Korona koetteli kirjastopalveluja, asiakastyytyväisyys silti vakaata – SAMKin kirjasto vuonna 2021

Kahden vuoden korona-aika näkyi digiaineiston käytön vahvana kasvuna, tiedonhaun ohjauksen siirtymisenä verkkoon ja henkilöstön tehtävien muutoksena. Tyytyväisyys kirjastopalveluihin on pysynyt kiitettävällä tasolla.

13.4.2022 | Teksti: Jussi Kärki, Harri Salminen | Kuva: Linda Saukko-Rauta

Kahden vuoden korona-aika näkyi digiaineiston käytön vahvana kasvuna, tiedonhaun ohjauksen siirtymisenä verkkoon ja henkilöstön tehtävien muutoksena. Aukioloajoissa, tilojen käytössä ja lainauksessa on ollut vaihtelua. Muutosten keskellä tyytyväisyys kirjastopalveluihin on pysynyt kiitettävällä tasolla.

AVOPin kärjessä

Valtakunnallisessa valmistuville amk-opiskelijoille tehtävässä AVOP-kyselyssä on yksi suoraan kirjastoa koskeva väittämä: "Kirjasto- ja tietopalvelut tukevat oppimistani." SAMK on saanut AMK-opiskelijoilta kahtena viime vuonna parhaan arvosanan tähän kysymykseen. Vuoden 2021 arvosana oli 6,1 ammattikorkeakoulujen keskiarvon ollessa 5,7. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilta saadussa palautteessa SAMK oli hyvää keskiluokkaa.

Asiantuntijoita ja palveluneuvojia

Vuoden 2021 loppupuolella henkilöstö sai vahvistuksen toivotusta muutoksesta: informaatikoista tietoasiantuntijoita ja tietopalvelusihteereistä puolestaan tietopalveluneuvojia. Uudet nimikkeet kuvaavat tehtävien luonnetta entisiä paremmin.

Kirjastohenkilöstön määrä on vähitellen puolittunut kahdenkymmenen vuoden kuluessa ja on yhdeksän. Tämä on muuttanut toimintaa, johtanut hylkäämään kirjaston perinteisiä tehtäviä ja keskittymään vaikuttavimpiin asioihin. Erityisesti on panostettu ohjaukseen ja digitaalisiin palveluihin. Henkilöstön tehtäviä on päivitetty ja on kouluttauduttu. Henkilötyövuosista käytettiin hieman yli puolet ohjaukseen ja neuvontaan vuonna 2021. Koronavuoden 2020 yleisen etätyön korvasi yhdistelmämalli, jossa osittainen etätyö vakiintui käytännöksi. Kirjaston henkilöstö toimii asiantuntemuksensa mukaan erilaisissa SAMKin ja korkeakoulukirjastojen verkostoissa.

Henkilökohtaista ohjausta

INFOtelakka-palvelu tarkoittaa kirjaston tietoasiantuntijoiden tarjoamaa tiedonhankinnan ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Vuonna 2021 palvelua hyödynnettiin 427 tuntia netissä ja paikan päällä kampuksilla. Tiedonhankinnan ohjauksen tueksi rakennettuun Kirjasto-Moodleen päivitettiin ohjeita ja vinkkejä kirjaston aineistoista ja lähdeviittauksista. Yhteistyö opettajien kanssa on muotoutunut entistä kiinteämmäksi. Uusille opettajille on pidetty virtuaalisia kirjastokaffeita. Asiantuntija on perehdyttänyt lähdeviitteiden hallintaan webinaareissa viikoittain. Uusista verkkoaineistoista on pidetty opettajille koulutuksia yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa.

90-prosenttisesti diginä

SAMKissa on verkko-opetusta paljon ja kirjasto on tukenut sitä aktiivisesti. Digitaalisen aineiston osuutta hankinnoista on kasvatettu. Vuonna 2021 hankittiin koulutuskirjastoja ja uudentyyppistä opetusmateriaalia myös lisärahoituksella. E-aineistoihin käytettiin noin 90 % aineistomäärärahoista. Digiaineistot ovat kasvattaneet suosiotaan. Kirjaston hankkimien aineistojen latausmäärä ylitti 800 000 vuonna 2021.

SAMKista valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöitä ladattiin Theseus.fi-palvelusta noin 700 000 kertaa vuoden aikana. SAMKin julkaisuja puolestaan ladattiin yli 40 000 kertaa.

Kirjaston aineiston tarjoavaan Finnaan, samk.finna.fi on linkitetty kirjaston hankkiman aineiston lisäksi oppimista palvelevaa vapaasti käytettävää aineistoa kuten koti- ja ulkomaisia julkaisuarkistoja. Vuonna 2021 lisättiin esimerkiksi suomalaiset avoimet tiedelehdet ja Valtioneuvoston julkaisuarkisto. Kirjaston hankkiman erityyppisen digitaalisen aineiston määrä on sadoissa tuhansissa. Kun lasketaan mukaan myös Finnaan linkitetty avoin kokotekstiaineisto, tarjotaan pääsy kymmeniin miljooniin artikkeleihin. Finnan toimivuutta arvioidaan säännöllisesti käyttäjäkyselyillä ja se on ollut vakaalla, hyvällä tasolla. SAMKin Finnassa tehtiin yli 260 000 tiedonhakua vuonna 2021.

Kirjaston painetun aineiston lainausmäärä (15 828) on vähentynyt vuosittain 5–10 %. Vuotuinen uusintojen määrä ylitti 100 000. Yhä useampi varasi aineiston netissä ja kävi noutamassa varauksensa omatoimiaikana. Vuoden 2021 lopussa kokoelmissa oli 84 897 painettua kirjaa ja painettuja lehtiä tuli 203.

Paluu kirjastoon paikan päälle

Kirjaston tilat on tarkoitettu opiskelijoiden oppimisympäristöksi. Toisin kuin vuonna 2020, kirjastotiloja pystyttiin vuonna 2021 pitämään opiskelijoiden käytettävissä melko normaaliin tapaan – myös iltaisin omatoimikirjastoina Porissa ja Raumalla, Porissa lisäksi lauantaisin. Kampusten vaihtelevat aukioloajat näkyivät kirjastotilojen käyttömahdollisuuksissa ja vaikuttivat kirjastojen palveluaikoihin. Huittisissa sijaitsevan Kuninkaisten kampuksen kirjastossa jatkui palvelu vahvasti verkossa, mihin vaikuttivat kampuksen remontin asettamat rajoitukset. Käyntimäärät kirjastotiloissa ovat vaihdelleet korona- ja aukiolorajoitusten takia. Käyntejä kertyi 68 125 vuonna 2021.

Paperittomiin opinnäytetöihin

Opinnäytetöiden julkaisemisessa siirryttiin vuonna 2021 paperittomaan aikaan. Theseus.fi-palveluun saatiin avoimen kokoelman rinnalle uusi käyttörajattu kokoelma, johon opiskelija voi halutessaan tallentaa opinnäytetyönsä siten, että se on luettavissa vain SAMKin verkossa. Kansitettujen opinnäytteiden toimittaminen kirjastoon lainattaviksi päättyi.  Muutos helpotti opiskelijoiden toimintaa ja sujuvoitti työtä kirjastossa, opetuksessa sekä opiskelijapalveluissa. Kirjasto on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä opinnäytetyöprosessia. Vuoden lopussa Theseuksessa oli 9 670 SAMKin opinnäytetyötä.

Henkilöstön julkaisut Virtaan

Kirjasto huolehtii SAMKin henkilöstön julkaisurekisteristä ja tietojen toimittamisesta Virta-tietopalveluun sekä Tutkimustietovarantoon. Vuodelta 2021 on ilmoitettu 245 julkaisua. Julkaisujen määrä on yksi ammattikorkeakoulun rahoitukseen vaikuttavista mittareista.

SAMKin kirjasto 30 v.

Kirjaston toiminta alkoi virallisesti vuoden 1991 syksyllä. Lue blogista kirjastopäällikkö Jussi Kärjen kirjoitus "Koskaan ei pidä sortua kurssikirjojen lainaamiseen" – SAMKin kirjaston 30 ensimmäistä vuotta kirjastobossin silmin.

 

Samkin kirjaston vuosi 2021 lukuina. AVOP-kysely 6,1. Infotelakkaohjaus 427 tuntia. Tiedonhaut Finnassa 264077. E-kirjoja 217585. E-lehtiä 47842. E-aineiston lataukset 822897. Opinnäytetöiden lataukset 696901. Samkin julkaisujen lataukset 41841. Painettuja kirjoja 84897. Tilattuja painettuja lehtiä 203. Painetun aineiston lainat 15828. Käynnit kirjastossa 68125.

Lisää aiheesta

Kirjoja kirjaston hyllyssä.
| Kirjasto

Koronavuosi 2021 suosi digiä – näitä kirjoja haluttiin eniten SAMKin kirjastosta

Vuoden kysytyin kirja oli Seija Bergströmin ja Arja Leppäsen Yrityksen asiakasmarkkinointi.
| Kirjasto

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelutaidot ja 57 000 muuta artikkelia – suomalaiset tiedelehdet tulivat Finnaan

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston Finna tarjoaa pääsyn suomalaisten avointen tiedelehtien artikkeleihin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen