Lastensuojelun
erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Hakuaika

Seuraava hakuaika päivitetään myöhemmin.

Toteutusaika

Toteutusaika päivitetään myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Tavoite 

 • Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
 • Hallitset lastensuojelutyön asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä
 • Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä
 • Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen

Sisältö

 1. Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 2. Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 3. Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 4. Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 5. Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 6. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 7. Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja työskentelystä verkko-oppimisympäristössä ja ohjatusta itsenäisestä opiskelusta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosionomi (AMK) ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, tai soveltuvan AMK-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, esimerkiksi sosiaalikasvattajille tai sosiaaliohjaajille. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Hakijalta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Satu Vaininen
YTT, tiimivastaava, lehtori
p. 044 710 3865

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3236

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: