Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen
hoito ja hoitotyö – moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon osaajina.

Hakuaika

Seuraavan koulutuksen hakuaika on 6.4.–29.4.2021.

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkessa.

Toteutusaika

Seuraavaan koulutuksen toteutusaika on 09/2021–09/2022.

Lähi- ja etäopetuspäivät:
2021: 13.-14.9. | 11.-12.10. | 15.11. | 10.12.
2022: 17.-18.1. | 14.2. | 21.3. | 16.5. | 22.-23.8. | 23.9.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutetaan kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskleijan ja työyhteisön lisäksi myös organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Toteutus

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hybridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella.
Oppimista tukevat lähiopetus, virtuaalisesti tapahtuva oppiminen, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.
Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen ns. vanhan opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, suuhygienisti).

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään 7.5.2021.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 14.5.2021.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Johanna Kero, lehtori, TtM, sh (AMK)
p. 044 710 3416

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: