Vanhustyö

Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen.

Geronomi (AMK)

210 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021

Valintakurssi: 29.3.-31.5.2021 (ilmoittautuminen 10.3.-7.4.2021)

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus, Pori

Geronomi kehittää tulevaisuuden vanhustyötä

SAMKin geronomikoulutuksessa kehityt vanhustyön laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet kehittää uudenlaisia käytäntöjä, joiden lähtökohtana ovat ikääntyvän ihmisen tarpeet ja uusin gerontologinen tutkimustieto.

Monimuoto-opetuksessa käytämme yhteistoiminnallisia ja opiskelijakeskeisiä menetelmiä sekä hyödynnämme monipuolisesti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä.

Pohjakoulutusvaatimus: Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta vähintään ammatillinen perustutkinto.

Opiskelijamme työllistyvät

Geronomi (AMK) voi toimia vanhustyön asiantuntijana kuntatasolla, erilaisten järjestöjen ja yritysten palveluksessa, projekteissa, muistityössä, omais- ja läheispalveluissa sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen suunnittelussa on tehty yhteistyötä muiden geronomikoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen kanssa (Geroverkosto). Työelämäyhteistyötä tehdään koko koulutuksen ajan.

Uratarina:
Roosa Lehto, Euran perusturvapalvelut

Ammattinimikkeitä

 • muistiohjaaja, muistineuvoja
 • palvelu-, asiakas-, avopalveluohjaaja, palveluesimies, palvelupäällikkö, kotihoidon esimies, kotihoidon aluepäällikkö
 • omaishoidon koordinaattori,vastaava hoitaja, yksikön johtaja, palvelukodin päällikkö,
 • seniorineuvoja, suunnittelija, projektikoordinaattori
 • yrittäjä, kouluttaja

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Vanhustyön monimuoto-opiskelija Kuninkaisten kampuksen kirjastossa.

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, joka sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetusta on noin neljänä päivänä kuukaudessa. Lisäksi opiskeluun sisältyy harjoittelua erilaissa vanhustyön toimintaympäristöissä.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa.

Lue myös: Geronomin monimuotokoulutus mahdollistaa työssä käyvän tai perheellisen opiskelun (SK 18.3.2019)

Koulutuksen sisältö

 • gerontologinen osaaminen
 • vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenne
 • ikäihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen
 • vanhustyön kehittäminen
 • esimies- ja yrittäjätoiminta

Lisäksi opiskeluun sisältyy harjoittelua erilaissa vanhustyön toimintaympäristöissä

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta geronomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

Lisää aiheesta

Mies ja nainen saunajoogassa.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäyte: Saunajoogasta tukea ikääntyneille omaishoitajille

Satakuntalaiset omaishoitajat saivat mahdollisuuden ohjattuun saunajoogaharjoitteluun, kun keväällä 2018 toteutettiin vanhustyön ylemmän AMK-opinnäytetyöhön kuuluva kymmenen kerran harjoittelukokonaisuus.
Koulutuksessa tehtiin myös harjoituksia. Kuva: Xiao Chujun
| Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyön osaamista maailmalle – muistisairaudet lisääntyvät myös Kiinassa

Vanhustyö ja erityisesti muistisairaudet ovat aihealue, joka kiinnostaa niin Kiinassa kuin muuallakin maailmalla. Yliopettaja Sari Teeri ja lehtori Päivi Kankaanranta tekivät SAMKin osalta uraauurtavaa koulutusvientiä syyskuun lopulla Kiinassa. Viikon mittaiseen koulutukseen osallistui Changzhoun alueelta viitisenkymmentä vanhustyön ammattilaista hoitoapulaisesta korkeakoulutettuun.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Minna Huhtala
044 710 3473
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme