Aivoterveyden edistäminen
-erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja. Lisäksi ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa.

Hakuaika

Tiedot seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Toteutusaika

23.1.–26.11.2020

Koulutuksessa on 10 lähipäivää:

23.-24.1., 12.3., 16.-17.4., 14.-15.5., 3.9., 1.10. ja 26.11.2020

 

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi se on osallistujille maksuton.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

TAVOITE

Koulutuksen jälkeen osaat

  • arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja
  • ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
  • saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi
  • osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Opintokokonaisuudet

  • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
  • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
  • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
  • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Toteutus

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot on
mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja
vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.
Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat
työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden
kehittämiseen.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,
terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai
aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla
on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat
kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Kirsti Santamäki
Lehtori, THM, sh
p. 044 710 3565

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: