Robotiikka Akatemia on jatkossa RoboAI-akatemia

Robotiikka Akatemia, joka on viimeiset kuusi vuotta tarjonnut opiskelijoilleen korkeatasoista koulutusta robotiikan alalla, uudistuu ja vaihtaa nimensä RoboAI-akatemiaksi tulevana keväänä.

Kaksi opiskelijaa katsoo robotin ohjainta.
Akatemian opiskelijat Aku Pohjola ja Mari Nylund RoboAI-laboratoriossa.

Tämä muutos ei ole pelkästään nimen vaihtumista, vaan se tuo mukanaan laajennuksen tekoälyyn, opiskelijaryhmän kokoon sekä projektien sisältöihin. Robotiikka Akatemiassa opinnot ovat keskittyneet automaatioon, robotiikkaan, konenäköön ja esimerkiksi simulointiin. RoboAI-akatemiassa kaiken tämän rinnalle tulevat tekoäly, data-analytiikka, neuroverkot ja monipuolinen ohjelmoinnin osaaminen.

Akatemian uudistukset sisältävät opiskelijamäärän kasvattamisen nykyisestä 20 opiskelijasta 30 opiskelijaan, mikä mahdollistaa 10 uuden opiskelupaikan tarjoamisen akatemiaopinnoista kiinnostuneille. Tämä muutos on vastaus kasvavaan kysyntään robotiikan ja tekoälyn tekemällä oppimisen myötä saavutetulle insinööriosaamiselle. Lisäksi uusi opiskelijakokoonpano tarjoaa mahdollisuuden monialaiselle oppimiselle, jossa sähkö- ja automaatiotekniikan ja tekoälyn opiskelijat voivat oppia toisiltaan ja saada arvokasta kokemusta toistensa erikoisaloista. Tämä lähestymistapa valmistaa opiskelijoita paremmin nopeasti kehittyvälle teknologia-alalle, jossa monialainen ohjelmointi- ja tekoälyosaaminen laiterajapinnoilla ovat avainasemassa.

Opiskelija ohjaa robottia ohjaimella.
Opiskelija Roope Hannula ohjaa robottia ohjaimella.

Toinen merkittävä muutos on englannin kielen käyttöönotto akatemian pääasiallisena toimintakielenä, mikä edistää akatemian kansainvälistymistä ja valmistaa opiskelijoita globaaleille työmarkkinoille. Vaikka aiemminkin projekteissa hyödynnetty teknologiatieto on ollut laajasti englanninkielistä, tämä muutos tekee kielestä keskeisen osan RoboAI-akatemian arkea ja lisää opiskelijoiden valmiuksia kansainvälisessä ympäristössä.

RoboAI-akatemian painopisteet, kuten monipuolinen käytännön teknologiaosaaminen, tiimityöskentely, projektioppiminen, innostus ja tilanteeseen sopiva ratkaisuosaaminen, pysyvät ennallaan. Näiden avulla pyritään tuottamaan työelämälle ennakkoluulottomalla ongelmanratkaisuosaamisella ja vaikeisiinkin asioihin pureutuvalla ajattelutavalla varustettuja opiskelijoita. Tämä lähestymistapa varmistaa, että uudet insinöörit ovat valmiita ottamaan vastuuta ja ratkaisemaan monenlaisia tehtäviä työelämässä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan lisää RoboAI-akatemian tarjonnasta 28. maaliskuuta SAMK:ssa, luokassa C213 kello 9. Hakuaika akatemiaan on auki 25. maaliskuuta – 14. huhtikuuta, tarjoten loistavan mahdollisuuden osallistua tulevaisuuden teknologiakoulutukseen.

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Etualalla robotti, taustalla tutkijoita.

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy syksyllä Porissa yhteistyössä SAMKin kanssa

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy Porissa syksyllä 2024. SAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavaan maisterikoulutukseen voi hakea 2.– 15.5.2024. Sopimus energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2022.

Kuvassa ryhmä RoboAI:n tutkijoita poseeraa kameralle.

RoboAI juhlii 5-vuotista taivaltaan näyttävällä robottien ohimarssilla 26.4. klo 14

Keväällä 2019 toimintansa aloittanut SAMKin ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteinen tutkimus- ja tuotekehityskeskus on vakiinnuttanut asemansa alueen teknologisena suunnannäyttäjänä.