Etsi

Seuraava yhteishaku:
Englanninkieliset opinnot 10.–25.1.2017

Opiskelijamme työllistyvät, sillä koulutuksemme on profiloitu alueen tarpeen mukaan ja yhteistyö työelämän kanssa on laajaa.

Opintopolku

Hakeminen SAMKiin tehdään hakuaikana opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet

Jokaisen koulutuksen valintaperusteet löytyvät Opintopolusta.

Valintakokeet

Valintakokeiden ennakkomateriaalit julkaistaan SAMKin sivuilla.

Opiskele kielellä, jolla työskentelet
englanninkieliset koulutukset
haussa 10.–25.1.2017

Hakuohjeet

Hakeminen Satakunnan ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osaan koulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän.

Opintopolku ja hakulomake

Opintopolku-portaaliin kerätään tieto kaikesta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta.

Voit hakea yhteishaussa samalla hakulomakkeella yhteensä kuuteen eri koulutukseen. Valitse hakutoiveet siinä järjestyksessä, jossa haluat tulla valituksi niihin. Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana oma opintopolku -palvelussa.

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa, ja voit tallentaa hakutoiveita samalle hakulomakkeelle molempina hakuaikoina. On huomioitava, että jälkimmäisenä hakuaikana et voi muuttaa ensimmäisen hakuajan hakutoiveiden keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäisiä toiveita. Voit kuitenkin lisätä hakulomakkeelleen jälkimmäisenä hakuaikana uusia hakukohteita haluamiisi kohtiin.

Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.

Oma Opintopolku-palvelu

Löydät palvelun opintopolku.fi-osoitteesta. Palveluun kirjaudutaan sivun yläreunan linkistä. Tämän jälkeen palvelu pyytää sinua tunnistautumaan. Voit tunnistautua verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tunnistautumisen jälkeen pääset muokkamaan hakemustasi. Muista tallentaa hakemuksesi uudelleen. Tekemäsi muutokset tulevat voimaan saman tien.

Päivä- vai monimuotototeutus?

Aiemmin käytetyt termit nuorten ja aikuisten tutkintoon johtava koulutus on päivitetty muotoon päivätoteutus ja monimuotototeutus. Koulutuksiin voi hakeutua kuka tahansa iästä riippumatta.

Päivätoteutuksiin riittää aina pohjakoulutukseksi lakisääteinen ammattikorkeakoulukelpoisuus, kun taas monimuotototeutukseen valittavalta opiskelijalta voidaan vaatia tarkkaan määriteltyä ammatillista pohjakoulutusta.

Monimuotototeutuksissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein opintoihin liittyy lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus on usein ilta- ja viikonloppupainotteista.

Valintakokeet

Kaikkiin koulutuksiin kuuluu valintakoe, joka on maksuton. Koe voi olla valtakunnallinen tai paikallinen, lisäksi kokeessa voi olla yksi tai useampia osioita, esim. kirjallinen osio, haastattelu tai liikuntatehtävä. Saat kutsun valintakokeisiin henkilökohtaisella kirjeellä. Kutsussa saat tarkemmat ohjeet kokeesta. Saavu ajoissa kokeeseen ja ota selville etukäteen, missä koepaikka sijaitsee ja minne voit esimerkiksi jättää autosi tai mitkä bussit kulkevat koepaikalle. Menestymisesi valintakokeissa riippuu monesta asiasta, mutta parasta on tulla kokeeseen hyvin nukutun yön jälkeen ja reippain mielin. Katso tarkemmat tiedot valintakokeista jokaisen koulutuksen esittelysivulta.

Kokeeseen ilmoittautuessasi sinun on esitettävä valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus, jollaiseksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Katso Opintopolusta kunkin koulutusohjelman kohdalta valintakoeinfo.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Sinulle tarjotaan korkeakouluista vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksesi ja valintapisteittesi perusteella. Jos et pääse koulutukseen, jonka olet merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos sinut valitaan esimerkiksi kolmantena hakutoiveenasi olevaan koulutukseen, alemmat hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa voit ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveistasi.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12.) aikana alkavasta koulutuksesta. Yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee kaikkia hakuja.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa sekä yhteishaussa että erillishaussa, sinun täytyy valita, minkä paikan otat vastaan. Säännös ei estä sinua ottamasta vastaan useampia korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja eri lukukausina alkavista koulutuksista.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse ja Opintopolku-asiointitilin kautta. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen lukuvuodelle tehdään sähköisesti kirjautumalla Oma opintopolku palveluun. Jos et pysty ottamaan paikkaa vastaan sähköisesti, voit ottaa paikan vastaan myös hyväksymiskirjeen mukana tulevalla vastaanottoilmoituksella. Tämän lisäksi sinun tulee ottaa yhteyttä Hakutoimistoon ja tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen hakijapalveluiden kautta.

 

Yhteishaku 2016 aikataulut
Siirtohaku

Siirtohaut toisesta korkeakoulusta ja SAMKin sisältä

Siirto-opiskelija on opiskelija

  • jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin toisessa korkeakoulussa ja joka hakee opiskeluoikeutensa siirtämistä SAMKiin tai
  • jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus SAMKissa ja joka hakee koulutuksen vaihtoa siten, että tavoitetutkinnon tutkintonimike muuttuu.

Siirtohakijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • hakijalla on SAMKin tai jonkin muun korkeakoulun saman tai läheisen alan koulutuksen voimassa oleva opiskeluoikeus
  • hakija on edistynyt opinnoissaan niin, että hänellä on mahdollisuus valmistua opiskeluoikeusajan puitteissa
  • hakija täyttää siirtohaun kohteena olevan koulutuksen lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset.

Toisesta ammattikorkeakoulusta haettu siirto voidaan hyväksyä aikaisintaan siirtoa hakevan opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden keväällä.

SAMKin ulkopuolelta siirtyvä opiskelija eroaa lähtökorkeakoulustaan ja siirrossa opiskelijan opiskeluoikeus siirtyy SAMKiin. Opiskelijan aiempiin opintoihin käyttämät läsnä- ja poissaolokaudet vähennetään siirtohaussa saadun opiskeluoikeuden opiskeluoikeusajasta.

Hakuajat

Siirtojen hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Keväällä hakenut ja hyväksytty voi aloittaa opinnot syyskauden alussa ja syksyllä hakenut ja hyväksytty kevätkauden alussa. Siirtohakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

Siirtohakijan tulee lähettää 31.5. ja 30.11. mennessä sähköpostitse seuraavat liitteet Hakijapalveluihin:

  • vapaamuotoinen perustelu siirrolle
  • suomen- ja englanninkielinen opintosuoritusote
  • opiskelutodistus, jossa näkyvät läsnä- ja poissaolokaudet

Liitteet toimitetaan mieluiten yhtenä liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut@samk.fi.

Päätös siirrosta tulee 15.6. ja 15.12. mennessä ja opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7. ja 20.12. mennessä.

Lisätiedot:
Hakijapalvelut, (02) 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi.

Anna meille palautetta