Tutkimus

Suora linja yrityksille 02 623 4800

Teollisuuskorkeakouluna panostamme teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.  

Vahvuusalat

  • Automaatio, robotiikka ja tekoäly
  • Ihmisen osallisuus ja toimintakyky
  • Matkailu- ja elämysteollisuus

Läpileikkaavat vahvuudet

  • Yrittäminen ja startupit
  • Digitaalinen kampus
  • Verkko-opetus

Nousevat alat

  • Älykäs merenkulku ja logistiikka
  • Resurssiviisaus
  • Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia

Tutkimusryhmät työelämän palveluksessa

Keskitymme soveltavaan tutkimukseen ja tuote- ja palvelukehitykseen. Tulokset saadaan nopeasti alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Hankkeissa mukana

SAMK on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa joko hankkeen vetäjänä tai kumppanina.

Teollisuuskorkeakoulu: aurinkoenergiatutkimus

SAMK sai ensimmäisen aurinkoenergiajärjestelmän vuonna 2011. Nykyinen järjestelmä SAMKin uudella kampuksella Porissa on opiskelijoiden rakentama ja toimii oppimisympäristönä sekä tutkimuskäytössä.