Siirtohaku tutkinto-ohjelmasta toiseen (tutkintonimike muuttuu)

Voit hakea sisäistä siirtoa vain, jos sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus SAMKissa ja jos haet koulutuksen vaihtoa siten, että tavoitetutkinnon tutkintonimike muuttuu, esim. Insinööristä (AMK) Merikapteeniksi (AMK)(Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 28 §).


Opiskeluoikeus- tai opintotukiaikaa ei saa lisää siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin olet vastaanottanut opiskelupaikan SAMKista.

Siirtohaun kriteerit

Hakiessasi siirtoa sinun tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • sinulla on SAMKissa saman tai läheisen alan koulutuksen voimassa oleva opiskeluoikeus,
 • olet edistynyt opinnoissasi niin, että sinulla on mahdollisuus valmistua opiskeluoikeusaikasi puitteissa,
 • täytät siirtohaun kohteena olevan koulutuksen lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset.

Siirto voidaan myöntää, jos:

 • täytät siirtymisen ehdot ja
 • sen koulutuksen ryhmässä, johon sinut voitaisiin aiempien opintojesi perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen loppuun opiskeluoikeusajassasi on mahdollista.

Tekniikan alan monimuotokoulutukseen siirtyminen

Tekniikan alan monimuotoryhmiin ei voi siirtyä muualta kuin saman tutkinto-ohjelman päiväryhmästä.

Tekniikan alan monimuotoryhmään siirtymisen edellytykset (ylläolevien lisäksi):

 • olet opiskellut vähintään kahden vuoden verran saman tutkinto-ohjelman päiväopinnoissa
 • sinulle on kertynyt vähintään 60 suoritettua opintopistettä/lukuvuosi ja
 • opintojesi keskiarvo on vähintään 3,5.

Jos sinulla on perusteltu syy, voit hakea siirtoa tekniikan alan monimuotokoulutukseen, vaikka et täyttäisi kaikkia näitä edellytyksiä. Elämäntilanne tai sairaus ei ole hyväksyttävä perusteltu syy.

Siirtohaun hakuajat

SAMKin siirtohakuajat ovat 1.–15. toukokuuta. ja 1.–15. marraskuuta. Jos haet siirtoa toukokuussa ja sinut hyväksytään, voit aloittaa uudet opinnot syyslukukauden alussa. Jos olet hakenut siirtoa marraskuussa ja sinut hyväksytään, voit aloittaa uudet opinnot kevätlukukauden alussa.

Hakulomake

Voit tehdä siirtohakemuksen sähköisesti hakuaikana Opintopolussa.

Hakemuksen liitteet

Liitä sähköiseen hakemukseesi mieluiten yhtenä PDF-tiedostona:

 • opiskelutodistus, jossa näkyvät läsnä- ja poissaolokaudet
 • opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi.

Voit ladata nämä todistukset Lokista, otsikon ”Atomi” alta.

Mihin tutkinto-ohjelmiin voi hakea?

Voit hakea siirtohaussa lähes kaikkiin tutkinto-ohjelmiimme. Noin kuukautta ennen hakuajan alkua voit nähdä Opintopolussa siirtohaun niiden tutkinto-ohjelmiemme sivulla, jotka ovat siirtohaussa mukana.

Siirtohaussa ei voi hakea näihin tutkinto-ohjelmiin:

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkototeutus, Huittinen
 • Nursing, Bachelor of Health Care
 • Physiotherapy, Bachelor of Health Care.

Jos haluat saada opiskelupaikan näihin tutkinto-ohjelmiin, sinun pitää hakea niihin yhteishaussa ja suorittaa yhteishakuun liittyvä opiskelijavalintaprosessi (valintakoe tai -kurssi).

Milloin saan tiedon valinnasta?

Jos hait siirtohaussa toukokuussa, saat tiedon päätöksestä sähköpostitse 15.6. mennessä. Sinun pitää ottaa myönnetty opiskelupaikka vastaan 15.7. mennessä.

Jos hait siirtohaussa marraskuussa, saat tiedon päätöksestä sähköpostitse 15.12. mennessä. Sinun pitää ottaa myönnetty opiskelupaikka vastaan 20.12. mennessä.

Lisätietoa siirtohausta saat hakijapalveluista (hakijapalvelut@samk.fi).

Koulutuksen vaihtaminen (tutkintonimike ei muutu)

Sinut katsotaan koulutuksen vaihtajaksi, jos haluat vaihtaa SAMKin sisällä tutkinto-ohjelmasta toiseen tutkinto-ohjelmaan, jonka tutkintonimike on sama eli vaihdat esimerkiksi tutkinto-ohjelmasta Insinööri (AMK), Konetekniikka tutkinto-ohjelmaan insinööri (AMK), Sähkötekniikka.

Hakulomake

Koulutuksen vaihtoa tulee hakea Sähköisessä asioinnissa opinto-oikeuden siirto -lomakkeella. Koulutuksen vaihtoa voi hakea missä tahansa vaiheessa lukuvuotta. Sinun pitää kuitenkin olla läsnäolevana, jotta voit täyttää hakemuksen. Poissaolevana hakemusta ei voi täyttää.

Siirto voidaan myöntää, jos:

 • sen koulutuksen ryhmässä, johon sinut voitaisiin aiempien opintojesi perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen loppuun opiskeluoikeusajassasi on mahdollista.

Tekniikan alan monimuotokoulutukseen siirtyvät

Jos haluat siirtyä tekniikan alan päiväopinnoista saman tutkinto-ohjelman monimuotokoulutuksen ryhmään, sinun pitää lisäksi osoittaa aiemmissa opinnoissasi riittävää edistymistä. Opintosi ovat edistyneet riittävästi, kun:

 • olet opiskellut vähintään kahden vuoden verran saman tutkinto-ohjelman päiväopinnoissa
 • sinulle on kertynyt vähintään 60 suoritettua opintopistettä/lukuvuosi ja
 • opintojesi keskiarvo on vähintään 3,5.

Muista tutkinto-ohjelmista ei voi siirtyä tekniikan alan monimuotoryhmään.

Jos sinulla on perusteltu syy, voit hakea siirtoa tekniikan alan monimuotokoulutukseen, vaikka et täyttäisi kaikkia näitä edellytyksiä. Elämäntilanne tai sairaus ei ole hyväksyttävä perusteltu syy.

Lisätietoa koulutuksen vaihtamisesta voit kysyä opettajatutoriltasi.