Korkeakoulujen yhteinen kielitarjonta laajenee – SAMK ensimmäisten joukossa espanjalla

Vieraiden kielten oppimiseen kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota. Jotta korkeakoulujen kielitarjonta saataisiin yhteiseen käyttöön, on käynnistynyt KiVAKO eli Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hanke. SAMK on ensimmäisten joukossa kokeilemassa verkkototeutuksia. Pilottivaiheessa SAMKin kieli on espanja.

21.10.2019 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Opettajat Mari Linna Ja Liisa Hannuksela kahvihuoneen sohvalla.
Yksittäisellä ammattikorkeakoululla ei ole mahdollisuuksia tarjota pitkälle menevää laajaa kielitarjontaa. Valtakunnallisen tarjonnan pilottikokeilu herätti heti suurta kiinnostusta. Noin 700 haki eri kielten pilottikursseille. SAMKista hakijoita oli 55, joista 16 valittiin, kertovat lehtorit Mari Linna (vas) ja Liisa Hannuksela.

– Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kärkihanke, kertoo lehtori Mari Linna, joka on hankkeen neuvottelukunnan jäsen ja linkki omaan korkeakouluun.

­– Tehtävämme on suunnitella, miten korkeakoulut järjestävät kurssit ja mikä on kunkin korkeakoulun vastuu.

Tänä syksynä alkaneessa pilotissa oli mukana kuusi korkeakoulua ja kahdeksan kieltä. SAMK tarjosi espanjan kielen alkeita ja Haaga-Helia viron kieltä. Muut pilotoijat olivat yliopistoja. Kaikkiaan OKM:n rahoittamassa hankkeessa on mukana 26 korkeakoulua.

Kuva hankkeen sivulta

Mari Linna kertoo, että ensimmäisille pilottikursseille ilmoittautui lähes 700 opiskelijaa. Suosituimpia olivat espanjan, italian ja saksan alkeista lähtevät opinnot.

– Vuoden 2019 loka-joulukuussa toteutettavat kurssit ovat erinomainen testilaboratorio valtakunnalliselle kieliopintojen yhteistarjonnalle.  Valitettavasti kaikki halukkaat eivät mahtuneet toivomalleen kurssille mukaan, mutta uutta tarjontaa on kuitenkin luvassa lisää heti kevätlukukaudella 2020. Syksyllä 2020 tarjonta laajenee entisestään.

Tarjonta toteutetaan verkko-opintoina digikampuksella

DigiCapus-hankkeen Moodle-alustalla toteutettavaa verkko-opetusta on tarkoitus kohdentaa erityisesti harvinaisempiin kieliin. Sen tarkoitus ei ole korvata korkeakoulujen omaa kieliopetusta. Esimerkiksi SAMKin vakiotarjontaan kuuluvat ruotsin ja englannin lisäksi, saksa, ranska, espanja ja venäjä.

SAMKin espanjan kielen lehtori Liisa Hannuksella on ollut suunnittelemassa valtakunnallista espanjan kielen alkeiden pilottia. Hän korostaa, että pilottivaiheessa lähdetään alkeiden opettelusta, mutta jatkossa on tarkoitus, että myös lukiossa kielten opinnoissa pitkälle päässeet saavat tämän väylän kautta mahdollisuuden jatkaa kieliopintoja.

– Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös kielitaidon itsearviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Lisäksi verkkopohjainen lisätarjonta tuo joustoa ja monipuolisuutta niille, jotka päällekkäisen opetuksen tai pitkän työharjoittelun takia eivät voi osallistua opetukseen määrättynä aikana, Hannuksela sanoo.

– Alkuvaiheessa voimme tarjota verkkokursseja vain korkeakoulujen omille opiskelijoille, mutta ajan myötä toiminta luultavasti laajenee myös avoimen korkeakoulun puolelle, Liisa Hannuksela arvioi.

SAMKin Kielipalveluissa työskentelevät Mari Linna ja Liisa Hannuksela ovat tyytyväisiä siitä, että hanke tukee omalta osaltaan myös korkeakoulujen kielenopetuksen kehittymistä kokonaisuutena.

Tutustu hankkeen sivuihin

Lue Xamkin juttu aiheesta

 

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi

SAMKissa oli eilen henkilöstöpäivä, jossa palkittiin ansioituneita samkilaisia. Palkituiksi tulivat vuoden menestystarina, aloite, hanketoimija, julkaisija, viestijä, opettaja ja samkilainen. #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/henkilostopaivassa-palkittiin-ansioituneita-samkilaisia/

Tänään on vuosittain järjestettävä SAMKin henkilöstöpäivä. Tämän vuoden teemana on TTT eli tiimi, turvallisuus ja työyhteisö ja päivän keynote-puhujana FightBack-brändin kehittäjä Pekka Hyysalo.