Eläinfysioterapia 30 op

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

Hakuaika

Seuraavan haun ajankohta julkaistaan myöhemmin.

Toteutusaika

 • Opetus alkaa 14.-15.4.2023.
 • Muut koulutuspäivät ilmoitetaan valituille opiskelijoille.
 • Koulutus päättyy syyskuussa 2024.

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3750 € + alv 24 % (verollinen hinta 4650 €).
Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Eläinfysioterapia

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojen osaamistavoitteina on, että fysioterapeutti:

 • osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää ajantasaista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimia ammattietiikan mukaan
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
 • tuntee fysioterapian toimintakentän eläinlääkintäsektorilla ja toimii itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
 • viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin eläinlääkintäsektorille kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

Sisältö

 • Eläinten fysioterapian lähtökohdat 5 op
 • Eläinten anatomia 4 op
 • Eläimen liikkuminen 4 op
 • Eläimen oppiminen ja käyttäytyminen 1 op
 • Eläimen kipu ja kivunhoito 2 op
 • Pieneläimen fysioterapia 6 op
 • Hevosen fysioterapia 6 op
 • Eläinfysioterapian harjoittelu 2 op
 • Pienet muutokset mahdollisia

Toteutus

Opinnot kestävät syyskuulle 2024. Käytännön harjoittelua sisältävät lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Tämän lisäksi teorialuentoja toteutetaan opettajasta riippuen etäopetuksena arki-iltaisin 1-2 krt kuukaudessa. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista saatetaan toteuttaa pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden fysioterapeuttinen osaaminen. Tämä täydentyy opintojen aikana näyttöön perustuvalla eläinfysioterapiaosaamisella.

 

Muutokset mahdollisia.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu AMK -tutkinnon (tai aiemman opistoasteen tutkinnon) suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa ja asiakaskuntansa laajentamisesta eläinten fysioterapiaan.

Valintaperusteet

Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Hanna Tuominen, lehtori, opetuspäällikkö
p. 044 710 3476

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: