Kevään yhteishaku päättyi − SAMKin hakijamäärä kasvoi

Yhteishaku ammattikorkeakouluihin on päättynyt. SAMKiin oli ensisijaisia hakijoita lähes 3200 ja hakemuksia yhteensä lähes 10200. Aloituspaikkoja kohti vetovoima oli keskimäärin 2,5 ensisijaista hakijaa.

31.3.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Veera Korhonen

Opiskelijoita SAMKin kirjastossa.

Nyt SAMKiin hakeneet aloittavat opintonsa ensi syksynä. Kuvassa SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

SAMKin hakijamäärä kasvoi selvästi keväästä 2022. Viime keväänä ensisijaisia hakijoita oli hieman yli 2400 ja hakemuksia yhteensä noin 8200.

Eniten hakijoita kiinnostivat verkko- ja monimuotototeutuksina tarjottavat AMK-tutkintoon johtavat koulutukset. Koulutusaloista hakijoiden määrä kasvoi eniten tekniikan alalla.

– Todella loistavaa on, että uusina koulutuksina hakukohteiksi tulleet tuotantotalouden verkkototeutus ja elintarviketuotannon suuntautumisen monimuotototeutus Raumalla sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutus Porissa nousivat ensimmäisellä hakukerrallaan lähelle SAMKin tarjonnan kärkeä, sanoo opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala.

Monimuoto- ja verkkototeutukset kasvattivat suosiotaan

SAMKissa oli haussa yhteensä 33 koulutusta. Hakukohteina oli yhteensä 14 päiväopetuksena tarjottavaa AMK-tutkinto-ohjelmaa, 12 monimuoto- tai verkkokoulutuksena tarjottavaa AMK-tutkinto-ohjelmaa sekä seitsemän YAMK-tutkinto-ohjelmaa (Master).

Eniten ensisijaisia hakijoita keräsi monen aiemman yhteishaun tapaan Kuninkaisten kampuksen liiketalouden tradenomikoulutuksen verkkototeutus, johon saatiin 432 ensisijaista hakijaa. Aloituspaikkoihin nähden kaikkein vetovoimaisin hakukohde oli monimuotototeutuksena Porissa tarjottava sosiaalialan AMK-tutkintoon johtava koulutus, johon oli 11 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. YAMK-tutkinnoista suosituin oli hyvinvointiteknologian koulutus, johon oli 145 ensisijaista hakijaa ja 3,6 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Aloituspaikkoja AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli SAMKissa yhteensä yli 1300 ja ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 250. Kaikki nyt haussa olleet opinnot käynnistyvät elo-syyskuussa 2023. Haku englanninkielisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin oli jo aiemmin keväällä.

Lisätietoja:
Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala, 044 710 3012

 

31.3.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

Kaksi opiskelijaa kävelee kirjastossa.
| Opinnot ja opetus

Kansainvälisten koulutusten haku päättyi – SAMKiin ennätysmäärä hakijoita

Haku SAMKin kansainvälisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin päättyi eilen. Yhteentoista hakukohteeseen tuli yhteensä yli 18 400 hakemusta yli 9 000 yksittäiseltä hakijalta.
Timo Mattila opetuksen vararehtori SAMK.
| SAMK

SAMKista valmistuneet työllistyneet huippuhyvin

Ammattikorkeakouluissa tehdään uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyllä selvitetään valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.