Etsi

Tule mukaan #mysamk-yhteisöömme

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa tutkinnon päivä- tai monimuotokoulutuksena. Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy.

Seuraavat hakuajat

27.11.–7.12. Master-opinnot

 

9.–24.1.2018 amk-tutkinnot päiväopetuksena

 

9.1.–28.3.2018 amk-tutkinnot päiväopetuksena

 

9.1.–28.3.2018 Master-opinnot

Kaikki toteutettavat koulutukset:

Hakuohjeet

Hakeminen Satakunnan ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osaan koulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän.

Opintopolku ja hakulomake

Opintopolku-portaaliin kerätään tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta.

Voit hakea yhteishaussa samalla hakulomakkeella yhteensä kuuteen eri koulutukseen. Valitse hakutoiveet siinä järjestyksessä, jossa haluat tulla valituksi niihin. Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana oma opintopolku -palvelussa.

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa, ja voit tallentaa hakutoiveita samalle hakulomakkeelle molempina hakuaikoina. On huomioitava, että jälkimmäisenä hakuaikana et voi muuttaa ensimmäisen hakuajan hakutoiveiden keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäisiä toiveita. Voit kuitenkin lisätä hakulomakkeelleen jälkimmäisenä hakuaikana uusia hakukohteita haluamiisi kohtiin.

Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.

Oma Opintopolku-palvelu

Löydät palvelun opintopolku.fi-osoitteesta. Palveluun kirjaudutaan sivun yläreunan linkistä. Tämän jälkeen palvelu pyytää sinua tunnistautumaan. Voit tunnistautua verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tunnistautumisen jälkeen pääset muokkamaan hakemustasi. Muista tallentaa hakemuksesi uudelleen. Tekemäsi muutokset tulevat voimaan saman tien.

Päivä- vai monimuotototeutus?

Aiemmin käytetyt termit nuorten ja aikuisten tutkintoon johtava koulutus on päivitetty muotoon päivätoteutus ja monimuotototeutus. Koulutuksiin voi hakeutua kuka tahansa iästä riippumatta.

Päivätoteutuksiin riittää aina pohjakoulutukseksi lakisääteinen ammattikorkeakoulukelpoisuus, kun taas monimuotototeutukseen valittavalta opiskelijalta voidaan vaatia tarkkaan määriteltyä ammatillista pohjakoulutusta.

Monimuotototeutuksissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein opintoihin liittyy lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus on usein ilta- ja viikonloppupainotteista.

Valintakokeet

Kaikkiin koulutuksiin kuuluu valintakoe, joka on maksuton. Koe voi olla valtakunnallinen tai paikallinen, lisäksi kokeessa voi olla yksi tai useampia osioita, esim. kirjallinen osio, haastattelu tai liikuntatehtävä. Saavu ajoissa kokeeseen ja ota selville etukäteen, missä koepaikka sijaitsee ja minne voit esimerkiksi jättää autosi tai mitkä bussit kulkevat koepaikalle. Menestymisesi valintakokeissa riippuu monesta asiasta, mutta parasta on tulla kokeeseen hyvin nukutun yön jälkeen ja reippain mielin. Katso tarkemmat tiedot valintakokeista jokaisen koulutuksen esittelysivulta.

Kokeeseen ilmoittautuessasi sinun on esitettävä valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus, jollaiseksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Katso Opintopolusta kunkin koulutusohjelman kohdalta valintakoeinfo.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Sinulle tarjotaan korkeakouluista vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksesi ja valintapisteittesi perusteella. Jos et pääse koulutukseen, jonka olet merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos sinut valitaan esimerkiksi kolmantena hakutoiveenasi olevaan koulutukseen, alemmat hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa voit ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveistasi.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12.) aikana alkavasta koulutuksesta. Yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee kaikkia hakuja.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa sekä yhteishaussa että erillishaussa, sinun täytyy valita, minkä paikan otat vastaan. Säännös ei estä sinua ottamasta vastaan useampia korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja eri lukukausina alkavista koulutuksista.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä Opintopolku-asiointitilin kautta. Hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiin tulee ilmoitus, kun opiskelupaikka on vastaanotettavissa Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään sähköisesti kirjautumalla Oma opintopolku palveluun. Jos et pysty ottamaan paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä hakijapalveluihin ja tee vastaanotto sekä lukuvuosi-ilmoittautuminen sähköpostitse hakijapalveluiden kautta.

Vuoden 2018 yhteishakujen aikataulut
Siirtohaku

Siirtohaut toisesta korkeakoulusta ja SAMKin sisältä

Siirto-opiskelija on opiskelija

 • jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin toisessa korkeakoulussa ja joka hakee opiskeluoikeutensa siirtämistä SAMKiin tai
 • jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus SAMKissa ja joka hakee koulutuksen vaihtoa siten, että tavoitetutkinnon tutkintonimike muuttuu.

Siirtohakijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • hakijalla on SAMKin tai jonkin muun korkeakoulun saman tai läheisen alan koulutuksen voimassa oleva opiskeluoikeus
 • hakija on edistynyt opinnoissaan niin, että hänellä on mahdollisuus valmistua opiskeluoikeusajan puitteissa
 • hakija täyttää siirtohaun kohteena olevan koulutuksen lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset.

Toisesta ammattikorkeakoulusta haettu siirto voidaan hyväksyä aikaisintaan siirtoa hakevan opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden keväällä.

SAMKin ulkopuolelta siirtyvä opiskelija eroaa lähtökorkeakoulustaan ja siirrossa opiskelijan opiskeluoikeus siirtyy SAMKiin. Opiskelijan aiempiin opintoihin käyttämät läsnä- ja poissaolokaudet vähennetään siirtohaussa saadun opiskeluoikeuden opiskeluoikeusajasta.

Hakuajat

Siirtojen hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Keväällä hakenut ja hyväksytty voi aloittaa opinnot syyskauden alussa ja syksyllä hakenut ja hyväksytty kevätkauden alussa. Siirtohakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

Siirtohakijan tulee lähettää 31.5. ja 30.11. mennessä sähköpostitse seuraavat liitteet Hakijapalveluihin:

 • vapaamuotoinen perustelu siirrolle
 • suomen- ja englanninkielinen opintosuoritusote
 • opiskelutodistus, jossa näkyvät läsnä- ja poissaolokaudet

Liitteet toimitetaan mieluiten yhtenä liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut@samk.fi.

Päätös siirrosta tulee 15.6. ja 15.12. mennessä ja opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7. ja 20.12. mennessä.

Lisätiedot:
Hakijapalvelut, (02) 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi.

Erillishaku: Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Erillishaku: Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

SAMKin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 45–60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 15-30 op (edellytettävä opintopistemäärä riippuu koulutusohjelmasta). Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (ellei toisin mainita). Ylemmän AMK-tutkinnon opintoja opiskelevilla tulee kuitenkin aina olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ennen kuin heidät voidaan avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksyä tutkinto-opiskelijoiksi (ammattikorkeakoululaki 25 §).

Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Keväällä hakenut ja hyväksytty voi aloittaa opinnot syyskauden alussa ja syksyllä hakenut ja hyväksytty kevätkauden alussa. Erillishaun hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

Jos hakija on suorittanut Avoimen AMK:n opinnot SAMKissa, niin hänen ei tarvitse lähettää hakemuksen lisäksi mitään liitteitä. Jos Avoimen AMK:n opinnot on suoritettu muualla kuin SAMKissa, niin hakijan tulee toimittaa sähköinen opintosuoritusote Hakijapalveluihin osoitteeseen: hakijapalvelut(a)samk.fi viimeistään 30.11. tai 31.5.

Sairaanhoitajakoulutukseen hakevan opiskelijan pitää olla suorittanut Avoimen AMK:n opintonsa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Muissa koulutuksissa myös muissa ammattikorkeakouluissa tehdyt avoimen AMK:n suoritukset otetaan huomioon.

HUOM! Fysioterapian, kuntoutuksen ohjaajan ja sosiaalialan koulutusohjelmiin ei voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillishaussa.

 

Lisätiedot:

Hakijapalvelut, (02) 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Katso uusimpia videoita

Tarjoamme opiskelijoille

 1. Suomen laadukkainta ammattikorkeakouluopetusta ja hyvät työllistymismahdollisuudet*
 2. Tuhansia kontakteja työelämään ja satoja mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan
 3. Suomen moderneimman kampuksen
 4. Parhaan etäopiskeluympäristön
 5. Mobiilit opiskeluympäristöt

*OKM:n tilastot 2007–2015 valmistuneiden opiskelijoiden palautteesta ja valmistuneiden paras työllistyminen 2007–2015 metropolialueen ulkopuolella

Odotamme opiskelijoilta

 1. Halua oppia ja työllistyä
 2. Avoimuutta kohdata ihmisiä 
 3. Rohkeutta opiskella työelämäprojekteissa

Ota yhteyttä hakutoimistoomme

Anna meille palautetta