YAMK-opinnäyte: Julkisen liikenteen tason kohotus

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Jarno Valtanen loi opinnäytetyönään Porin Linjat Oy:lle QR-tunnisteeseen perustuvan matkalipun. Työn yhteydessä modernisoitiin myös koko yhtiön rahastuslaitekanta ja otettiin käyttöön ID-pohjainen lippu- ja maksujärjestelmä, jolloin asiakkaiden tietoja säilytetään jatkossa taustajärjestelmässä fyysisen matkakortin sijaan.

2.1.2020 | Teksti: Jarno Valtanen | Kuva: Porin Linjat Oy

Modernisoinnin myötä asiakkaan tarpeisiin suunnatun informaation tarkkuus parantui. Digitaalisten työkalujen avulla tuotettu pysäkkikohtainen aikatauluinformaatio ja linja-autojen reaaliaikainen seuranta kohottivat merkittävästi Porin kaupungin joukkoliikenteen tasoa.

Liikkeelle paneva voima

Valtasen mukaan sykäys opinnäytetyölle lähti liikennepalvelulain voimaantulosta. Lain mukaan kaikkien liikennöitsijöiden on tallennettava reitti- ja aikataulutietonsa avoimeen rajapintaan, josta sitä voidaan vapaasti hyödyntää. Vaatimuksen myötä yhtiöiden reitti- ja aikataulutiedot ovat ladattavissa finap.fi -verkkopalvelusta koneluettavissa tiedostoformaateissa. Monet liikennöitsijät ovatkin nähneet tämän enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, ja hyödyntäneet dataa myös omien järjestelmiensä kehittämiseen.

”Matkustukseen liittyvän datan lisäksi, tulee liikennöitsijöiden avata kertalipputuotteidensa myynti kolmansille osapuolille. Yhdistelemällä erilaisia kulkumuotoja, kuten junaa, taksia ja linja-autoa keskenään, mahdollistetaan monipuolisten matkaketjujen rakentaminen. Matkojen ketjuttaminen parantaa asiakaspalvelua ja tekee matkustamisesta jouhevampaa”, toteaa Valtanen.

Loikka kohti digitaalisuutta

Opinnäytetyössään Valtanen korostaa asiakaslähtöisen lähestymistavan merkitystä. Porin Linjat Oy:n digitaalisten tuotteiden valikoimassa kertalipun lisäksi tullaan myymään myös yhtiön suosituinta tuotetta, kymmenen matkan matkakorttia. Mikäli muille tuotteille löytyy kysyntää, tuotevalikoimaa todennäköisesti päivitetään vielä kausi-, sarja- ja koululaiskorttienkin osalta. QR-tunnisteeseen perustuva matkustaminen otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa ja jalkautustyö aloitettaneen hallitusti linjakokonaisuus kerrallaan. Myös opiskelijoiden keskuudessa suosittu tiheän vuorovälin cityliikennelinja tarjoaisikin Valtasen mukaan erinomaisen alustan uuden matkustustavan koeponnistamiseen.

QR-mobiililippu vaatii toimiakseen Porin Linjat Oy:n Kyyti Likel -mobiilisovelluksen, joka toimii asiakkaan matkustussovelluksena. Koneluettavuutensa vuoksi QR-koodilippu sopii myös erilaisiin tulostettaviin pintoihin kuten tuotepakkauksiin, tarroihin tai aikakauslehtiin.


Lisätietoja:
Jarno Valtanen
Porin Linjat Oy
+358 44 701 2934, jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi

 

Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä muodossa Theseuksessa osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827329

Lisää aiheesta

Menetelmäpakin välineitä vanhan ajan työkalupakissa
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Menetelmäpakista tukea työntekijälle ja apua asiakkaalle

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylemmän AMK- koulutusohjelman opiskelija Eeva-Maria Silvan on kehittänyt menetelmäpakin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtävän asiakastyön tueksi.
Close Up Photography Of Yellow Green Red And Brown Plastic Figures
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Turvallinen ja kriisinkestävä Satakunta tehdään yhdessä

Satakunnan maakuntavalmisteluun osallistunut Petri Ekberg on selvittänyt opinnäytetyössään alueellisen varautumisen järjestämistä Satakunnassa. Ekberg valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekniikan ylemmästä AMK-koulutusohjelmasta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA