Lastensuojelun
erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Hakuaika

Tiedot seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Toteutusaika

Seuraavaan koulutuksen toteutusaika ja lähipäivät päivitetään myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Tavoite 

 • Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
 • Hallitset lastensuojelutyön asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä
 • Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä
 • Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen

Rakenne ja opintojaksot

 1. Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 2. Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 3. Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 4. Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 5. Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 6. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 7. Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja työskentelystä verkko-oppimisympäristössä ja ohjatusta itsenäisestä opiskelusta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosionomi (AMK) ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, tai soveltuvan AMK-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, esimerkiksi sosiaalikasvattajille tai sosiaaliohjaajille. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Hakijalta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Satu Vaininen
YTT, tiimivastaava, lehtori
p. 044 710 3865

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: