SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta: Maakunta tarvitsee kansainvälistä osaamista

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain yli 1000 uutta osaajaa erilaisiin tehtäviin teollisuuteen, yrityksiin ja organisaatioihin. SAMK on strategiassa valinnut koulutusalat juuri maakunnan tarpeiden näkökulmasta.

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta
SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta

Viime vuonna käynnistynyt elintarviketeollisuutta tukeva insinöörikoulutus on hyvä osoitus siitä, että reagoimme maakunnan koulutustarpeisiin.

Suomalaiset opiskelijat eivät riitä täyttämään sitä työvoimatarvetta, joka maakunnassa on. SAMK onkin kasvattanut aktiivisesti kansainvälisten opiskelijoiden määrää viime vuosina. SAMKissa opiskelee yli 6000 opiskelijaa, joista noin 1000 on kansainvälisiä opiskelijoita yli 100 eri maasta. Viime vuonna nuorkauppakamarit palkitsivatkin SAMKin Suomen parhaana kansainvälisenä julkisena työnantajana.

Ammattikorkeakouluopiskelijat tarvitsevat harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja. Kansainväliset opiskelijat kokevat haasteeksi harjoittelupaikkojen ja kesätyöpaikkojen löytämisen. Syynä on usein opiskelijan suomen kielen taito. Opintoihin kyllä kuuluu suomen kielen opiskelua, mutta vieraan kielen oppiminen ottaa oman aikansa. Uskomme, että kieltä oppii myös tekemällä työtä sellaisessa ympäristössä, jossa kieltä kuulee ja tarvitaan. Haluammekin haastaa satakuntalaiset työpaikat tarjoamaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Maakunta tarvitsee myös ulkomailta tulevia nuoria, jotka haluavat opiskella ja tehdä työtä täällä.

SAMKista on nyt valmistunut yli 25 000 opiskelijaa ja tutkintoa. SAMKin merkitys alueen elinkeinoelämälle osaajien ja osaamisen tuottamisessa on keskeinen. Valmistuvien opiskelijoiden lisäksi tuotamme osaamista lukuisissa TKI-hankkeissa, joita tehdään yhteistyötä maakunnan yritysten kanssa. Silläkin tavalla tuomme maakuntaan elinvoimaa.

Työelämän muutokset, digitalisaatio, vastuullisuus ja vihreä siirtymä asettavat koko ajan uusia odotuksia sille, millaisia osaamisia ja valmiuksia työelämään valmistuvilla nuorilla pitäisi olla. Yritysten toiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä on tärkeää myös se, että työelämässä jo olevien osaamista uudistetaan. Osaaminen ja odotusten kohtaaminen on entistä tärkeämpää, ja sitä tulisi tehdä yhteistyössä ja vuoropuhelussa oppilaitosten ja työelämän kesken. On odotettavissa, että tulevaisuudessa korkeakoulutuksesta valmistuvien osaaminen on entistä monipuolisempaa.

———

Teksti on SAMKin sidosryhmälehti Agoran pääkirjoitus. Lue koko lehti verkossa.

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?