Hyvää työtä ja pitkää uraa! puhuu johtamisen, kahvitaukojen ja harrastusten merkityksestä työelämässä

KTT Eila Heinosen kokoomateos Hyvää työtä ja pitkää uraa! kerää yhteen eri sanomalehdissä julkaistuja yliötekstejä. Teksteissä yhdistyvät teoreettinen tietämys henkilöstöjohtamisen alueelta sekä kymmenien vuosien aikana saatu anti työssäkäyvien opiskelijoiden kanssa käydyistä luentokeskusteluista.

25.10.2019 | Teksti: Eila Heinonen ja Anne Sankari | Kuva: Pixabay

Kuva kirjan kannestaEila Heinosen tekstit – alaotsikon mukaisesti mietelmät – luovat kuvaa johtamisesta hyvin moniulotteisena tehtäväkenttänä, joka edellyttää tietoja, taitoja, tilannetajua sekä ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä.

Nykyistä työelämää leimaa yhteisön ja yhteen hiileen puhaltamisen tärkeys. Toisaalta taas puhutaan erilaisuuden johtamisesta. Organisaation kehittäminen kohti yhteisiä tavoitteita onnistuu, kun sen kaikille jäsenille piirtyy kokonaiskuva sekä löytyy yksilöllisesti sopiva oppimisen metodi.

Vastavuoroisuus ja molemminpuolinen luottamus tärkeitä

Heinosen tekstit painottavat johdon ja henkilöstön vastavuoroisuuden merkitystä niin perehdyttämisessä, motivoinnissa kuin kehittämistoimissakin. Työelämän joustotkin syntyvät parhaiten molemminpuolisen luottamuksen pohjalle.

Kahvinurkkauksessa sattuu ja tapahtuu, siellä tuodaan esiin tunteita sekä puretaan arjen kielelle viralliset strategiat ja muu liturgia.

Työpaikan epävirallinen puolikin kiinnostaa kirjoittajaa. Kahvinurkkauksessa sattuu ja tapahtuu, siellä tuodaan esiin tunteita sekä puretaan arjen kielelle viralliset strategiat ja muu liturgia. Tätä puolta kaivataan eläkkeelle jäätyä!

Työn ja muun elämän yhdistämisessä keskitytään useinkin vain perhearjen sujuvuuteen. Heinonen kuitenkin pohtii teksteissään harrastamisen merkitystä, sen yhteyksiä työhön sekä sen tärkeyttä vastapainoa tuovana elämän elementtinä. Utelias ja tutkiva asenne sekä sujuva arki ovat avaimia pitkään uraan.

Lataa luettavaksesi theseuksesta.

Jos haluat linkittää johonkin tiettyyn kirjan tekstiin, avaa aukeamittain selailtava versio issuusta.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Johtamisopinnoista potkua urakehitykseen

Tuija Itkosen tradenomi (YAMK) -opinnot ovat loppusuoralla. Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksen pariin jalkinesuunnittelijan ja painopinnanvalmistajan toi urakehitystoiveet. Ylemmän amkin tradenomiopinnot ovat Tuijan...
Vanhustyön (YAMK) opiskelija Porin kampuksella
| Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyön YAMK – johtajuus- ja kehittämisvalmiuksia työelämään

Pöytyäläiselle Hanna Kuusistolle on aina ollut tärkeää oman työn ja osaamisen kehittäminen. Tämä olikin pääsyy miksi hän hakeutui opiskelemaan ylempään amk-tutkintoon. Hanna...

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z