Hyvinvointiteknologia – monialainen ylempi AMK-tutkinto

Hyvinvointiteknologian osaaja auttaa ylläpitämään ihmisten hyvinvointia. Hän suunnittelee ja kehittää hyvinvointipalveluja hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Monialainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

50 aloituspaikkaa

Koulutuksen kesto: 1–2 vuotta

Sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, matkailu, kuvataide

Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK), Pori

Miksi opiskelisit hyvinvointiteknologiaa SAMKissa?

 • Hyvinvointianalyytikkona saavutat ylemmän korkeakoulutason pätevyyden data-analysoinnissa
 • Saat käyttäjälähtöisen teknologian innovaatio- ja kehittämisosaamisen
 • Saat asiakaslähtöisen ja moniammatillisen projektihallinnan osaamisen

Suomen ensimmäinen hyvinvointianalyytikko Minna Ampio.

Lue lisää Minnan urapolusta artikkelissa Minna opiskeli uutta alaa ja työllistyi heti – ura sai kiehtovan suunnan viisikymppisenä 

 

Hyvinvointiteknologian koulutus vastaa osaamisvajeeseen

Puhuttaessa hyvinvointiteknologiasta voimme tarkastella monipuolisesti erilaisia teknologioita, jotka tavalla tai toisella voivat edistää ja auttaa ylläpitämään ihmisten kokemaa hyvinvointia ja terveyttä. Käyttäessämme näitä palveluja ja tuotteita tuotamme tietoa, jota voimme tallentaa, hyödyntää ja käyttää eri tavoin. Hyvinvointianalyytikon pätevyys täysin uutena YAMK-tutkintoon sisältyvänä suuntautumisvaihtoehtona on vastaus osaamisvajeeseen, jonka digitaalisuuden nopea kehittyminen terveys- ja hyvinvointitietojen tallentamisessa on tuonut esiin. Jo vähäinenkin analytiikkaosaaminen mahdollistaa sote-palvelujärjestelmän asiakaslähtöisemmän, järkevämmän ja kustannustehokkaan toiminnan sekä edesauttaa tulevien hyvinvointialueiden palveluiden ja toimintamallien suunnittelua.

Teknologian hyödyntäminen ja robotisaatio muovaavat jokaisen tulevaisuutta ja ne näkyvät ja tulevat näkymään myös vahvasti hyvinvointialalla. Jotta teknologia saataisiin oikeassa muodossa oikeaan paikkaan, sen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Käyttäjälähtöistä teknologian kehittämisosaamista ja teknologiaa hyödyntävien palveluiden muotoiluosaamista tulisikin kartuttaa eri toimialoilla luoden näin uutta maaperää yhteiselle kehittämiselle ja toimintakulttuurille.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä työelämän kehittäjinä ja projektipäällikkönä erilaisissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät erityisesti digitalisaatioon, projektihallintaan ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen liittyvien tehtävien parissa.

Ammattinimikkeitä

 • Asiantuntija
 • Tiiminvetäjä
 • Projektipäällikkö
 • Kehittämispäällikkö
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointianalyytikko

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon taso vastaa eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) mukaista tasoa 7.

Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60–90 op perustuen AMK-tutkinnon laajuuteen. Kaikkien muiden kuin insinöörin tai kuvataiteilijan tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinto-ohjelmassa pakollisen kolmen (3) syventävän ammattiopintojakson lisäksi on tarjolla kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: Hyvinvointianalyytikko digitaalisen tiedon asiantuntijana ja Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden kehittäminen. Kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa on 5 laajuudeltaan 5 opintopisteen opintojaksoa.

Hyvinvointianalyytikon pätevyyden suorittaminen edellyttää pakollisena opintojaksona olevan valintakurssin “Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia” ja viiden (5) opintojakson suorittamisen. Nämä kuusi (6) opintojaksoa toteutetaan ristiinopiskeluna yhdessä Lapin AMKin kanssa tarkoittaen sitä, että kolmen opintojakson toteutuksesta vastaa SAMK ja kolmen muun Lapin AMK. Pätevyyden suorittaminen edellyttää myös opinnäytetyön linkittämisen hyvinvointianalytiikkaan.

Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden suuntautumisvaihtoehto keskittyy enemmän terveysturvallisiin ja älykkäisiin kehitettäviin teknologioihin.

Muita valintaa sitovia ratkaisuja ei ole, vaan kukin voi oman mielenkiintonsa, taustansa ja urapolkunsa mukaisesti valita itselleen mieleiset opintojaksot huolehtien kuitenkin opintopisteiden riittävyydestä.

Kansainvälistä kokemusta

Hyvinvointiteknologia YAMK-tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi mutta sisältää YAMK-koulutuksessa edellyttävää kansainvälisen osaamisen kehittämistä. Opetusmateriaalista osa on englanninkielistä ja opetuksessa tarjotaan kansainvälistä asiantuntijuutta ja verkostoitumismahdollisuuksia kannustaen myös kotikansainvälisyyteen. Opintojaksoja voidaan myös toteuttaa kansainvälisinä projekteina.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua esimerkiksi ammatilliseen opettajakoulutukseen tai jatko-opintoihin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Opinnot tehdään pääosin työelämäyhteistyönä joko omassa työyhteisössä, muussa yritys-/yhteisöorganisaatiossa, koulutusorganisaatiossa tai osana ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Opinnäytetyö tehdään työelämäyhteistyönä.

Opinnäytetyö (30 op) on YAMK- tutkinnossa työelämälähtöinen tai työelämän tarpeisiin vastaava tutkimuksellinen, projekti- tai kehittämistyö. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tutkimustietoa, käyttää valittuja tutkimus- tai kehittämismenetelmiä ja kykyä itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyö tehdään työelämäyhteistyönä joko omassa työyhteisössä, muussa tilaajaorganisaatiossa tai osana ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Opinnäytetyön laajuus vastaa 800 tunnin työtä. Opinnäytetyö tehdään lähtökohtaisesti yksin ja suomeksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Anu Elo
044 710 3887
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme