Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) tunnistettuun sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeeseen vastaamiseksi -hanke

Koulutuksen suunnittelu alkoi keväällä 2018. Koulutuksesta on sopimus (liite). Eteneminen rahoituspäätöksen jälkeen: 1) opetussuunnitelman laatiminen sopimuksen pohjalta (K19), 2) koulutuksen suunnittelu työelämän kanssa ja markkinointi (K19), 3) koulutuksen toteutus (S19-K20), 4) koulutuksen palautejärjestelmän kehittäminen (K19-S19), 5) koulutuksen arviointi (S19-K20) ja 6) raportointi ja tiedotus (S20). Hankkeessa rakentuu asiakas- ja palveluohjauksen valtakunnallinen erikoisosaajaverkosto.

Aikataulu

1.1.2019 – 31.12.2020

Hankkeen tila

Päättynyt

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Minna Huhtala

Projektipäällikkö
+358 44 710 3473 minna.huhtala@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Social Welfare and Rehabilitation
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Lue lisää

Susanna Jänismäki

Projektisihteeri
+358 44 710 3115 susanna.janismaki@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Lue lisää