Toiminta ja palvelut

Keitä olemme ja mitä teemme?

Henkilöstöömme Soteekissa kuuluu palvelukoordinaattorien lisäksi työharjoitteluaan suorittavat sairaanhoitaja-, sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijat. Toiminnassamme moniammatillinen tiimityö on keskiössä. Soteekissa tarjoamme palveluja lukuisille kohderyhmille vauvasta vaariin. Asiakkaan toiveita kuunnellen räätälöimme toteutukset vastaamaan erilaisiin tarpeisiin hyvin joustavasti.

Palvelukeskus Soteekin toiminta poikkeaa osin perinteisestä työharjoittelusta. Isoin tekijä on toiminnan vahva opiskelijavetoisuus. Opiskelijat toimivat pientiimeissä, joiden keskuudesta valitaan harjoittelun ajaksi esihenkilö ja tiimivastaava: Lisäksi tiimiläisille jaetaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyen teema, jonka parissa he pääsevät työskentelemään harjoittelunsa aikana. Pääosin työskentely tapahtuukin opiskelijatiimien oman aktiivisen otteen kautta, varsinaisten harjoittelupaikan ohjaajien lähinnä ohjatessa toimintaa alkuun. Käytännössä harjoittelunsa aloittaville opiskelijoille annettaan avaimet käteen ja Soteekin yritys luovutetaan heidän johdettavakseen parhaalla mahdollisella näkemällään tavalla.

Tavanomaisesta yritystoiminnasta poiketen emme pyri kilpailemaan alueen muiden terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajien kanssa. Ideanamme on toimia erityisesti sellaisilla sektoreilla, joissa palvelutarjontaa ei ole riittävästi tai lainkaan. Asiakaskuntamme koostuu Satakunnan alueen yrityksistä, kaupungeista/kunnista, yhdistyksistä, seuroista ja yksityishenkilöistä.

Palvelutarjontamme vaihtelee kausittain riippuen sen hetkisistä voimassa olevista asiakkuussuhteista ja toimeksiannoista. Pyrimme ylläpitämään laajaa asiakaskuntaa tarjoamalla palvelutoimintaa eri ikäryhmille ja toimintakyvyltään eri tasoisille asiakkaille.

Tarjoamme myös erinomaisen alustan opiskelijoille päästä työstämään erilaisia projekteja, jotka lähtevät opiskelijoiden omasta erityisosaamisesta ja mielenkiinnon kohteista. Nämä projektit antavat hienoja kokemuksia paitsi uuden toiminnan kehittämisestä, myös projektityylisestä työskentelystä ylipäätään! Soteekki-harjoittelu sisältääkin tuotekehitystä, markkinointia, palvelutoiminnan organisointia ja oman sekä kollegoiden työn arviointia. Harjoittelu edellyttää vastuullisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä taitoa monipuoliseen yhteistyöhön.

Palveluteemat

Pitkään jatkuneita palveluteemojamme

Ikonisia pitkään jatkuneita palveluteemoja ovat mm.

  • Sopimuspalokuntalaisille järjestettävät savusukeltajan fyysisen toimintakyvyn mittaukset
  • Yksilöasiakkaille sekä ryhmille tarjotut virikkeelliset päivää piristävät Kamupalvelut ja viriketuokiot
  • Koulujen kanssa yhteistyössä toteutetut lasten aktiviteettiryhmät
  • Monenlaisissa tapahtumissa näytteilleasettajana, ohjelmanumeron toteuttajana tai apukäsinä toimiminen

Mikäli sinua kiinnostaa kuulla lisää palvelutarjonnastamme tai toiminnastamme, niin ota meihin yhteyttä sähköpostitse.

Palvelukeskus Soteekki

soteekki.pori@samk.fi
Käyntiosoite
Satakunnankatu 23, Pori
Strong together!
Postiosoite
PL 1001, 28101 PORI

Palvelukeskus Soteekki on SAMKin sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö, joka mallintaa sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa. Tarjoamme palveluja lukuisille kohderyhmille vauvasta vaariin. Toiveita kuunnellen räätälöimme toteutukset vastaamaan erilaisiin tarpeisiisi.