Etsi

Vastuullinentiede.fi opastaa hyvään tieteelliseen käytäntöön ja viestintään

Uusi sivusto, Vastuullinen tiede, on avattu. Se kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista.

26.3.2018 | Teksti: Harri Salminen | Kuva: Vastuullinentiede.fi

Vastuullinentiede.fi

Uusi tiedeyhteisöä palveleva sivusto, Vastuullinen tiede, on avattu 15.3.2018. Se kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteen tekemisen tavasta kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Keneltä kysytään suostumus, kun tutkitaan lapsia? Millaisille yleisöille tieteestä viestitään? Miten aineistoa käsitellään vastuullisesti läpi koko tutkimuksen ja sen jälkeen? Kuinka tutkija voi parantaa tutkimuseettistä ammattitaitoaan?

Sivusto koostuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamista yleistajuisista artikkeleista. Ne on ryhmitelty tutkimuksen elinkaaren alle: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Jotta tiede on vaikuttavaa ja siihen luotetaan, tutkijan toiminnan on oltava vastuullista prosessin jokaisessa vaiheessa. Samoin tiedeviestinnän on oltava vastuullisesti mukana läpi koko tutkimuksen elinkaaren.

Sivusto on tarkoitettu kaikkien alojen tutkijoille ja muille tieteen kanssa työskenteleville.

Artikkelien julkaisu ja sivuston kehittäminen jatkuvat, ja sivustosta toivotaankin palautetta: millaisiin kysymyksiin sen pitäisi vastata, millaisia aiheita käsitellä ja kenen sinne pitäisi kirjoittaa?

Sivusto on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka taustalla ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tiedehallinnon asiantuntijaelimiä, ja hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

www.vastuullinentiede.fi

Lisää aiheesta

Avoin tiede ja tutkimus
| SAMK

”Avoin tiede” helpottaa tiedon saantia ja haastaa toimintatapoja

Tiedon avoin saatavuus on hyvä juttu. Se tarkoittaa, että asioista kiinnostuneelle on enemmän tutkittua tietoa ilmaiseksi saatavilla, ei siis vain tilausmaksujen takana. Myös tutkija pääsee helpommin käsiksi julkaisuihin ja aineistoihin. SAMK on mukana OKM:n palkitsemassa, Seinäjoen ammattikorkeakoulun vetämässä avoimen toimintakulttuurin edistämistä koskevassa hankkeessa. Työtä riittää.

Uusimmat

| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: ”Liiketalous vakuutti minut monimuotoisuudellaan”

SAMKista taloushallinnon tradenomiksi valmistunut Janica Hakala piti opintojen tahdin tiukkana ja valmistui suunniteltua aikaisemmin, työpaikan ollessa jo tiedossa. Hän haaveili nuorempana alasta taiteen parissa. Hän punnitsi pitkään, omistaako elämänsä taiteelle vai hankkiiko palkkatyön, jonka ohella voisi jatkaa maalausharrastustaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA