Johtoryhmä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta.

Jari Multisilta

Rehtori, toimitusjohtaja
Twitter: @jarim

Tekniikan tohtori Jari Multisilta aloitti SAMKin rehtorina ja toimitusjohtajana syksyllä 2018. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Porin yliopistokeskuksen johtajana (marraskuusta 2014 alkaen) ja Tampereen teknillisen yliopiston professorina (vuodesta 2001 alkaen). Hän on ollut myös Helsingin yliopiston oppimisen tutkimukseen liittyvän Cicero Learning -verkoston johtaja vuosina 2011–2014. Multisilta on ollut vierailevana tutkijana eri jaksoissa Stanfordin yliopistossa yhteensä puolitoista vuotta ja Nokia Research Centerissä kaksi vuotta. Hänen tutkimusalansa on oppimisteknologia.

Talous- ja hallintopalvelujen johtaja Tommi Tamminen.

Tommi Tamminen

Talous- ja hallintojohtaja

Kauppatieteiden maisteri, eMBA Tommi Tamminen siirtyi SAMKin palvelukseen Pori Energia -konsernin konsernipalveluiden johtajan tehtävästä. Hän on ollut aiemmin SAMKin talous- ja hallintojohtajana vuosina 2013–2016. Sitä ennen hän toiminut talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Hollming-konsernissa, DNA-konsernissa, Satakunnan Puhelin -konsernissa sekä Suomen Euromaster Oy:ssä.

Timo Mattila puolivartalokuva

Timo Mattila

Opetuksen vararehtori

Varatuomari Timo Mattila on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2002 yritysjuridiikan opettajana, lehtorina ja koulutusjohtajana. Hän on toiminut juridisissa tehtävissä myös yksityisellä ja julkisella sektorilla työntekijänä sekä yrittäjänä.

Cimmo Nurmi passikuva

Cimmo Nurmi

Tutkimuksen vararehtori
Blogi: Lentopeliä ja läpisyöttöjä

Sovelletun matematiikan tohtori, dosentti Cimmo Nurmi on toiminut SAMKissa tutkimusjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Hän on aiemmin työurallaan toiminut mm. vakuutusmatemaatikkona ja IT-tehtävissä. Nurmella on kokemusta usean yrityksen toimitusjohtajuudesta ja hallitustyöskentelystä. Hänen tutkimusalansa on laskennallinen älykkyys.

SAMKin johtaja, hyvinvointi ja terveys -osaamisalue, Tiina Savola.

Tiina Savola

Johtaja, hyvinvointi ja terveys -osaamisalue
Twitter: @savolatiina

Tiina Savola, valtiotieteiden maisteri, sosionomi (AMK), HHJ on tullut SAMKiin vuoden 2017 alussa johtajaksi Hyvinvointi ja terveys -osaamisalueelle. Hän toimi syksyn 2022 opetuksen vararehtorina.

Ennen SAMKia hänellä oli tehtävä Helsingin yliopiston omistamassa täydennyskoulutusyhtiössä (HY+) liiketoimintajohtajana ja sitä ennen suunnittelijana ja projektipäällikkönä useissa eri koulutus- ja kehittämishankkeissa liittyen sosiaali- ja terveysalaan. Hänellä on kokemusta myös yrityksen hallitustyöskentelystä.

Riitta Tempakka henkilökuva

Riitta Tempakka

Johtaja, logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue

Diplomi-insinööri, MBA Riitta Tempakka on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2008 lähtien lehtorina, tiimivastaavana ja tutkimusryhmän vetäjänä. Hän on aiemmin työskennellyt yksityisellä sektorilla mm. tutkimusinsinöörin, informaatikon ja tuotepäällikön tehtävissä.

Iisakkala Jari nelio

Jari Iisakkala

Johtaja, palveluliiketoiminta-osaamisalue

Hallintotieteiden lisensiaatti Jari Iisakkala on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2007 Liiketoiminnan, matkailun ja kulttuurin toimialajohtajana, Korkeakoulupalvelujen johtajana, Digitaalisten palveluiden päällikkönä sekä Palveluliiketoiminnan osaamisaluejohtajana. Hänellä on kokemusta usean yrityksen hallitustyöskentelystä ja hän on toiminut ennen SAMKiin tuloaan myös mm. Tampereen yliopiston tutkijana, Porin kaupungin elinkeinojohtajana sekä valmennusalan yrittäjänä.

Heikki Haaparanta

Heikki Haaparanta

Johtaja, teknologia-osaamisalue

Filosofian tohtori (tekn.) KL, eMBA Heikki Haaparanta on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2020. Ennen toimimistaan osaamisaluejohtajana, on hän toiminut SAMKin digitaalisen palveluliiketoiminnan yliopettajana. Hän on toiminut ennen SAMKiin tuloaan myös mm. tutkijana, kehitysjohtajana, rehtorina ja tietohallintojohtajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä.

SAMKin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jani Wahlman.

Jani Wahlman

Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Twitter: @janiwahlman

KTM, FM, liiketalouden tradenomi. Aikaisemmin Wahlman on työskennellyt useissa organisaatioissa markkinoinnin ja viestinnän sekä hallinnon johto- ja suunnittelutehtävissä. Lisäksi hän on toiminut viestintä- ja markkinointialan yrittäjänä ja kouluttajana.

Katja Lempinen

Katja Lempinen

Erityisasiantuntija (-31.8.2024)

Filosofian maisteri (kemia) Katja Lempinen on työskennellyt SAMKissa yli 20 vuoden ajan, viimeksi digitaalisen opetuksen päällikkönä ja verkko-opetuksen koordinaattorina. Aiemmin hän on toiminut mm. informaatikkona ja erilaisissa verkko-opetukseen liittyvissä kehittämistehtävissä ja -hankkeissa.