulutus

SAMKin perinteinen avoimien ovien päivä OpenSAMK järjestetään tänä vuonna koronatilanteesta johtuen etänä. Livelähetystä voi seurata SAMKin YouTube-kanavalla 25.11. klo 13-15 välillä.
https://www.samk.fi/uutiset/samk-jarjestaa-avoimet-ovet-etana-25-11/
#samk #mysamk #opensamk

Feelix - Tulevaisuuden työtaidot -hanke edustaa SAMKia TKI-Kärjet 2020 -kilpailussa videolla "The new F-word".
Äänestä antamalla yläpeukku Youtubessa 2.12.2020 mennessä.
#tkikärjet2020 #feelix #tulevaisuudentyötaidot #tki #amk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmITS2zS2n4sFQdixv_6eRrDMAYYrRBn

SAMK tarjoaa ainoana Suomessa englanninkielisen, kansainvälisiin tarpeisiin vastaavan hyvinvointiteknologian koulutusohjelman.

Welfare Technology (Master) -koulutuksen hakuaika 10.-31.3.2021!

#samk #mysamk #welfaretechnology

https://bit.ly/39fd93k

Universities of applied sciences have approved a joint programme for #sustainabledevelopment and #responsibility. The goal of the programme is a sustainable, responsible and #carbonneutral university of applied sciences by 2030.

https://www.samk.fi/en/uutiset/universities-of-applied-sciences-sustainable-development-skills-for-everyone/