Tutkimus

Suora linja yrityksille 02 623 4800

Teollisuuskorkeakouluna panostamme teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.  

Vahvuusalat

  • Automaatio, robotiikka ja tekoäly
  • Ihmisen osallisuus ja toimintakyky
  • Matkailu- ja elämysteollisuus

Läpileikkaavat vahvuudet

  • Yrittäminen ja startupit
  • Digitaalinen kampus
  • Verkko-opetus

Nousevat alat

  • Älykäs merenkulku ja logistiikka
  • Resurssiviisaus
  • Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia

Tutkimus- ja kehittämiskeskukset työelämän palveluksessa

SAMK tekee yhteistyötä vuositasolla noin 500 yrityksen ja yhteisön kanssa. Tutkimustoiminnan tulokset siirretään nopeasti ja tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi. Tutkimustoiminnan tulokset, joihin ei liity suojattavia IPR‐oikeuksia tai liikesalaisuuksia, saatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mahdollisimman laajaan jakeluun.

SAMKissa toimii viisi keskusta tukemassa yrityksiä ja yhteisöjä toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä: RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus, joka keskittyy automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn. RoboAI:n osana toimii RoboAI Health, joka keskittyy hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian tuote- ja palvelukehitykseen. RoboAI Green on RoboAI-perheen uusin tulokas. Sen painopisteenä on tukea maakunnan teknologiametalli- ja akkuklusteria. RoboAI-kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Prizztechin kanssa.

Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee tutkimusta ja tuote- ja palvelukehitystä teemoina tehokkuus, turvallisuus sekä sininen ja vihreä kasvu. Tutkimuskeskus tehostaa logistiikkaketjujen toimintaa, merenkulun turvallisuutta sekä huoltovarmuutta yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimuskeskus WANDER on tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteenliittymä, jossa vesi, materiaalit sekä sisätilan hygienia kohtaavat toisensa. Monialainen ja poikkitieteellinen tutkimustoiminta tarjoaa yrityksille ainutlaatuisia yhteistyömahdollisuuksia.

Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Keskus aktivoi matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin.

Tiedolla johtamisen keskus BIC keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Tiedon, datan ja ajattelun hyödyntämisen merkitys niin uusien palveluiden luomisessa kuin organisaation toiminnan johtamisessakin on voimakkaassa kasvussa luonnollisena osana digitalisaatiokehitystä.

Hankkeissa mukana

SAMK on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa joko hankkeen vetäjänä tai kumppanina.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin.