Organisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on hallitus. Perustoiminnot eli koulutus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

SAMKin hallitus 3.5.2022 alkaen

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä: Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin kaksi jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin yhden jäsenen sekä elinkeinoelämän edustajat yhdessä yhden jäsenen. Ammattikorkeakouluyhteisöstä hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä, yksi henkilökunnan valitsemana ja yksi opiskelijoiden valitsemana. Rehtori, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja, toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

 • Kaarina Ranne (Pori), puheenjohtaja
 • Tapio Rosnell (Pori)
 • Marika Leppänen (Rauma)
 • Pekka Wallenius (Rauma)
 • Anni Tormas (Huittinen)
 • Katri Kujanpää (Kankaanpää)
 • Minna Nore (Elinkeinoelämä (Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan yrittäjät)
 • Ismo Trast (SAMKin henkilöstön edustaja)
 • Henna-Riikka Tammisto (Opiskelijoiden edustaja)

Omistajat

Pori 50,04 %, Rauma 23,42 %, Kankaanpää 2,34 %, Huittinen 5,46 %, Eurajoki, Eura, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä, Ulvila ja Uusikaupunki sekä Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät kukin 1,56 %.

Rehtori ja johtoryhmä

SAMKin operatiivista toimintaa johtaa rehtori, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Rehtorilla on tukena johtoryhmä, johon kuuluvat vararehtorit, osaamisalueiden johtajat sekä talous- ja hallintojohtaja.

 • Jari Multisilta, rehtori, toimitusjohtaja
 • Timo Mattila, opetuksen vararehtori
 • Cimmo Nurmi, tutkimuksen vararehtori
 • Tommi Tamminen, talous- ja hallintojohtaja
 • Jari Iisakkala, osaamisaluejohtaja, palveluliiketoiminta
 • Tiina Savola, osaamisaluejohtaja, hyvinvointi ja terveys
 • Marika Seppälä, osaamisaluejohtaja, teknologia
 • Riitta Tempakka, osaamisaluejohtaja, logistiikka ja meriteknologia
 • Jani Wahlman, viestintä- ja markkinointipäällikkö
 • Katja Lempinen, eritysasiantuntija (DigiVisio2030), ma. 31.8.2024 asti

Johtoryhmä henkilöesittely

Johtoryhmän yhteystiedot

SAMK organisaatio

SAMKin matriisityyppinen organisaatio koostuu neljästä osaamisalueesta:

 • hyvinvointi ja terveys
 • logistiikka ja meriteknologia
 • palveluliiketoiminta
 • teknologia.

Rehtorin toimistoon kuuluvat viestintäpalvelut ja laatupalvelut.

Opetuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat opiskelija-, kansainvälisyys-, opetus- ja kirjastopalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut.

Tutkimuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat tutkimus ja yrittäjyys, hankesuunnittelu, tapahtumapalvelut sekä ICT- ja digitaaliset palvelut.

Talous- ja hallintojohtajan toimistoon kuuluvat talous- ja hallintopalvelut, hankepalvelut, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut sekä HR-palvelut.SAMK Organisaatiokaavio 2019 SAMK

Neuvottelukunnat

SAMKin tutkinto-ohjelmakohtaiset neuvottelukunnat välittävät työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä TKI-toiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti. SAMKin lähes 20 neuvottelukuntaa koostuvat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi työelämän edustajista, joista osa on SAMKin alumneja. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli opetussuunnitelmien kehittämisessä ja työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa sekä SAMKin ja työelämän jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Muut sisäiset toimielimet

 • Koulutustoimikunta
 • Opiskelijavalintalautakunta
 • Tutkintolautakunta
 • YT-neuvottelukunta