InnovaatioSilta

InnovaatioSilta-hanke luo yhteytyksiä pk-yritysten ja AMK:jen (Centria, SAMK, SeAMK) välille, keskittyen yritysten innovaatiokyvykkyyden vahvistamiseen ja AMK:jen hanketulosten kaupallistamiseen. Yrityksistä arvioidaan heidän innovaatiokyvykkyyden vahvuudet ja kehityskohteet. Tämä mahdollistaa kohdennetut koulutukset. Toimista yritykset hyötyvät räätälöidyistä koulutuksista ja pilotoiduista markkinapaikoista, jotka tekevät AMK:jen hankkeiden tulokset hyödynnettäviksi. Toimet parantavat yritysten kilpailukykyä lyhyellä aikavälillä ja rakentavat perustan pitkäaikaiselle kasvulle. Hankkeen jatkuvuus taataan yrityksille ja YAMK-opiskelijoille tarjottavien jatkuvien koulutusten kautta, jotka mahdollistavat uusien yritysten liittymisen ohjelmaan. Hanke vahvistaa Suomen innovaatioekosysteemiä.

Tutkimuskeskus

Tiedolla johtamisen keskus BIC

Aikataulu

1.1.2024 – 31.12.2025

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

EAKR 2021-2027 (40%)

Johanna Lainio

Projektipäällikkö
+358 44 710 3401 johanna.lainio@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Logistics and Maritime Technology
Toimintayksikkö
Maritime Logistics Research Center
Toimipaikka
SAMK Campus Rauma (Merimäki)

Karoliina Nikkanen

Projektisihteeri
+358 44 710 3507 karoliina.nikkanen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Kaksi ihmistä lavalla yleisön edessä.
Tiedolla johtamisen keskus BIC

Rakennamme Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijän

Tiedolla johtamisen keskus BICissä keskitymme organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Tiedolla johtaminen