”Finna on helppokäyttöinen, selkeä ja helpottaa elämää” – käyttäjiltä arvosanaksi hyvä 8

Vuoden 2019 käyttäjäkyselyssä SAMKin Finnan käyttäjät arvostivat eniten verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä käytettävyyttä. E-aineistojen saatavuudesta vastaajat antoivat sekä kiitosta että kehittämistoiveita.

4.4.2019 | Teksti: Jussi Kärki, Harri Salminen

Kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-hakupalveluita koskevaan kyselyyn vastasi vuoden 2019 tammikuussa peräti 483 SAMKin Finnan käyttäjää. Kiitos jokaiselle vastaajalle.

Finna on ollut käytössä SAMKissa vuodesta 2014 lähtien. Kirjaston asiakkaat ovat ottaneet sen hienosti vastaan heti alusta alkaen. Tämän vuoden kyselyssä Finnan yleisarvosanaksi annettiin 8,3 asteikolla nollasta kymmeneen. Tyytyväisyys palveluun on hienokseltaan lisääntynyt viiden vuoden aikana. Finna-palvelujen tekniikkaa ja käytettävyyttä kehittävä Kansalliskirjasto on onnistunut hyvin. Toisaalta paikallisesti räätälöidyn SAMKin Finnan sivusto ja aineisto näyttävät vastaavan melko hyvin käyttäjien tarpeita.

Pääosin SAMKin Finnaa kehuttiin, mutta myös haasteita löydettiin:

– Happy about the service.

– Finnasta olen löytänyt valtaosan materiaaleista, joita olen opintojeni aikana käyttänyt.

– Finna on korkealaatuinen, helppo käyttää ja luotettava.

– A lot of books are available online, therefore using Finna is essential to students.

– Minusta Finna on helppokäyttöinen ja löydän tarvitsemani aineiston nopeasti. Finnaa selaillessa tulee uusia ajatuksia mieleen. Annoin täydet pisteet, koska en keksi yhtään syytä, mikä alentaisi sitä.

– Finna on auttanut minua suurella tavalla tarvittavien kirjojen etsinnässä ja nopeuttanut näin opiskeluani sekä siihen kuluvaa aikaa.

– Asun kaukana kampukselta (eli kampuksen kirjastolta), joten Finna on minulle suorastaan korvaamaton apuväline koulutehtäviä tehdessäni.

– Olen tyytyväinen ja harmittaa kun olen valmistumassa, eikä käyttöoikeutta jatkossa ole.

Miksi Finnaa käytetään?

Noin joka kymmenes vastaaja käytti Finnaa päivittäin. Puolet käytti viikoittain ja kolmannes muutaman kerran kuukaudessa.

Mistä syystä Finnaan tultiin?

  • varaamaan tai uusimaan kirjastoaineistoa (33 %)
  • etsimään tiettyä aineistoa (33 %)
  • etsimään kiinnostavaan aiheeseen liittyvää aineistoa (24 %)

Yli puolet vastanneista kertoi etsivänsä aineistoa opiskeluun. Mikä ilahduttavinta, ylivoimainen enemmistö (87 %) kertoi löytäneensä etsimänsä. Vain pieni osa ei löytänyt ja loput eivät etsineetkään mitään tiettyä aineistoa. Suurin osa oli löytänyt samalla myös jotain muuta kiinnostavaa.

Millaista aineistoa halutaan?

Kyselyn vastausten perusteella Finnasta etsitään erityisesti verkkoaineistoja. Kirjojen osalta verkkoaineistoa haluttiin hieman enemmän kuin painettuja kirjoja. Lehdistä ja artikkeleista etsittiin verkossa olevia selvästi enemmän kuin painettuja. Opinnäytetyöt haluttiin nimenomaan verkossa luettavina. Kommentteja:

– Helpottaa arkea eikä tarvitse jonottaa kirjaston aineistoja.

– Lisäisin e-kirjoja. Varsinkin joissakin kursseissa on sellainen aineisto mikä on vain fyysisenä kirjana, mikä vaikeuttaa tentteihin lukemista.

– Opiskelijana verkkokirjasto säästää selvää rahaa, kun ei kaikkia kirjoja tarvitse hankkia itse ja aina on viimeisimmät painokset käytössä.

SAMKin kirjaston hankintabudjetista yli 70 % kohdistetaan verkkoaineistoihin: tietokantoihin, e-kirjoihin, verkkolehtiin ja hakuteoksiin. Suurin osa Finnan tarjoamasta aineistosta on verkossa.

Käytettävyydestä 4/5

Vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä Finnan käytettävyydestä. Finna sai helppokäyttöisyydestä 4,1 ja hyödyllisyydestä 4,6 asteikolla nollasta viiteen. Näin kommentoitiin:

– Finna on helppokäyttöinen, selkeä ja helpottaa elämää.

– Finnasta löytyy yhdellä haulla paljon materiaalia... jos vain osaa hakea oikeilla sanoilla.

– Koriin lisätyt kirjat eivät pysy siellä, vaan katoavat kun seuraavan kerran kirjaudun sisään, tämän toivoisi toimivan paremmin, jotta voisi helposti ja nopeasti tallettaa kirjoja ylös, joista on kiinnostunut.

– Kirjastojen aukioloaikojen hakeminen ja hakupalvelun löytäminen vie aikaa.

– Finnasta tulevissa viitetiedoissa on usein virheitä, tähän olisi kiva saada korjaus asap.

– Valkoisen taustavärin/yleisilmeen sivulla teemaltaan tummaksi. Tai edes mahdollisuus valita sokaisevan valkoisesta taustasta tummaan teemaan.

– Muuten täydellinen, mutta käyttöliittymä kaipaa parannusta.

– Finnan avulla pystyy varaamaan kirjoja, näkemään varattujen kirjojen mahdolliset palautuspäivät, verkkokirjojen mahdollisuus, verkkoaineisto.

– Löydän lähes aina tarvittavaa tietoa/aineistoa. Hakujen kautta löytyy paljon myös sellaista aineistoa, jota en alun perin lähtenyt etsimään, mutta mikä hyödyttää minua tehtävissäni.

SAMKin Finna-käyttäjäkysely 2019 käytettävyys

Finnan käytettävyys arvioitiin hyväksi.

 

E-kirjojen lataamisesta halutaan helpompaa

Verkkoaineistojen käytettävyydestä tulee kirjastoon palautetta – myös Finnan käyttäjäkyselyssä. Vastaajat kertoivat:

– Finna on äärimmäisen hyödyllinen palvelu, mutta aina sieltä ei valitettavasti löydy juuri sitä mitä tarvitsen. E-kirjojen käyttö on myös joskus tuottanut haasteita.

– Kirjojen lataukseen pitää olla vähintään tuplainsinööri, jotta saa toiminnon onnistumaan.

Joidenkin aineistojen käyttämisessä on valitettavasti turhan monta vaihetta ennen kuin aineisto on luettavissa. Vastaajille tuotti hankaluuksia e-kirjoihin kirjautuminen ja niiden lataaminen luettavaksi. Osa e-kirjapalveluista vaatii tietyn lukuohjelman asentamisen, mikä ei aina käy selvästi ilmi, kun aineistoa yrittää ladata omaan laitteeseen. Finna tarjoaa linkit moneen ulkopuoliseen verkkopalveluun, joiden käytettävyyteen kirjasto voi vaikuttaa vain vähän. Kirjasto pyrkii kuitenkin tarjoamaan opiskelijalle mahdollisimman selkeän linkityksen ja kirjautumisen hankkimiinsa palveluihin.

Tiedonhakija ymmällään artikkeliviitteen edessä

Finnalla, varsinkin kansainvälisen e-aineiston haulla löytyy paljon artikkeleita, joista näkee vain kuvailutiedot, mutta itse artikkeli ei ole netissä luettavissa tai saattaa olla maksullisessa palvelussa, johon SAMKin kirjasto ei ole hankkinut käyttöoikeutta:

– Etsiessäni tietoa en useinkaan löydä sitä tai jos löydän artikkelit ovat maksullisia.

Tällaisessa tilanteessa kirjastohenkilöstö auttaa saamaan aineiston käyttöön vaikkapa tilaamalla kirjastojen välisenä kaukopalveluna tai hankkimalla henkilöstön käytössä olevista maksullisista lähteistä. Kysyminen siis kannattaa. SAMKin opiskelijalle tarjotaan näitä palveluja maksutta.

Haasteellinen kirjastokortin liittäminen

Finnan käytössä yksi kompastuskivi on kirjastokortin liittäminen SAMK-tunnukseen. Tätä esitellään kirjaston ohjaustilanteissa, mutta kehitettävää on edelleen. Eräs vastaaja kommentoi:

– Joskus sisäänkirjautuminen takkuilee. Myös haku on joskus tuottanut minulle ongelmia.

Googlemainen haku

Finnasta haetaan pääasiassa käyttämällä yksinkertaista hakua joko kirjan tai tekijän nimellä tai kirjoittamalla aihe. Tarkennettua hakua hyödyntää pieni joukko käyttäjistä. Tätä ei käyttäjiltä kysytty, mutta hakukäyttäytymistä pystytään selvittämään lokitiedostojen avulla. Hakutoimintoja kommentoitiin:

– Finnassa on paljon tietoa tarjolla, mutta miten tietoa etsiä ja mitä kaikkea Finnasta voi löytyä, siihen olisin kaivannut opiskelujen alussa paremman opastuksen.

– Olen aina löytänyt etsimäni. Riittää myös, että kirjoittaa vain sanan osan ja Finna antaa sillä perusteella vaihtoehtoja.

Finnassa on panostettu perushaun toimivuuteen ja sen tehostamiseen hakutuloksen rajausmahdollisuuksilla. Tiettyä kirjaa etsiessä haku toimii yleensä tehokkaasti. Aiheenmukaisessa haussa tai kansainvälisen e-aineiston haussa tulos voi olla suuri ja vaatia rajauksia tai tarkempia hakusanoja – tai siirtymistä tarkennettuun hakuun. Tämä edellyttää käyttäjältä itsenäistä perehtymistä tai kirjaston tarjoamaa ohjausta.

Kiitos!

Kiitos kyselyyn vastanneille arvokkaista mielipiteistä ja kehitysehdotuksista. Kaikkien Finna-organisaatioiden yhteisessä iPadin arvonnassa suosi onni Humanistisen ammattikorkeakoulun kyselyyn vastannutta. Kaikkiaan kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-palveluiden käyttäjäkyselyyn saatiin 47 000 vastausta.

Tutustu SAMKin Finnaan

Lisää aiheesta

Finna Street -haku puhelimessa. Finna street search.
| Kirjasto

Digitaalinen kulttuuriperintö karttuu ennätysvauhtia – jo 15 miljoonaa aineistoa Finna.fi-palvelussa

Hakupalvelu Finna.fi:n kautta pääsee käsiksi nyt yli 15 miljoonaan kulttuuriperintöaineistoon. Palvelun avulla kuka tahansa voi tutkia sukuaan, hakea kirjoja, selata vanhoja valokuvia tai tutustua taideaarteisiin – vaikka omalta kotisohvaltaan.
Finna-ilmapalloja. Finna balloons.
| Kirjasto

Käyttäjät tyytyväisiä Finna-hakupalveluihin

Eniten arvostetaan suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen