Water Ecosystem to Africa (WETA)

Tämä projekti keskittyy suomalaisyritysten viennin kasvattamiseen Afrikkaan, erityisesti Etelä-Afrikkaan. EU:lle ja Suomelle strategisesti tärkeä Etelä-Afrikka toimiin erinomaisena porttina muuhun Afrikkaan. Kokonaisuuden muodostavat toisiaan tukevat osaajat (vientiyritykset, tieteellinen osaaminen, vienti- ja markkinatuntemus, verkosto- ja ekosysteemiosaaminen). Projektipartnereiden tiiviin yhteistyön ytimessä on myös tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotyö, minkä tukee vientiä, vientiä tukevaa tuotekehitystä ja ratkaisuiden lokalisointia. Projektissa kartoitetaan mm. Etelä-Afrikan reaalitarpeita vesiteknologiaan liittyen. Tietoa tullaan viestimään laajasti myös hankkeen ulkopuolella suomalaisille yrityksille sekä vesisektorille että muille toimialoille. Suorien ja välittömien vientivaikutusten lisäksi tavoitellaan pitkäaikaisia välillisiä vaikutuksia rakentamalla ekosysteemejä, mitkä voivat kytkeytyä tehokkaasti Etelä-Afrikan markkinaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke tukee myös kestävää kehitystä edistämällä energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisuiden käyttöönottoa Afrikassa.

Tutkimuskeskus

Tutkimuskeskus WANDER

Aikataulu

17.3.2023 – 31.5.2025

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

ESR 2014-2020 (15 %)

Martti Latva

Projektipäällikkö
+358 44 710 3060 martti.latva@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Technology
Toimintayksikkö
Recearch Center WANDER
Toimipaikka
SAMK Campus Rauma (Merimäki)

Lauri Pajuniemi

Projektisihteeri
+358 44 710 3510 lauri.pajuniemi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Nainen pipetoi laboratoriossa.
Tutkimuskeskus WANDER

Luotettava yhteistyökumppani jo lähes 20 vuoden ajan

Veteen, materiaaleihin ja sisäympäristön hygieniaan liittyvät tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme palvelee alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Vesi, materiaalit ja sisäympäristön hygienia