Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa

Väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa ikääntyneiden asuinolojen järjestämiseen haasteen. Yli 85-vuotiaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvavan 480 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Kansantaloudellisesta näkökulmasta ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään, samaa haluavat myös ikääntyneet itse.

Satakunta on voimakkaasti ikääntyvä maakunta. Alueen sote-palvelurakenne on asumis- ja muihin raskaampiin palveluihin painottuva. Asuntokannan laatu on keskeinen kysymys ikääntyneiden kotona asumisen kannalta. Suurin tarve erityisesti ikääntyneiden asuinolojen parantamisessa on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä. Maakunnallisena tavoitteena onkin vahvistaa kotona asumisen tukea.
Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa selvittämään iäkkään henkilön itsenäistä suoriutumista tukevien kokonaisvaltaisten palvelujen tarpeita. Huomioon on otettava iäkkään toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät.

”Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa” -hankkeen päätavoitteena on tukea ja edistää tulevalla Satakunnan hyvinvointialueella, mutta myös muilla hyvinvointialueilla ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä.

Maakunnallisesti, mutta myös valtakunnallisesti on tarve ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ikääntyneiden asuntojen muutostöiden arvioimiseksi ja käynnistämiseksi. Hankkeessa kehitetään monialainen vakiintunut toimintatapa sähköisen arviointityökalun käyttämiseen osana hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten asuntojen muutostöiden palvelupolkua.

Ikääntyneiden asuinolojen arviointi itsenäisen suoriutumisen ja turvallisen asumisen näkökulmasta voidaan toteuttaa hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Jotta arviointityö olisi yhdenmukaista, tasa-arvoista ja helppoa, tulee kehittää arviointityökalu ympäristön objektiiviseen arviointiin digitaalisuutta hyödyntäen.

Tutkimuskeskus

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Aikataulu

1.4.2023 – 31.5.2024

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

AKKE Alueiden kestävän kasvu ja elinvoima

Maarit Hallia

Projektipäällikkö
+358 44 710 3257 maarit.i.hallia@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Human Participation and Function
Tiimi
Human Participation and Function -team
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Karoliina Nikkanen

Projektisihteeri
+358 44 710 3507 karoliina.nikkanen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Neljä henkilöä istumassa sohvaryhmän äärellä.
Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Työikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn asialla

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuksessa keskitymme työikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseen.
Ihmisen toimintakyky