SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?

Opiskelijoita istuu sohvilla.
Viime vuonna SAMKista valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa. Kuvassa on opiskelijakunta SAMMAKKOn opiskelija-aktiiveja.

Osaamisaluejohtaja Tiina Savola peilaa valmistumislukuja SAMKin hiljattain uudistettuihin arvoihin. SAMKin uudet arvot ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus ja ennakkoluulottomuus.

– Tarkastelisin tätä koko asiaa meidän arvojemme kautta. Ne ovat osa meidän identiteettiämme ja siten perusta koko organisaatiokulttuurille.

Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Savolan mukaan kaiken toiminnan takana näkyy vahva yhteisöllisyys ja avoin vuorovaikutus.

– Toimimme opiskelijakeskeisesti. Huomioimme opiskelijoiden erilaiset tarpeet, taidot, oppimistavat ja kiinnostukset.

Savola korostaa opintojen ohjauksen merkitystä. Viisi opinto-ohjaajaa, erityisopettaja ja opettajatutorit seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä tukevat heitä opinnoissaan. Ohjauksen alan ammattilaiset tuovat oikeat työkalut yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen.

– He tekevät paljon hyvää työtä siinä, että ”pudokkaita” on vähemmän. Siitä hyötyvät sekä opiskelija itse, SAMK että työelämä.

Savolan mielestä matalan kynnyksen liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat avainasemassa opiskelijoiden jaksamisessa ja siten myös opintojen etenemisessä.

– CampusMowen monipuoliset korkeakoululiikuntapalvelut tukevat paitsi opiskelijoita myös henkilökuntaa. Liikunnan lisäksi hyvinvointia tukee myös muu yhteisöllinen kanssakäyminen vertaisten joukossa.

SAMKissa jo useana vuonna toteutetun opiskelijahyvinvointikyselyn avulla selvitetään säännöllisesti opiskelijoiden tuen tarpeita sekä kokemusta opiskelukyvystä.

– Viimeisimmässä hyvinvointikyselyssä nousi todella vahvasti esiin, kuinka tärkeää on opiskelijoista välittäminen. Opiskelijat haluavat, että heiltä kysytään, mitä heille kuuluu, Savola sanoo.

Tiina Savola nojaa turkoosiin seinään.
Tiina Savola näkee opiskelijoiden valmistumisen erityisen tärkeänä alueen elinkeinoelämälle.

Yhteisvastuullisesti eteenpäin

On tärkeää, että opiskelijat eivät vain opiskele, vaan myös valmistuvat tavoiteajassa. Näin yhteiskunta saa käyttöönsä uutta osaamista.

– Me haluamme kantaa opiskelijasta hyvää huolta. Tukeminen lähtee jo hakuvaiheesta. Esimerkiksi väyläopinnot ja valintakurssit valmistavat opiskelijoita tuleviin opintoihin. Jokainen teko SAMKissa on pedagoginen teko. Yhdessä työskentelemme tavoitteellisesti kohti opiskelijoidemme valmistumista ja työllistymistä. Se on kaikkien etu, Savola sanoo.

SAMKin opetussuunnitelmia on kiitelty työelämälähtöisiksi ja SAMKiin on kuulunut viestejä, että työelämään siirtyvä joukko on osaavaa.

– Kiitos kuuluu myös Satakunnan työelämän edustajille, jotka tekevät suunnitelmallista yhteistyötä kanssamme, Savola kertoo.

Opiskelijalla on oikeuksia, myös vastuu omasta oppimisestaan ja valmistumisestaan. Joskus valmistuminen jää kiinni opinnäytteestä. Opinnäytetyöpajoissa ratkotaan yhdessä työn tekemiseen liittyviä ongelmia sekä jaetaan vinkkejä ja saadaan vertaistukea.

– Usein opiskelija osaa kyllä asiat, hänen täytyy vain istua alas kirjoittamaan. Opinnäytetyöpaja on vähän kuin retriitti, jossa pääsee keskittymään. Jopa ruokataukojen pitämisestä huolehditaan, Savola naurahtaa.

Kehittyvät opetuksen ja oppimisen tavat

Ennakkoluulottomuuden näkökulmasta Savola nostaa esiin koko opiskelukulttuurin muutoksen. SAMKissa suunnataan katsetta koko ajan eteenpäin. Oppimisympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, jossa huomioidaan myös kestävä kehitys.

– Meillä on huippuhienoja käytännön opiskeluun tarkoitettuja tiloja, esimerkiksi hoitotyön ja merenkulun simulaatiotilat sekä tekniikan laboratoriot. Ja kuvataiteessa – luovuuden kehdossa – on omat oppimisympäristönsä, Savola kuvailee.

Hienot tilat eivät yksin riitä, vaan huomion täytyy olla lisäksi opetuksen ja oppimisen tavoissa.

– Se on vaatinut meiltä paljon yhteistä keskustelua, ajattelua ja pedagogisia linjauksia. Ilahduttavasti meillä halutaan kehittää uusia valmiuksia, nyt erityisesti digipedagogisia taitoja.

Opiskelijoilla on hyvin erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Jollekin sopii päiväopinnot, toiselle verkko- tai monimuoto-opinnot. Opintojaan voi myös nopeuttaa. Esimerkiksi digitaalisia nonstop-opintojaksoja voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan.

Yhdessä Satakunnan hyväksi

Opiskelijoiden valmistuminen ja työllistyminen ovat tärkeitä asioita koko Satakunnalle.

– Keskiössä on jatkuva vuoropuhelu alueen muiden oppilaitosten sekä työelämän kanssa. Se on jo vahvaa, mutta vahvistetaan sitä entisestään. On ensiarvoisen tärkeää, että kehitämme juuri sellaista osaamista, jota erityisesti Satakunta tarvitsee, kertoo Savola.

SAMKin painotus yrittäjämäisyyteen ja moniammatillisuuteen ilmentää kykyä vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. SAMKissa toimii Yrityskiihdyttämö, jonka suojissa pääsee aloittelemaan omaa yritystoimintaa. Hyvinvointi- ja terveysalan opiskelijat suorittavat osan opintojaan palvelukeskus Soteekissa, moniammatillisessa harjoittelussa.

– Kaiken perustana on ajatus osaavasta ja hyvinvoivasta korkeakoulusta. Kun ajattelemme kaikessa opiskelijaa ja mahdollistamme tämän aktiivisen osallistumisen, itseohjautuvuuden sekä osallisuuden, kylvämme itse asiassa siemeniä Satakunnan menestykselle, päättää Savola.

———

Artikkeli on julkaistu aiemmin SAMKin sidosryhmälehti Agorassa. Lue koko lehti verkossa.

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.