Strategia #SAMK2022

Profiloidumme teollisuuskorkeakouluksi. Painotamme uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä.

Visio

Jokainen opiskelijamme työllistyy.

Alueen tarpeiden mukaan profiloitu koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoille kaikki edellytykset työllistyä.

Tehtävä

Alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä

Profiili

Profiloidumme teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä.

Alueen tarpeiden perusteella valittu profiili suuntaa SAMKin panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Maakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta jatkossakin laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Arvot

Teemme yhdessä tulosta.

Rohkaisemme uteliaisuuteen.

Innostamme vastuullisuuteen.

Haluamme ylittää odotukset.

Kuva: Veera Korhonen

Vahvuusalat

Automaatio, robotiikka ja tekoäly
Merenkulku
Ikääntyvien palvelut

SAMK on automaatioklusterin osaamisen rakentaja, merenkulun ylikansallinen kouluttaja ja kehittäjä sekä ikääntyvien palvelujen vahva osaaja ja moniammatillinen kouluttaja. Vahvuusaloille ominaista on kansallista edelläkävijyyttä osoittava toiminta, merkittävä ulkoisen rahoituksen hankekanta ja lähes sadan yrityksen ja yhteisön yhteistyöverkosto. Vahvuusaloilla panostetaan YAMK-koulutuksen lisäämiseen sekä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja koulutusvientiin.

Nousevat alat

Älykäs vesi- ja energiateknologia
Logistiikka
Matkailuliiketoiminta

SAMK on ympäristöstä liiketoimintaa -osaamisen edelläkävijä, kansallisesti monipuolisin logistiikan osaaja ja Länsi-Suomen matkailun kehittämisen kokoava voima. Nouseville aloille ominaista on merkittävä ulkoisen rahoituksen hankekannan kasvu ja useisiin kymmeniin kasvava yritysten ja yhteisöjen yhteistyöverkosto. Tinkimätön kansainvälistyminen sekä koulutuksessa että tutkimuksessa on nousevia aloja ohjaava voima.

 

Strategiset tavoitteet

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

Tinkimätön kansainvälistyminen ohjaa sekä koulutuksen että tutkimuksen kehittämistä ja uudistamista. Yli 20 % aloituspaikoista on englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Koulutusviennin volyymi ylittää 0,5 miljoonaa euroa. Yli 50 % hankevolyymistä on kansainvälistä. Jokaisella vahvuus- ja nousevalla alalla on vähintään kaksi kansainvälisesti arvostettua asiantuntijaa.

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

SAMKin uudet kampukset, laboratoriot, oppimisympäristöt, yrittäjämäiset toimintaympäristöt ja digitaalisuus uudistavat opetusta ja oppimista. Uusien opetussuunnitelmien kantavia teemoja ovat työn opinnollistaminen, työelämässä suoritettujen opintojen lisääminen ja työelämäyhteistyön monimuotoisuuden kasvattaminen. AVOPin  palautteessa SAMK on oppimisympäristöosuudessa kolmen parhaan joukossa.

Työelämäyhteistyön alueellinen kokoava voima

SAMKin kampusten ympärille rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan osaamiskeskittymiä. SAMK on vetämässä useita temaattisia innovaatioympäristöjä ja kehittämisverkostoja sekä kansainvälisiä strategisia osaamiskeskittymiä. Jokaisella opiskelijalla on vähintään 20 op työelämässä ja työelämäyhteistyössä suoritettuja opintoja opinnäytetyön ja harjoittelun lisäksi.

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on SAMKin toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kehittymisen elinehto. Osaamisen kehittämistä toteutetaan strategisten valintojen pohjalta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kuvaavien indeksien arvot ovat korkeampia kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin. AVOPin palautteessa SAMK on opiskeluosuudessa kolmen parhaan joukossa.

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

SAMKin tuloksellisen toiminnan perustana on opintojen eteneminen ja opiskelijoiden valmistuminen aikataulussa. Tuloksellista toimintaa tukee menestyminen kansallisissa ja kansainvälisissä täydentävän rahoituksen hauissa. Rahoitusmallin mukainen tulos on joka vuosi nouseva välitavoitteena 4 % taso. Tilinpäätöksen toiminnallinen tulos on joka vuosi positiivinen.

Asenne

SAMKilainen kantaa omalla toiminnallaan vastuun korkeakouluyhteisön menestyksestä toimimalla innostavasti ja avoimesti opiskelijoita, asiakkaita ja työtovereita kunnioittaen. Rakennamme tulevaisuutta, jossa tekemisillä ja tekemättä jättämisillä on väliä. SAMKilainen haluaa ylittää odotukset. Työhyvinvointikyselyn asenneosuutta kuvaavan indeksin arvo on korkeampi kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen