Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen
hoito ja hoitotyö – moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon osaajina.

Hakuaika

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

 

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen toteutusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskleijan ja työyhteisön lisäksi myös organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Sisältö

  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Toteutus

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hybridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella.
Oppimista tukevat lähiopetus, virtuaalisesti tapahtuva oppiminen, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.
Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen ns. vanhan opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, suuhygienisti).

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Miksi hakeudut erikoistumiskoulutukseen? (max 1 p.)
2. Arvioi ja kuvaa opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksiasi ja millaisia oppimisympäristöjä olet käyttänyt (Moodle, DigiCampus) sekä tietojenkäsittelytaitojasi (Word) (max 1 p.)
3. Työkokemus terveydenhuollossa (max 2 p.)

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Johanna Kero, lehtori, TtM, sh (AMK)
p. 044 710 3416

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: