Arvokasta lisäkoulutusta fysioterapeuteille

Satakunnan alueen fysioterapeutit ovat erityisessä asemassa saadessaan mahdollisuuden ilmaiseen Eksoskeleton-koulutukseen.

7.2.2020 | Teksti: Petra O'Rourke ja Krista Toivonen | Kuva: Petra O'Rourke

Indegossa on kaksi ohjelmaa: Motion+ ja Therapy+. Motion+ -ohjelmalla robotti tuottaa kaiken liikkeen fysioterapeutin ohjelmoimalla tavalla, eikä kuntoutujalta vaadita omaa työtä. Therapy+ -ohjelmalla kuntoutuja ottaa itse askeleet ja robotti avustaa sen, mitä kuntoutuja ei itse pysty tai jaksa. Ohjelmointi tehdään laitteen omalla Ipodilla. Kävelyvuorossa on projektitutkija Taina Jyräkoski.
Indegossa on kaksi ohjelmaa: Motion+ ja Therapy+. Motion+ -ohjelmalla robotti tuottaa kaiken liikkeen fysioterapeutin ohjelmoimalla tavalla, eikä kuntoutujalta vaadita omaa työtä. Therapy+ -ohjelmalla kuntoutuja ottaa itse askeleet ja robotti avustaa sen, mitä kuntoutuja ei itse pysty tai jaksa. Ohjelmointi tehdään laitteen omalla Ipodilla. Kävelyvuorossa on projektitutkija Taina Jyräkoski.

RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Indego-eksoskeleton kuntoutusrobotti on ollut käytössä nyt reilun vuoden ajan. Indego Specialist -sertifikaatin omaavat SAMKilaiset Anja Poberznik, Krista Toivonen, Kyle Mulholland ja Sari Lintukorpi ovat kiertäneet esittelemässä laitetta opiskelijoille, yrityksille ja suurelle yleisölle erilaisissa tapahtumissa. Nyt Satakunnan alueen fysioterapeuteilla on mahdollisuus saada ilmaista koulutusta Indego-eksoskeletonin käyttöön.

– Yksinyrittäjien ja pienten fysioterapiayritysten on vaikeaa saada tarvittavaa koulutusta uusien teknologiainnovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta. Kehitämme yhdessä ammattilaisten kanssa eksokeletonin ympärille palvelumuotoilua ja myöhemmin lanseeraamme laitteen vuokrausmallin kokemusten perusteella, kertoo projektitutkija Taina Jyräkoski.

 

Fysioterapeutin työkalu

Koulutuksen käytyään fysioterapeuteilla on tarvittavat tiedot arvioida asiakkaan soveltuvuus Indego-kuntoutukseen sekä mahdollisuus toimia sertifikaatin omaavan ohjaajan parina oman yrityksen asiakkaita kuntouttaessa. Exoskeletonia käytetään varsinkin selkäydinvamma-, aivoinfarkti-, MS- ja aivovammapotilaiden kuntouksessa. Nyt alkavan koulutuksen kohderyhmään kuuluvat juuri erilaisten neurologisesti vammautuneiden kanssa toimivat fysioterapeutit Satakunnassa ja lähialueilla. Fysioterapeutit pääsevät koulutuksen aikana itse kokeilemaan kuntoutusrobottia ja se onkin tärkein osuus, jotta he saavat käsityksen miltä se tuntuu ja minkälaista toimintakykyä se käyttäjältään vaatii.

– Ennen kuin fysioterapeutti voi ohjata asiakasta, on tärkeää itse ymmärtää, miten kuntoutusrobotin avustamana kävellään, kertoo projektitutkija Anja Poberznik.

– Koska eksoskeletonit ovat kalliita, niiden käyttäminen osana fysioterapiaa on vielä harvinaista. Toivomme, että osaltamme autamme lisäämään tietoisuutta ja mahdollistamme laitteen käytön monille, muistuttaa Poberznik.

 

 

 

Indego-koulutuksen mahdollistaa Satakunta Digihealth-hanke.

Fysioterapeuttien maksuton Indego-koulutus alkaa SAMKin Porin kampuksella 17. päivä helmikuuta. Ryhmiä on kaksi ja niihin on vielä tilaa.

 

 

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä:

projektitutkija Taina Jyräkoski
p. 044 710 3228
taina.m.jyrakoski@samk.fi

Lisää aiheesta

| Teknologia

No more Science Fiction – Exoskeleton-robotti opettaa kävelemään

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö on tehnyt merkittävän investoinnin hankkimalla Parker Hannifin Corporationin valmistaman robotisoidun Indego-exoskeleton tukirangan. Exoskeletonia käytetään laajalti mm. halvauspotilaiden kuntouksessa, mutta tutkijat toivovat löytävänsä sille myös vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.
| Teknologia

Esittelyssä exoskeleton: asiakaskokemus ja käyttäjäymmärrys haltuun

Ennen joulua neljä fysioterapeutin taustan omaavaa SAMKilaista: Anja Poberznik, Krista Toivonen, Kyle Mulholland ja Sari Lintukorpi saivat kolmipäiväisen intensiivikoulutuksen ja Indego Specialist -sertifikaatin SAMKin tutkimus- ja tuotekehitysyksikön hankkiman exoskeletonin käyttöön. Nyt he esittelevät laitetta tutkijoille ja opettajille sekä kouluttavat fysioterapeutteja sen käyttöön. Terapeutin on tärkeää päästä kiinni asiakkaan kokemukseen laitteen käytössä.

Uusimmat uutiset

| SAMK

Susanna valmistuu ensimmäisenä Yrittäjän koulutusohjelmasta

Susanna Aaltonen valmistuu Yrittäjän koulutusohjelmasta liiketalouden tradenomiksi maaliskuussa 2020 ja on siten SAMKin ensimmäinen kyseisestä ohjelmasta valmistunut.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA