Kuvataide

Kuvataiteilija tarvitsee monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista. Kuvataiteen tutkinto-ohjelma takaa vapaan taiteilijan työssä toimimisen ja jatkuvan oman työn osaamisen tavoitteellisen kasvun.

Kuvataiteilija (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
25 aloituspaikkaa
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 16.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

 

Kuvataiteen ammattilaiseksi?

Haluatko päästä aktiiviseksi, taidekentän arvostamaksi kuvataiteilijaksi? Kankaanpään kuvataiteen tutkinto-ohjelma tarjoaa erinomaisen väylän tähän päämäärään. Taiteilijan täytyy olla perehtynyt hyvin kuvataiteen menetelmiin. Myös oman ilmaisun kehittäminen ja taiteilijan uralle aktiivisesti suuntautuminen ovat tavoitteena heti opintojen alusta alkaen. Perinteisten maalaustaiteen, kuvanveiston ja taidegrafiikan opintojen lisäksi opiskelija voi perehtyä esitystaiteeseen.  Voit valita omia tavoitteitasi vastaavia opintoja tai kokeilla eri menetelmien raja-alueita. Kampuksen ympäristö ja tiivis yhteisöllisyys kannustavat luovuutta ja kasvattavat opiskelijoista julkisuutta kestäviä aktiivisia taiteilijoita.

Esittelyssä kuvataiteen opinnot sekä Kankaanpään kampus.

Tutustu kuvataiteen opiskeluympäristöön, tee kierros kampuksella.

Kuvataiteen koulutuksesta saat:

 • vankan teknisen osaamisen perinteisistä taidemenetelmistä
 • tukea nykytaiteen uusien ilmaisukeinojen kehittämiseen
 • tukea itsenäisen taiteilijauran rakentamiseen ja taiteilijan osaamisen monipuoliseen hyödyntämiseen

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuttuasi sinun on mahdollista toimia vapaana taiteilijana tai  opetustehtävässä tai kuvataidealan asiantuntijatehtävässä. Opiskelijat rakentavat jo opintojen aikana asemaansa taiteen kentällä. Vahva ammatti-identiteetti ja ammattikentän vertaistuki auttavat selviämään itsenäisen kuvataiteilijan työn haasteista. Erilaisten kuvataiteen sekä kulttuuri- ja hyvinvointialojen rajapinnoissa voi syntyä uudenlaisia moniammatillisia työmahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeiden ja julkisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa voidaan löytää kuvataiteilijalle uusia työtehtäviä ja taiteilija voi toimia moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana.

Kuvataiteen ammattinimikkeitä

 • Kuvataiteilija
 • Taidegraafikko
 • Taidemaalari
 • Kuvanveistäjä
 • Performanssitaiteilija

Kuvataiteen opintojen sisältö

 • perinteisiä taidemenetelmiä: elävän mallin piirustus, muovailu, maalaustekniikat, kuvanveiston tekniikat, grafiikan tekniikat
 • erilaisia nykytaiteen ilmaisuvälineitä: esitystaide, digitaalinen valokuva ja video, installaatio, yhteisötaide, julkinen taide
 • yksilöllistä uraohjausta, lähiopetusta ja tavoitteellista työharjoittelua
 • vaihtoehtoisia ammattiopintoja maalauksen, kuvanveiston, esitystaiteen ja taidegrafiikan alueilta
 • teoreettiset aineet: taidehistoria, nykytaide ja estetiikka, taiteen tutkimus
 • kuvataiteilijan työelämätaidot, taiteen kenttään tutustuminen, viestintätaidot, projektioppiminen

 

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan kuvataiteen ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

SAMKissa voit suorittaa myös kuvataiteen YAMK-tutkinnon.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen opiskelijat perehtyvät taiteilijan uran vaatimuksiin. Harjoittelujaksolla saat omakohtaista kokemusta kuvataiteilijan työn haasteista. Opiskelijat tuottavat erilaisissa projekteissa yhteisnäyttelyitä, ryhmänäyttelyitä, osallistuvat erilaisiin taidekilpailuihin ja suorittavat ammatillisten tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaista harjoittelua. Yhteydet taidemaailmaan korostuvat opintojen edetessä. Näin pyritään luomaan verkostoja ja valmiuksia päästä omalle taiteilijan uralle tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja taitojaan korkeatasoisen taiteellisen produktion tuottamisessa. Opinnäytetyönäyttely saatetaan mahdollisimman julkisesti taiteen kentän arvioitavaksi. Opinnäytetyökokonaisuuteen kuuluu taiteellisen osuuden lisäksi kirjallinen raportti.

 

Lisää aiheesta

Rosalia Silferin teos on sisältä koettava simpukka-veistos ja performanssi.
| Kuvataide

MOOD. -opinnäytetyönäyttely tuo esiin kuvataiteen opiskelijoiden tuntoja

SAMKin Taidekoulun kampuksen perinteinen opinnäytetyönäyttely toteutetaan tänä keväänä ensimmäistä kertaa verkossa. Mukana on 25 taiteilijaa ja siis 25 tunnelmaa.
KirsiKorhonen SuomenTaiteilijaseura Kankaanpäässä SAMKissa
| Kuvataide

Kuvataiteilijan työllisyys: Ei kiiltokuvaa, vaan vahva ammatti-identiteetti

Miten kuvataiteilija työllistyy? Tulonlähteitä on, mutta, mikään niistä ei ole kovin ole vakaa. Monelle taidenäyttelyssä käyvällekin voi tulla yllätyksenä, että taiteilija maksaa monessa paikassa paitsi myyntiprovision myös tilavuokran.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuvataiteen koulutuksesta

Matti Velhonoja
044 710 6192
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Taidekoulun kampus
Paasikivenkatu 24
Kankaanpää

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme