Etsi

Liiketoiminta- ja teknologiapalvelut – Apparaatti

Opiskelijaprojektit käynnistyvät toimeksiannosta. Ne toteutetaan tiimissä opettajan ohjauksessa ja ovat osa oppimista. Apparaatin tarkoituksena on toimia linkkinä korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten välillä.

Linkki opiskelijan ja yrityksen välillä

Apparaatissa opiskelijat jalostavat yritysten tuote- ja palveluideoita monimuotoiseksi ja innovatiiviseksi toiminnaksi. Apparaatti pyrkii madaltamaan yritysten ja opiskelijoiden kynnystä työskennellä yhdessä, muualla ja muiden kanssa.

Löydä tekijä

Toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä

Apparaatin henkilökunta eli apparaattorit etsivät työlle tekijät opiskelijoiden joukosta. Opiskelijat saavat käytännön kokemusta oman alansa töistä ja tutkimuksesta ja luovat kontakteja eri alojen yrityksiin. Apparaatin avulla opiskelijan on mahdollista myös suunnitella ja kiihdyttää omaa yritystoimintaansa.

Yhteistyötä työelämän kanssa

Satakunnan alueen yrittäjät omaavat eniten kokemusta opiskelijayhteistyöstä. Yrittäjistä huomattava enemmistö (81,7 %) piti ammattikorkeakoulua alueen vetovoiman lisääjänä (Suomen Yrittäjien valtakunnallinen tutkimus).

Apparaattorit – ota yhteyttä

Teppo Lundell, liiketoiminta ja teknologia, Rauma

044 710 3531
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satamakatu 26, 26100 Rauma

Petri Martikkala, liiketoiminta, Pori

044 710 3382
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnankatu 23, 28130 Pori

 

Marko Mikkola, teknologia, Pori

044 710 3724
etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnankatu 23, 28130 Pori

Yhteistyön muotoja

Tuotekehityspaja

TuotekehitysPaja on vuosittain toteutettava, tuotekehitykseen liittyvistä projekteista koostuva opintojakso, jossa opiskelijat hakeutuvat mukaan  kehitysprojekteihin. Toimeksiantajana voi toimia kuka tai mikä tahansa taho, yritys tai julkinen organisaatio. Projektien aiheet voivat liittyä fyysisen tuotteen kehittämiseen (esim. prototyyppi tai demo) tai aineettoman tuotteen, kuten palvelun tai toimintamallin kehittämiseen.

IdeaPaja

Ideapaja on työpaja organisaatioille, jotka haluavat ratkaista, kehittää tai tehostaa toimintaansa luovin keinoin. Ideapaja tuo yhteen alueen toimijoita. Ideapaja on uusi tapa tuottaa ideoita, jotka ratkovat nykymaailman ongelmia.

Ideapajoissa sovelletaan erilaisia ideoiden tuottamiseen, arviointiin ja analysointiin sekä ryhmäytymiseen ja ryhmätyöskentelyyn kehitettyjä menetelmiä.

IdeaDrill

IdeaDrill-innovaatiokilpailussa opiskelijajoukkueiden tehtävänä on kehittää käytännönläheisiä tuote- ja palveluideoita. Kilpailussa haetaan ideoita ja uusia näkökulmia sille, miten voidaan tuottaa lisäarvoa tietyn, kilpailuun valitun yrityksen, erilaisille kohde- ja asiakasryhmille.

Kilpailuun voi osallistua opiskelijaryhmä miltä tahansa alalta. Haluamme mukaan monipuolisia ja erilaisia joukkueita, jotka pystyvät arkiajattelun lisäksi jalostamaan omaa osaamistaan muiden käyttöön. Jokainen meistä tietää ja osaa jotain sellaista, mitä muut eivät hallitse.

Katso viimeisin IdeaDrill-kilpailu.

Proto Garage

Proto Garage on yritysten tarpeisiin rakennettu henkilökuntavetoinen nopean tuote- tai palvelukehityksen konsepti.

Apparaatti – täynnä tuoretta osaamista.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen