Liiketoiminta- ja teknologiapalvelut – Apparaatti

Opiskelijaprojektit käynnistyvät toimeksiannosta. Ne toteutetaan tiimissä opettajan ohjauksessa ja ovat osa oppimista. Apparaatin tarkoituksena on toimia linkkinä korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten välillä.

Linkki opiskelijan ja yrityksen välillä

Apparaatissa opiskelijat jalostavat yritysten tuote- ja palveluideoita monimuotoiseksi ja innovatiiviseksi toiminnaksi. Apparaatti pyrkii madaltamaan yritysten ja opiskelijoiden kynnystä työskennellä yhdessä, muualla ja muiden kanssa.

Löydä tekijä

Toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä

Apparaatin henkilökunta eli apparaattorit etsivät työlle tekijät opiskelijoiden joukosta. Opiskelijat saavat käytännön kokemusta oman alansa töistä ja tutkimuksesta ja luovat kontakteja eri alojen yrityksiin. Apparaatin avulla opiskelijan on mahdollista myös suunnitella ja kiihdyttää omaa yritystoimintaansa.

Yhteistyötä työelämän kanssa

Satakunnan alueen yrittäjät omaavat eniten kokemusta opiskelijayhteistyöstä. Yrittäjistä huomattava enemmistö (81,7 %) piti ammattikorkeakoulua alueen vetovoiman lisääjänä (Suomen Yrittäjien valtakunnallinen tutkimus).

Apparaattorit – ota yhteyttä

Teppo Lundell, liiketoiminta ja teknologia, Rauma

044 710 3531
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satamakatu 26, 26100 Rauma

Petri Martikkala, liiketoiminta, Pori

044 710 3382
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnankatu 23, 28130 Pori

 

Marko Mikkola, teknologia, Pori

044 710 3724
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnankatu 23, 28130 Pori

Apparaatti – täynnä tuoretta osaamista.