Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen – BIOVAHVA

Turvetuotannon vähentyminen aiheuttaa muutoksia Satakunnassa. Tarvitaan toimenpiteitä elinvoiman säilyttämiseksi sekä panostuksia TKI-toimintaan mm. uusien innovaatioiden, toimintamallien, teknologioiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä niiden tuomiseen yrittäjien ulottuville ja käytäntöön. Yksi keskeinen toimiala Satakunnassa on biotalous ja siihen sisältyvä elintarviketuotanto ja ruokaketju, joihin kohdentuvilla TKI-toimenpiteillä on iso merkitys. Tässä hankkeessa keskitytään biotalouden tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton tehostamiseen. Tavoitteena on pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, innovaatioita ja tuotantomuotoja. Hankkeen tavoitteet ovat energiahävikin pienentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen, biotalouden energiakustannusten alentaminen, biohiilen käytön tehostaminen, tehokkaampien biohiiliratkaisujen käytön lisääminen, kasvihuoneiden tuotannon lisääminen, lannoitteiden käytön tehostaminen sekä kiertotalousratkaisujen käytön lisääminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään Satakunnan biotalouden TKI-toiminnalle operatiivista yhteistyöfoorumia, missä TKI:stä vastaavat henkilöt tutkimusorganisaatioista ja teollisuudesta määrittelevät suuntaviivoja Satakuntalaisen elintarviketuotannon, biotalouden ja ruokaketjun kehitykselle.

Tutkimuskeskus

Tutkimuskeskus WANDER

Aikataulu

1.11.2023 – 30.6.2026

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

JTF Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

Sari Repka

Projektipäällikkö
+358 50 478 4278 sari.repka@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Technology
Toimintayksikkö
Recearch Center WANDER
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Susanna Jänismäki

Projektisihteeri
+358 44 710 3115 susanna.janismaki@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Nainen pipetoi laboratoriossa.
Tutkimuskeskus WANDER

Luotettava yhteistyökumppani jo lähes 20 vuoden ajan

Veteen, materiaaleihin ja sisäympäristön hygieniaan liittyvät tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme palvelee alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Vesi, materiaalit ja sisäympäristön hygienia