Blogit

Blogeja SAMKissa tehtävästä työstä ja sen tekijöistä, asioita opinnoista tutkimukseen ja korkeakoulupolitiikkaan – henkilökohtaisella otteella.

SAMKARIT

SAMKARIT – tarinoita työnteon arjesta – on kaikille samkilaisille avoin blogi. Kirjoittajat ja aiheet vaihtelevat: matkakertomuksia, arjen kannanottoja ja tapauksia. Suomeksi tai englanniksi.

Alumniblogi

SAMKin alumnit kirjoittavat. Blogi on avoin SAMKin alumneille, suomeksi ja englanniksi. Alumniblogi jatkaa Agora-lehden alumnikolumniperinnettä – nyt verkkolehden osana.

Tekstisankari

SAMKissa lehtorina toimiva Anne Sankari kirjoittaa blogissa kirjoittamisesta ─ välillä ammattikorkeakouluopiskelun näkökulmasta, välillä yleisemmin.

Raksablogi

Raksablogi on Satakunnan ammattikorkeakoulun Rakentaminen -tiimin blogi, jossa käsitellään rakentamisen tulevaisuutta ja nykypäivää sekä tavallisen omakotirakentajan että rakentamisen ammattilaisten näkökulmista.

Kirjavaa

SAMKin kirjaston blogi. Kirjoittajat ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston henkilökuntaa.

Think Peda

Kirjoituksia oppimisesta ja pedagogiikasta eri näkökulmista suomeksi tai englanniksi. Blogi on avoin kaikille samkilaisille korkeakoulupedagogiikkaa pohtiville. Blogia toimittavat Opetuspalveluiden asiantuntijat.

Lentopeliä ja läpisyöttöjä

Tutkimus, innovaatiot, yrittäjyys ja osaamisen myynti SAMKissa kuuluvat vararehtori Cimmo Nurmen vastuualueeseen. Hän käsittelee näitä aiheita blogissaan Lentopeliä ja läpisyöttöjä.

Johtamisjuonia

Johtamisjuonia-blogista löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja ja kannanottoja johtamisesta, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kirjoittamana.

Matkailun blogi

Haluatko tietää millaista matkailun opiskelu oikeasti on? SAMKin tulevat restonomit (AMK) kertovat blogissa opinnoistaan, projekteistaan ja mielenkiintoisista tapahtumista ja elämyksistä, joita opintojaksoilla suunnitellaan ja toteutetaan!

Soteekin päiväkirjat -blogi

Soteekin päiväkirjat -blogi on kurkistus Satakunnan ammattikorkeakoulun Palvelukeskus Soteekin arkeen. Mitä harjoittelujaksoa tekevät fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat haluavat kertoa Soteekki-matkastaan? Entä missä tehtävässä liiketalouden opiskelijat ovat sosiaali- ja terveysalan palvelukeskuksessa? Blogi tuo esille Soteekin erityispiirteitä opiskelijan näkökulmasta.

Osaava Yritys

Osaava Yritys -blogissa käsitellään yritysten ja yrittäjien osaamisen kannalta tärkeitä ajankohtaisia asioita ja ikuisuuskysymyksiä sekä esitellään Euroopan Unionin osarahoittamien hankkeiden toimintaa ja tuloksia.