Eläinfysioterapia 30 op

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

Hakuaika

Hakuaika v. 2020-2021 järjestettävään koulutukseen on päättynyt.

Seuraava haku koulutukseen järjestetään keväällä 2022. Voit jättää yhteystietosi lomakkeelle, mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat saada tiedon, kun seuraava hakuaika alkaa.

Toteutusaika

Lähipäivät (muutokset mahdollisia)
Vuosi 2020:
11.-12.9., 2.-3.10.,30.-31.10.,13.-14.11. ja 11.-12.12.

Vuosi 2021:
8.-9.1., 5.-6.2., 5.-6.3., 26.-27.3., 23.-24.4., 21.-22.5., 11.-12.6., 10.-11.9., 8.-9.10. ja 26.-27.11.

 

Koulutuksen hinta

4464 € (3600 € + alv. 24%)
Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Eläinfysioterapia

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojen osaamistavoitteina on, että fysioterapeutti:

  • osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää teoreettista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimia ammatillisen eettisyyden mukaan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
  • toimia itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
  • viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin alaan kuuluville kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

Sisältö

1. Asiantuntijuus eläinfysioterapiassa 

  • Eläinfysioterapeutin työympäristö
  • Eläinfysioterapian kehittämisprojekti

2. Pieneläimen fysioterapia 

  • Pieneläimen fysioterapian lähtökohdat
  • Pieneläimen fysioterapiaprosessi

3. Hevosen fysioterapia 

  • Hevosen fysioterapian lähtökohdat
  • Hevosen fysioterapiaprosessi

Toteutus

Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Lähiopetusjaksot toteutetaan yleensä kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Opintojaksoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden aikaisempi fysioterapeuttinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan fysioterapian tietojen ja taitojen soveltamista eläimiin, mitä tuetaan erilaisilla käytännön harjoitteilla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu AMK -tutkinnon suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

Valintaperusteet

Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Päätökset opiskelijavalinnasta on tehty.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Hanna Tuominen, lehtori
p. 044 710 3476

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: