Kolumni: Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys

Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairaiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti väestön ikääntyessä. Suomessa on jo pitkään tutkittu ja kehitetty muistisairauksien tietotaitoa.

11.4.2019 | Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri | Kuva: Kirjoittajien arkisto; kirjoittajakuva Tomi Glad / ARKISTO

PaiviKankaanranta SariTeeri in China

Edellytykset muistisairaiden laadukkaalle hoidolle ovat olemassa.

Edellytykset muistisairaiden laadukkaalle hoidolle ovat olemassa. Hyvän hoidon edellytyksenä on osaava, muistisairauksiin koulutettu hoitohenkilökunta. Jo pienikin hoitokäytännön muutos vähentää merkittävästi hoidon kustannuksia ja parantaa muistisairaan elämänlaatua.

Jokaisen muistisairaiden kanssa toimivan ammattilaisen tulee tuntea kokonaisvaltaisen hoidon periaatteet. Hoitoon liittyy myös erityisiä eettisiä kysymyksiä, kuten itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen, joihin liittyvä ammatillinen osaaminen on tärkeää.

Nämä asiat puhuttavat myös Kiinassa, jossa koulutimme viime syyskuussa noin 50 vanhustyön ammattilaista hoitoapulaisesta korkeakoulutettuun. Koulutukseen osallistuneet olivat Changzhoun eri alueilta sairaaloista, vanhainkodeista ja palvelutaloista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Osallistujat olivat kiinnostuneita suomalaisista hoitokäytännöistä. Ryhmän kanssa kävimme läpi muistisairauksien eri muotoja, hoitosuosituksia ja ihmislähtöisen hoidon periaatteita asiakkaan elämäntarinan pohjalta. Kiinalaiset olivat kiinnostuneita myös muistisairauksien ennaltaehkäisystä.

Opettajina koimme, että gerontologista asiantuntemustamme arvostettiin. SAMKilla on pitkäaikainen näyttö gerontologisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tarjolla on sekä Bachelor- että Master-tason koulutusta. Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys.

Vanhustyön opettajat Päivi Kankaanranta ja Sari Teeri

Kirjoittajat

Kirjoittajista Päivi Kankaanranta (vas.) on lehtori, geronomikoulutuksen opetussuunnitelmavastaava ja Sari Teeri on yliopettaja ja vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmavastaava.

11.4.2019 | Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri | Kuva: Kirjoittajien arkisto; kirjoittajakuva Tomi Glad / ARKISTO

Lisää aiheesta

Delegaatio Changzhoun yliopistosta
| Hyvinvointi ja terveys

Yhteistyösopimus kiinalaisen Changzhoun yliopiston kanssa allekirjoitettiin

Yhteistyösopimus mahdollistaa Changzhoun yliopistossa kaksi vuotta opintoja suorittaneiden sairaanhoitaja -opiskelijoiden tulon SAMKin sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opiskelijoiksi.
A group of people in a meeting room exploring an activity
| Hyvinvointi ja terveys

Suomalaiset vanhuspalvelumallit ja muistihyvinvointi kiinnostavat myös Kiinassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt jo pitkään maltillista Kiina-yhteistyötä Changzhoussa. Vuonna 2018 keskitytään muistisairauksien tunnistamiseen ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA