Skip to content

Ammattikorkeakouluilta ehdotuksia jatkuvan oppimisen kehittämiseksi

Rehtori Jari Multisillan johtama valmisteluryhmä ehdottaa, että ammattikorkeakoulut kehittäisivät yhdessä jatkuvan oppimisen tuotteita ja palveluita. Ehdotukset liittyvät osaamisen tunnistamiseen, työn ohessa oppimisen järjestelyihin ja eri laajuisten osaamiskokonaisuuksien eli moduulien kehittämiseen.

8.6.2020 | Teksti: Arene | Kuva: Hanna Valtokivi (arkistokuva)

Multisillan mielestä opetus on keskeisessä asemassa ja avainroolissa. Hän haluaisi nostaa sen merkitystä ja painoarvoa vielä lisää.

Jari Multisilta SAMKin Porin kampuksella (arkistokuva).

– Valmistelumme lähtökohtana on ollut, että työikäisille pitää tarjota nykyistä enemmän ja monipuolisemmin mahdollisuuksia oppimiseen, ehdotuksia kommentoi valmisteluryhmää johtanut SAMKin rehtori Jari Multisilta.

Ammattikorkeakoulut ovat koko olemassaolonsa ajan tehneet vahvaa yhteistyötä toimintansa kehittämisessä.

– Yhdessä kehittämällä myös jatkuvan oppimisen tarjonnasta saadaan työelämälle helpommin tunnistettavaa, Multisilta uskoo.

Arenen oma valmistelutyö tukee Suomessa valmisteltavaa jatkuvan oppimisen uudistusta. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen tavoitteena on parantaa työn ja osaamisen kohtaantoa sekä vahvistaa osaamisen alueellista ekosysteemiä.

– Valmistelutyömme tarkoitus on tuoda ratkaisuja kansallisen jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanoon. Uudistuksen onnistuminen edellyttää koulutustarjonnan kehittämistä, Multisilta toteaa.

Ammattikorkeakoulut tukemaan valtakunnallista uudistusta

Arenen valmistelutyö on herättänyt kiinnostusta työelämäkumppaneissamme, jotka ovat keskeisesti mukana jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa.

– On syytä nostaa ammattikorkeakouluja työelämässä olevien osaamisen päivittäjinä sekä töissä hankitun osaamisen tunnistajina, johtava asiantuntija Elina Sojonen Akavasta kannustaa ammattikorkeakouluja.

Sojosen mukaan osaamisen sekä osaamistarpeiden tunnistamiselle on tarvetta. Tätä työtä on tuettava laatimalla osaamisen tunnistamiselle yhteiset periaatteet.

– Työssä oppiminen ansaitsee keskeisemmän aseman korkeakoulutuksessa. Siksi korkeakoulujen olisi yhdessä kehitettävä ja otettava käyttöön korkea-asteen oppisopimustyyppinen pedagoginen malli, ehdottaa digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Mikkilän mukaan ammattikorkeakouluissa viime vuosina onnistuneesti kehitetyt työn opinnollistamisen ratkaisut luovat hyvän pohjan jatkotyölle.

Myös STTK:n asiantuntija Riina Nousiainen korostaa työelämässä kasvavaa tarvetta yhdistää työtä ja jatkuvaa oppimista.

– Ammattikorkeakoulujen vahvuus työelämälähtöisinä toimijoina luo hyvän pohjan jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin, Nousiainen linjaa.

Hän muistuttaa ammattikorkeakoulujen olevan vetovoimaisia tutkintokoulutuksen tarjoajia.

– Jatkuvan oppimisen palveluiden ja brändin rakentamisessa on oleellista miettiä, mikä saa ihmiset palaamaan yhä uudelleen ammattikorkeakouluun, Nousiainen haastaa ammattikorkeakouluja.

Arenen valmisteluryhmä määritteli ammattikorkeakouluille jatkuvan oppimisen tahtotilaa, jonka lähtökohtana on työelämälähtöinen ja monipuolinen koulutus ja TKI-toiminta. Asiakaslähtöisyys korostaa yksilöllisiä polkuja samalla, kun ammattikorkeakoulut jatkavat vahvoina aikuiskouluttajina. Verkko- ja monimuotokoulutuksiin panostaminen on keskeisessä roolissa jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisessä.

SAMK uusi kampus 25.2.2017

Valmisteluryhmän esitykset

Valmisteluryhmän esitykset tähtäävät työikäisten osaamiseen liittyvien palveluiden parantamiseen.

  • Työuran aikana hankitun osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisen kehittäminen.
  • Jatkuvan oppimisen neuvontapalveluiden kehittäminen tukemaan yksilöllisiä oppimispolkuja.
  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan palvelumuotoilua ja eri laajuisten moduulien yhteistä määrittelyä.
  • Työn opinnollistamisen kehittäminen pedagogiseksi ratkaisuksi, jota voidaan tasalaatuisesti toteuttaa eri ammattikorkeakouluissa ja eri alojen koulutuksissa.
  • Verkko- ja monimuotokoulutuksen laajentaminen työn ohessa oppimisen tueksi.

8.6.2020 | Teksti: Arene | Kuva: Hanna Valtokivi (arkistokuva)

Lisää aiheesta

| Opinnot ja opetus

Ammattikorkeakoulut toteuttivat ennätyssuuren valintakokeen menestyksellisesti

Ammattikorkeakoulujen verkossa järjestettyyn valintakokeeseen osallistui tänään yli 62 000 hakijaa. Ennätyssuuri koe järjestettiin kahtena koekertana. Koe onnistui teknisesti hyvin. Samalla kokeella haettiin eri alojen AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin 22 eri ammattikorkeakouluun.
| Opinnot ja opetus

Korona pakotti ammattikorkeakoulut digiloikkaan – alkuvauhtia antoi eAMK

Ammattikorkeakoulujen kaikki opetus vietiin maaliskuussa verkkoon. Tuolloin todettiin, että digipedagogista tukea on hyvin saatavilla, verkko-opetus on valtaosalle ollutkin jo arkea ja että suurempia ongelmia ei havaittu. Vauhti ja valmiudet digiloikkaan oli jo kerrytetty vuosien varrella kuin salaa, ja itse loikka olikin yllättävän lyhyt.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Emmi Lehtimäki yhdisti onnistuneesti pikkulapsiarjen, työn pankissa ja opiskelun SAMKissa Business Management and Entrepreneurship master-ohjelmassa. Ylempi AMK-tutkinto on antanut itsevarmuutta tekemiseen ja suunnan urahaaveille.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKiin on haussa vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyksi. Haussa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia viidessä eri koulutusohjelmassa, jotka tähtäävät tradenomin, restonomin, merikapteenin ja insinöörin AMK-tutkintoihin. Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2020.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Oletko esiintymiskykyinen, idearikas sometaitaja ja innostunut kirjoittaja? Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän koulutusmarkkinoinnin parissa ajalle 24.8.2020 – 23.1.2021. Haku 31.7.2020 mennessä.

Lisätietoja ja hakulomake: #tyopaikat" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.samk.fi/tietoa-meista/samk-tyonantajana/#tyopaikat

Ensisijainen toimipiste SAMK-kampus Pori. Työ edellyttää liikkumista, joten valittavalla henkilöllä tulee olla ajokortti.

https://t.co/HuLp9idYrt Emmi Lehtimäki yhdisti onnistuneesti pikkulapsiarjen, työn pankissa ja opiskelun SAMKissa Business Management and Entrepreneurship Master-ohjelmassa. Ylempi AMK-tutkinto on antanut itsevarmuutta tekemiseen ja suunnan urahaaveille. #samk #yamk #yhteishaku

SAMKissa on tarjolla vielä muutamia opiskelupaikkoja syksyksi! Haussa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia viidessä eri koulutusohjelmassa. Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2020. https://t.co/G3F3CmtzJ6

Hanna Vallin teki opinnäytetyön tradenomitutkinnon vaikuttavuudesta Kuninkaisten kampukselta valmistuneiden keskuudessa. Tutkinnon suorittaminen on vaikuttanut työelämässä sijoittumiseen ja laajentanut uramahdollisuuksia. #samk #ylpeästiamk #tradenomi https://t.co/494Gow4h2F

Finanssialalla asiantuntijana työskentelevä Jaana Mustonen haki Business Management and Entrepreneurship Master-ohjelmaan kehittääkseen osaamistaan. Parempi ymmärrys yrittäjän näkökulmasta on ollut arvokasta työtehtävissä. #samk #ylempiAMK
https://t.co/xQGTz27glc