Yhteistyörobotilla kestävää kasvua konepajoihin (investointihanke)

Hankkeessa panostetaan kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuvan TKI-työn kautta yritysten osaamisen ja innovaatiomahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeen tuloksena saadaan mm. hitsaavien konepajojen tuottavuuden ja laadun parantamiseen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kasvattamiseen tähtääviä laskentamalleja sekä esimerkinomainen tuotantoprosessi alueen yritysten hyödynnettäväksi. Samalla tässä työssä hankittua osaamista siirretään pk-yritysten käyttöön ja toimintaan. Tavoitteena on optimoida yhteistyörobotin, hitsausvirtalähteen ja tekoälyn yhteistyötä pk-yritysten tuotantonopeuden ja laadun parantamiseksi sekä pienentää nykyisen tuotantoprosessin materiaali- ja energiakulutusta ja CO2-päästöjä.

Tutkimuskeskus

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus

Aikataulu

1.2.2024 – 31.3.2026

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

JTF Investointi 1,5 %

Veli-Matti Härmä

Projektipäällikkö
+358 44 710 3360 veli-matti.harma@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Technology
Toimintayksikkö
RoboAI
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Lauri Pajuniemi

Projektisihteeri
+358 44 710 3510 lauri.pajuniemi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Lähikuva sormipattereista.
RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus

Innovatiivisia tunnistus- ja erottelumenetelmiä metallien kiertotalouden tueksi

Akkumateriaalien ja teknologiametallien tutkimuksemme edistää arvokkaiden vihreän siirtymän raaka-aineiden kiertotaloutta Satakunnassa.
Akkumateriaalit ja teknologiametallit