Halu syventää asiantuntijuutta veti opiskelemaan vanhustyön YAMK-tutkintoa

Vuonna 2019 Mia Kauramaa aloitti vanhustyön YAMK-tutkinnon SAMKissa. Halu kehittyä ja lisätä asiantuntijuutta vanhustyön parissa saivat Mian hakemaan koulutukseen. Tavoitteena hänellä on jonain päivänä päästä työskentelemään esimiehenä ja asiantuntijana alalla.

21.6.2022 | Teksti: Essi Koskinen, SAMKin opiskelija | Kuva: Mia Kauramaa

Mia Kauramaa tietokoneen ääressä.

Mia Kauramaa työskentelee tällä hetkellä työterveyshoitajana Terveystalolla.

– Minulla oli jo nuoruudesta asti tiedossani, että tulisin hakeutumaan sosiaali- ja terveysalalle, Mia Kauramaa aloittaa.

36-vuotias Mia on ehtinyt kerryttämään jo paljon kokemusta alalla. Hänellä on taustalla terveydenhoitajaopinnot sekä pian myös geronomiopinnot, joita hän on suorittanut joustavasti pikkuhiljaa töiden ohessa SAMKissa. Työkokemusta hän on saanut kerrytettyä monipuolisesti erilaisista tehtävistä.

– Olen tehnyt töitä sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2004, suurimmaksi osaksi ikäihmisten ja kehitysvammaisten parissa. Tällä hetkellä työskentelen työterveyshoitajana Terveystalolla.

Töitä Mia on päässyt tekemään hyvin monenlaisissa paikoissa kuten hoitokodissa, kehitysvammaisten laitoshoidossa, sairaalassa, kotihoidossa sekä palveluasumisen parissa. Vuonna 2019 hän päätti kuitenkin ottaa taas askeleen eteenpäin urallaan ja aloittaa vanhustyön YAMK-opinnot.

– Halusin syventää vanhustyön asiantuntijuuttani ja erityisesti hankkia johtamisen opinnot eli pätevyyden esimiestehtäviin, Mia selittää.

Pääsääntöisesti hyvin itsenäistä opiskelua

90 opintopisteen laajuisen tutkinnon on suunniteltu kestävän noin kaksi vuotta. Opintojen toteutusmuoto on monimuoto, jossa alun perin oli muutama läsnäolopäivä kuukausittain. Koronan myötä opetus siirtyi kuitenkin pääosin verkkoon.

– Opiskelu on hyvin itsenäistä. Itse pitää kantaa vastuuta, että tekee tehtävät ajallaan ja saa opintoja eteenpäin. Opinnoissa on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa luentoja, toki opintojen määrän mukaan, ja loppuaika käytetään itsenäisesti materiaaliin perehtymiseen ja tehtävien tekoon, Mia kuvailee.

Pääsääntöisesti vanhustyön YAMK- tutkinnon opintojen tehtävät ovat kirjallisia, itsenäisesti tehtäviä tuotoksia. Ryhmätöitä on myös jonkin verran. Luennoista Mia antaa positiivista palautetta.

– Luennot ovat hyviä, koska ne ovat vuorovaikutuksellisia ja keskusteluissa asioita peilataan hyvin omiin kokemuksiin, kehittämisideoihin.

Opiskelun ja töiden yhdistäminen vaatii kunnon suunnittelua

Monimuotototeutus on Mialle hyvä opiskelumuoto, sillä se mahdollistaa töiden tekemisen samaan aikaan. Välillä opiskelun ja työn yhdistäminen tuntuu kuitenkin raskaalta, koska usein työpäivät ovat jo niin täynnä aivotyötä, että arki-iltaisin on vaikea keskittyä tekemään opiskelutehtäviä. Onneksi opintoja pystyy suorittamaan melko paljon omaan tahtiin.

– On saanut onneksi hyvin joustavasti itse miettiä opintojen aikataulua ja opettajilta saa neuvoja ja tukea. Kannattaa kuitenkin hyvin suunnitella ennalta, miten saa sovitettua työelämän ja opinnot keskenään. Kannattaa aikatauluttaa opintojen edistyminen hyvin ja myös panostaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen, Mia vinkkaa.

SAMKin joustavuus on mahdollistanut myös sen, että työn ohella kahden tutkinnon suorittaminen samaan aikaan on mahdollista. Mialla on ollut mahdollisuus välillä suunnata enemmän keskittymistään geronomiopintoihinsa ja pitää YAMK-opintoja tauolla sekä päinvastoin. Tällä hetkellä Mia käy YAMK-opintoja ja suorittaa muutamaa viimeistä vaadittavaa työtä geronomikoulutuksesta, minkä jälkeen hän valmistuu siitä. Sen jälkeen hän pääse keskittymään vain vanhustyön YAMK-opintoihinsa.

Opiskelusta lisäarvoa työlle

Mian tavoitteena on valmistua vanhustyön YAMK-tutkintoon 2023 jouluun mennessä. Sen jälkeen hän lähtee tavoittelemaan vaativampia tehtäviä työelämässä.

– Suunnitelmissa on jossain vaiheessa hakeutua joko työterveyshuollon tai vanhustenhuollon asiantuntija- tai esimiestehtäviin.

Mia kannustaa muitakin alasta kiinnostuneita hakeutumaan tähän koulutukseen, mutta nostaa oman kokemuksensa pohjalta tärkeän seikan esiin.

– Suosittelen tätä lämpimästi sellaisille vanhustyöstä kiinnostuneille, jotka hakevat asiantuntijuutta ja lisäosaamista. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen nimittäin kannattaa. Välillä kannattaa kuitenkin myös hengähtää ja keskittyä elämiseen, koska elämä tuntuu menevän niin nopeasti. Työ ei saa olla elämän tarkoitus, ainakaan minulle. Sama pätee opiskeluun. Opiskelu tuo kuitenkin paljon lisäarvoa työhön.

 

Puolivartalokuva Mia Kauramaasta

Mia Kauramaa

  • Opiskelee vanhustyön YAMK-tutkintoa sekä geronomin AMK-tutkintoa.
  • Opiskellut aiemmin terveydenhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulussa.
  • Työskentelee Terveystalolla työterveyshoitajana.
  • Mielipuuhia ovat luonnossa liikkuminen ja veneily.

21.6.2022 | Teksti: Essi Koskinen, SAMKin opiskelija | Kuva: Mia Kauramaa

Lisää aiheesta

Nina Forsström puolivartalokuvassa.
| Vanhustyö

YAMK-opinnoista uutta ja innovatiivista näkemystä vanhustyöhön

Eliniät pitenevät ja väestö vanhenee. Tarve osaavalle henkilöstölle vanhustyössä kasvaa entisestään. Vanhustyön YAMK-opinnot valmistivat Nina Forsströmiä ajattelemaan tulevaisuutta uusin, innovatiivisin silmin. Yksi...
Lotta Ripatti työpöydän ääressä
| SAMK

Lotta Ripatti sai vanhustyön YAMK-opinnoista johtamisosaamista ja oppi paljon itsestään

Luvialainen Lotta Ripatti on opiskellut SAMKissa aiemmin sosionomiksi (AMK). Hän erikoistui jo tuolloin seniori- ja vanhustyöhön. Vuosi sitten hän valmistui vanhustyön YAMK-koulutuksesta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/