Kolumni: Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys

Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairaiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti väestön ikääntyessä. Suomessa on jo pitkään tutkittu ja kehitetty muistisairauksien tietotaitoa.

11.4.2019 | Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri | Kuva: Kirjoittajien arkisto; kirjoittajakuva Tomi Glad / ARKISTO

PaiviKankaanranta SariTeeri in China

Edellytykset muistisairaiden laadukkaalle hoidolle ovat olemassa.

Edellytykset muistisairaiden laadukkaalle hoidolle ovat olemassa. Hyvän hoidon edellytyksenä on osaava, muistisairauksiin koulutettu hoitohenkilökunta. Jo pienikin hoitokäytännön muutos vähentää merkittävästi hoidon kustannuksia ja parantaa muistisairaan elämänlaatua.

Jokaisen muistisairaiden kanssa toimivan ammattilaisen tulee tuntea kokonaisvaltaisen hoidon periaatteet. Hoitoon liittyy myös erityisiä eettisiä kysymyksiä, kuten itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen, joihin liittyvä ammatillinen osaaminen on tärkeää.

Nämä asiat puhuttavat myös Kiinassa, jossa koulutimme viime syyskuussa noin 50 vanhustyön ammattilaista hoitoapulaisesta korkeakoulutettuun. Koulutukseen osallistuneet olivat Changzhoun eri alueilta sairaaloista, vanhainkodeista ja palvelutaloista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Osallistujat olivat kiinnostuneita suomalaisista hoitokäytännöistä. Ryhmän kanssa kävimme läpi muistisairauksien eri muotoja, hoitosuosituksia ja ihmislähtöisen hoidon periaatteita asiakkaan elämäntarinan pohjalta. Kiinalaiset olivat kiinnostuneita myös muistisairauksien ennaltaehkäisystä.

Opettajina koimme, että gerontologista asiantuntemustamme arvostettiin. SAMKilla on pitkäaikainen näyttö gerontologisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tarjolla on sekä Bachelor- että Master-tason koulutusta. Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys.

Vanhustyön opettajat Päivi Kankaanranta ja Sari Teeri

Kirjoittajat

Kirjoittajista Päivi Kankaanranta (vas.) on lehtori, geronomikoulutuksen opetussuunnitelmavastaava ja Sari Teeri on yliopettaja ja vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmavastaava.

11.4.2019 | Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri | Kuva: Kirjoittajien arkisto; kirjoittajakuva Tomi Glad / ARKISTO

Lisää aiheesta

Delegaatio Changzhoun yliopistosta
| Hyvinvointi ja terveys

Yhteistyösopimus kiinalaisen Changzhoun yliopiston kanssa allekirjoitettiin

Yhteistyösopimus mahdollistaa Changzhoun yliopistossa kaksi vuotta opintoja suorittaneiden sairaanhoitaja -opiskelijoiden tulon SAMKin sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opiskelijoiksi.
A group of people in a meeting room exploring an activity
| Hyvinvointi ja terveys

Suomalaiset vanhuspalvelumallit ja muistihyvinvointi kiinnostavat myös Kiinassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt jo pitkään maltillista Kiina-yhteistyötä Changzhoussa. Vuonna 2018 keskitytään muistisairauksien tunnistamiseen ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

On SAMK staff day, deserving employees of the year 2021 were awarded in various categories including the success story, the initiative, the project operator, the publisher, the communicator, the teacher, and the SAMK person of the year. #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/deserving-samk-employees-awarded-on-staff-day/

Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

Apurahahaku on käynnissä 30.9. asti.

Lue lisää: http://www.teknologiasaatio.fi/sivu/

#satakunta

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi