Ensimmäinen askel kohti uutta osaamiskeskittymää

Tekoäly on demokratisoitunut ja sen tarve on räjähtänyt käsiin. Samoin on yritysten vaje osaaville tekoälyn ammattilaisille, jotka osaavat soveltaa, innovoida ja ratkaista ongelmia tekoälyn avulla. Tänä syksynä Satakunnan ammattikorkeakoulussa alkanut kansainvälinen AI-koulutus kouluttaa osaajia juuri tähän tarpeeseen.

15.12.2020 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke, kuvapankki

Kuvituskuva, tekoäly.

– Koulutus synnyttää koodareita, joilla on kyky soveltaa tekoälyn viimeisimpiä työkaluja eri käyttötarkoituksiin sekä aito halu ja motivaatio kokeilla uutta ja tehdä siitä omansa, kertovat koulutusta suunnitelleet tutkimusjohtaja Petteri Pulkkinen ja erityisasiantuntija Jussi Bergman.

Uusi tekoälykoulutus pohjautuu vahvaan ohjelmointiosaamiseen, jonka päälle rakennetaan tekoälyosaamista. Tärkeintä on osata käyttää ja soveltaa olemassa olevia työkaluja ja menetelmiä. Koulutus koostuu monesta suuremmasta kokonaisuudesta, kuten data-analytiikka, big data, pilvipalvelut, luonnollisen kielen käsittely, modernit kielimallit ja koneoppiminen. Tekoälyn uusimmista suuntauksista opiskelijat tutustuvat jo vakiintuneisiin työkaluihin, esimerkiksi generatiivisten verkkojen hyödyntämiseen.

 

AI-koulutusohjelman opiskelijoiden ensimmäinen oppintunti/ The first lesson for AI students

Kansainvälisen tekoälyn koulutusohjelman opiskelijat ovat erittäin aktiivisia ja motivoituneita opinnoissaan. Erityisasiantuntija Jussi Bergman kertoo koulutuksen sisällöistä ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa syksyllä 2020

Rutiiniksi oppijan taito

– Tärkeintä on oppia havainnoimaan tilaisuuksia tekoälylle millä alalla tahansa. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät ratkaisemaan ongelmia ja innovoimaan uusia yritysideoita, kun tietopohja kasvaa, Bergman listaa odotuksiaan ja jatkaa: – Opiskelijan on tärkeää oppia ymmärtämään, millainen oppija hän itse on, ja opetella uuden teknologian haltuun ottaminen itse olemassa olevan tiedon avulla, omalla tavallaan.

Luokassa on jo käytössä Flipped Learning -menetelmä, jossa opiskelijoiden pitää myös itse selvittää asioita. Tärkeimmät asiat opetetaan, mutta vastuu syvemmästä soveltamisesta jää opiskelijalle.

– Ihminen, joka pystyy ottamaan selvää uudesta asiasta, katsoo aiheeseen liittyvät videot ja tekstit ja voi harjoittelemalla hypätä kiinni asioihin, vaikka ei olisikaan asiantuntija. Sellaisia työntekijöitä etsitään, joilla on tämä taito. Tämä on tekoälymaailmassa, data-analytiikassa ja ohjelmoinnissa joka päivästä ja osa arjen rutiineita, muistuttaa Bergman.

 

Tukea innovaattoreille

Monella opiskelijalla on jo nyt tekoälyn soveltamiseen liittyviä bisnesideoita ja heillä on ymmärrystä, miten tekoälyä voi yhdistää muuhun osaamiseen. Opiskelijoiden innovatiivisuutta ja yrittäjälähtöisyyttä tukee myös SAMKin oma sijoitusrahasto, joka rahoittaa varhaisen vaiheen innovaatioita sekä kasvattaa ja kuljettaa nuoria innovaatioita eteenpäin.

Yritystoiminnan ja työllistymisen tukemisen sekä alueen yritysten mukaan ottamisen toivotaan helpottavan opiskelijoiden sopeutumista ja juurruttamista alueelle myös valmistumisen jälkeen. Sen merkitys alueen kehitykselle on valtava.

– Oikeiden olosuhteiden luominen ns. osaamiskeskittymälle on avainasemassa. Olemme kouluttajina yksi pala suuremmassa paletissa, johon tarvitaan mukaan myös paikalliset yritykset sekä maakunnan ulkopuoliset yritykset. Täytyy osoittaa, että yritystoiminnan tai toimipisteen perustaminen Satakuntaan, kehäkolmosen ulkopuolelle, olisi järkevää, selittää Pulkkinen.

 

Yritysyhteistyöstä käytännönläheisyyttä

Yritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita SAMKin kansainvälisestä AI-koulutuksesta ja odottavat linjan tarjoavan ainakin osittaista ratkaisua tekoälyalan rekrytointiongelmaan. Yritykset ovat olleet valmiita tiiviiseen yhteistyöhön tarjoamalla omaa osaamistaan myös opetukseen yritysprojektien muodossa. Tämä mahdollistaa molempia osapuolia motivoivan tavan tehdä yhteistyötä, kun yritykset tuovat opetukseen ajantasaisia ja käytännönläheisiä projekteja ja opiskelijat saavat suoran kontaktin mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Samalla opiskelijat saavat hyvin realistisen kuvan siitä, millaista käytännön työ tekoälyn ja data-analytiikan parissa on ja mitä se vaatii.

– Tämä koulutusohjelma on haastava ja varsinkin alussa vaatii opiskelijoilta paljon motivaatiota ja aikaa. Tämä ei vaadi matemaattista neroutta, vaan vahvoja perslihaksia, kiinnostusta ja sitkeää yrittämistä, vain ahkerat pärjäävät. Ja kiitoksena seisoo lopussa sellainen käytännön osaaminen, jota voi kyllä arvostaa, tietävät Bergman ja Pulkkinen.

 

Lue myös juttu: Kansainväliset innovaattorit matkalla huipulle

 

Lisätietoja kansainvälisestä AI-koulutusohjelmasta:

Tutkimusjohtaja
Petteri Pulkkinen
p. 044 710 3296
petteri.pulkkinen@samk.fi

Erityisasiantuntija
Jussi Bergman
p. 045 1211 477
jussi.bergman@samk.fi

15.12.2020 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke, kuvapankki

Lisää aiheesta

Opiskelija Oskar Forssell on ammatiltaan lentokapteeni/Student Oskar Forssell is a captain
| Opinnot ja opetus

Kansainväliset innovaattorit matkalla huipulle

Syksyllä 2020 Satakunnan ammattikorkeakoulun uudessa kansainvälisessä AI-koulutuksessa aloitti 55 opiskelijan ryhmä, joka koostuu 15:sta eri kansallisuudesta. Lähes puolet opiskelijoista tulee EU:n ulkopuolelta. Opiskelijoiden taustat ovat hyvin monipuoliset, on sekä suoraan koulunpenkiltä tulevia että alanvaihtajia. Naisten osuus on ilahduttavasti lähes 30 %, joka on selvästi suurempi perinteisiin insinöörilinjoihin verrattuna.
Johtoja, kuvituskuva.
| TKI

SAMKilla lähes miljoonan euron rahoitus tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä tutkimuksessa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimushankkeelle Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals myönnettiin rahoitusta 575 000 euroa. SAMK sijoittaa tutkimukseen myös omaa rahoitusta 325 000 euroa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html