Etsi

Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

Äskettäin päättyneen DIDIVE-hankkeen (Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi) tavoitteena oli maaseutuyritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittäminen tarvelähtöisesti. Tulokset ovat nyt nähtävissä tiivistetyssä muodossa kuvallisina infograafeina.

27.6.2019 | Teksti: SAMK tiedotus | Kuva: Didive-hanke

Kehittämistyössä sovellettiin vuoropuhelua eli dialogia, jossa kuunnellaan, ajatellaan ja ratkaistaan työhyvinvoinnin haasteita yhdessä. Vertaisverkostolla ja työpajoilla tavoiteltiin yhteisöllisyyttä yritysten välillä sekä työhyvinvointiin liittyvien kokemusten ja tiedon jakamista.

Digitaalisia mahdollisuuksia, kuten mittauksia hyvinvointiteknologialla, mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa, hyödynnettiin osana maaseutuyritysten työhyvinvoinnin kehittämistä.

Hankkeen päätoteuttaja oli Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoitti  Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Työnsä tulokset hanke kokosi infograafeihin.

Lisätiedot hankkeen nettisivuilta

 

 

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA